هتل آپارتمان پارتیکان اصفهان

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
آدرس هتل هتل آپارتمان پارتیکان اصفهان :

اصفهان، خیابان استانداری، کوچه سعدی (حوزه هنری)

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 4,350,000 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل آپارتمان پارتیکان اصفهان

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
یک تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
4,350,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
4,350,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
4,350,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
4,350,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
4,350,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
4,350,000 ریال
جمعه
1401/04/17
4,350,000 ریال
شنبه
1401/04/18
4,350,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
4,350,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
4,350,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
4,350,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
4,350,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
4,350,000 ریال
جمعه
1401/04/24
4,350,000 ریال
شنبه
1401/04/25
4,350,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
4,350,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
4,350,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
4,350,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
4,350,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
4,350,000 ریال
جمعه
1401/04/31
4,350,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
یک تخته VIP رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
4,890,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
4,890,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
4,890,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
4,890,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
4,890,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
4,890,000 ریال
جمعه
1401/04/17
4,890,000 ریال
شنبه
1401/04/18
4,890,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
4,890,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
4,890,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
4,890,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
4,890,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
4,890,000 ریال
جمعه
1401/04/24
4,890,000 ریال
شنبه
1401/04/25
4,890,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
4,890,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
4,890,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
4,890,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
4,890,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
4,890,000 ریال
جمعه
1401/04/31
4,890,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
دو تخته تویین رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
7,200,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
7,200,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
7,200,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
7,200,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
7,200,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
7,200,000 ریال
جمعه
1401/04/17
7,200,000 ریال
شنبه
1401/04/18
7,200,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
7,200,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
7,200,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
7,200,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
7,200,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
7,200,000 ریال
جمعه
1401/04/24
7,200,000 ریال
شنبه
1401/04/25
7,200,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
7,200,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
7,200,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
7,200,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
7,200,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
7,200,000 ریال
جمعه
1401/04/31
7,200,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
دو تخته دابل رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
7,200,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
7,200,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
7,200,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
7,200,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
7,200,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
7,200,000 ریال
جمعه
1401/04/17
7,200,000 ریال
شنبه
1401/04/18
7,200,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
7,200,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
7,200,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
7,200,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
7,200,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
7,200,000 ریال
جمعه
1401/04/24
7,200,000 ریال
شنبه
1401/04/25
7,200,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
7,200,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
7,200,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
7,200,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
7,200,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
7,200,000 ریال
جمعه
1401/04/31
7,200,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
دو تخته دابل VIP رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
8,720,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
8,720,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
8,720,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
8,720,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
8,720,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
8,720,000 ریال
جمعه
1401/04/17
8,720,000 ریال
شنبه
1401/04/18
8,720,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
8,720,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
8,720,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
8,720,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
8,720,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
8,720,000 ریال
جمعه
1401/04/24
8,720,000 ریال
شنبه
1401/04/25
8,720,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
8,720,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
8,720,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
8,720,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
8,720,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
8,720,000 ریال
جمعه
1401/04/31
8,720,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
دو تخته تویین VIP رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
8,720,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
8,720,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
8,720,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
8,720,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
8,720,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
8,720,000 ریال
جمعه
1401/04/17
8,720,000 ریال
شنبه
1401/04/18
8,720,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
8,720,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
8,720,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
8,720,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
8,720,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
8,720,000 ریال
جمعه
1401/04/24
8,720,000 ریال
شنبه
1401/04/25
8,720,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
8,720,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
8,720,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
8,720,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
8,720,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
8,720,000 ریال
جمعه
1401/04/31
8,720,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
9,500,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
9,500,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
9,500,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
9,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
9,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
9,500,000 ریال
جمعه
1401/04/17
9,500,000 ریال
شنبه
1401/04/18
9,500,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
9,500,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
9,500,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
9,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
9,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
9,500,000 ریال
جمعه
1401/04/24
9,500,000 ریال
شنبه
1401/04/25
9,500,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
9,500,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
9,500,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
9,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
9,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
9,500,000 ریال
جمعه
1401/04/31
9,500,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
چهار تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
11,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
11,000,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
11,000,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
11,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
11,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
11,000,000 ریال
جمعه
1401/04/17
11,000,000 ریال
شنبه
1401/04/18
11,000,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
11,000,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
11,000,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
11,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
11,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
11,000,000 ریال
جمعه
1401/04/24
11,000,000 ریال
شنبه
1401/04/25
11,000,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
11,000,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
11,000,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
11,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
11,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
11,000,000 ریال
جمعه
1401/04/31
11,000,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه تخته VIP رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
11,350,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
11,350,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
11,350,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
11,350,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
11,350,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
11,350,000 ریال
جمعه
1401/04/17
11,350,000 ریال
شنبه
1401/04/18
11,350,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
11,350,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
11,350,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
11,350,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
11,350,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
11,350,000 ریال
جمعه
1401/04/24
11,350,000 ریال
شنبه
1401/04/25
11,350,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
11,350,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
11,350,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
11,350,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
11,350,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
11,350,000 ریال
جمعه
1401/04/31
11,350,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10

قوانین هتل هتل آپارتمان پارتیکان اصفهانامکانات هتل هتل آپارتمان پارتیکان اصفهان

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل آپارتمان پارتیکان اصفهان

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.