هتل زهره اصفهان

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
آدرس هتل هتل زهره اصفهان :

اصفهان، خیابان فردوسی، بعد از خیابان منوچهری، روبه‌ روی مسجد ستاری

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 0 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل زهره اصفهان

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
یک تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
شنبه
1401/03/07
یکشنبه
1401/03/08
دوشنبه
1401/03/09
سه شنبه
1401/03/10
چهارشنبه
1401/03/11
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
سه شنبه
1401/03/17
چهارشنبه
1401/03/18
پنجشنبه
1401/03/19
جمعه
1401/03/20
شنبه
1401/03/21
یکشنبه
1401/03/22
دوشنبه
1401/03/23
سه شنبه
1401/03/24
چهارشنبه
1401/03/25
پنجشنبه
1401/03/26
جمعه
1401/03/27
شنبه
1401/03/28
یکشنبه
1401/03/29
دوشنبه
1401/03/30
سه شنبه
1401/03/31
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
دو تخته دابل بدون پنجره رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
شنبه
1401/03/07
یکشنبه
1401/03/08
دوشنبه
1401/03/09
سه شنبه
1401/03/10
چهارشنبه
1401/03/11
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
سه شنبه
1401/03/17
چهارشنبه
1401/03/18
پنجشنبه
1401/03/19
جمعه
1401/03/20
شنبه
1401/03/21
یکشنبه
1401/03/22
دوشنبه
1401/03/23
سه شنبه
1401/03/24
چهارشنبه
1401/03/25
پنجشنبه
1401/03/26
جمعه
1401/03/27
شنبه
1401/03/28
یکشنبه
1401/03/29
دوشنبه
1401/03/30
سه شنبه
1401/03/31
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
دو تخته برای یک نفر رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
6,300,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/07
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/08
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/09
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/10
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/03/11
7,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
7,410,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
7,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
7,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
7,000,000 ریال
جمعه
1401/03/20
7,000,000 ریال
شنبه
1401/03/21
7,000,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
7,000,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
7,000,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
7,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
7,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
7,000,000 ریال
جمعه
1401/03/27
7,000,000 ریال
شنبه
1401/03/28
7,000,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
7,000,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
7,000,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
7,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
6,300,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/02
6,300,000 ریال
جمعه
1401/04/03
6,300,000 ریال
شنبه
1401/04/04
6,300,000 ریال
دو تخته تویین بدون پنجره رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
7,800,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
9,000,000 ریال
شنبه
1401/03/07
9,000,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
9,000,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
9,000,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
9,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
9,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
11,380,000 ریال
جمعه
1401/03/13
11,380,000 ریال
شنبه
1401/03/14
11,380,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
11,380,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
11,380,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
9,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
9,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
9,000,000 ریال
جمعه
1401/03/20
9,000,000 ریال
شنبه
1401/03/21
9,000,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
9,000,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
9,000,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
9,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
9,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
9,000,000 ریال
جمعه
1401/03/27
9,000,000 ریال
شنبه
1401/03/28
9,000,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
9,000,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
9,000,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
9,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
7,800,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/02
7,800,000 ریال
جمعه
1401/04/03
7,800,000 ریال
شنبه
1401/04/04
7,800,000 ریال
دو تخته دابل VIP رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
10,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
12,000,000 ریال
شنبه
1401/03/07
12,000,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
12,000,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
12,000,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
12,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
12,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
14,450,000 ریال
جمعه
1401/03/13
14,450,000 ریال
شنبه
1401/03/14
11,380,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
14,450,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
12,000,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
12,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
12,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
12,000,000 ریال
جمعه
1401/03/20
12,000,000 ریال
شنبه
1401/03/21
12,000,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
12,000,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
12,000,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
12,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
12,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
12,000,000 ریال
جمعه
1401/03/27
12,000,000 ریال
شنبه
1401/03/28
12,000,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
12,000,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
12,000,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
12,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
10,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/02
10,000,000 ریال
جمعه
1401/04/03
10,000,000 ریال
شنبه
1401/04/04
10,000,000 ریال
دو تخته دابل رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
10,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
15,000,000 ریال
شنبه
1401/03/07
15,000,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
15,000,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
9,000,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
12,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
15,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
18,300,000 ریال
جمعه
1401/03/13
18,300,000 ریال
شنبه
1401/03/14
18,300,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
14,450,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
12,000,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
12,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
12,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
15,000,000 ریال
جمعه
1401/03/20
12,000,000 ریال
شنبه
1401/03/21
12,000,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
15,000,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
12,000,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
15,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
12,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
15,000,000 ریال
جمعه
1401/03/27
15,000,000 ریال
شنبه
1401/03/28
15,000,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
15,000,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
12,000,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
12,000,000 ریال 15,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
12,000,000 ریال 10,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/02
12,000,000 ریال 12,000,000 ریال
جمعه
1401/04/03
10,000,000 ریال 10,000,000 ریال
شنبه
1401/04/04
10,000,000 ریال 12,000,000 ریال
دو تخته دابل عروس و داماد رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
12,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
15,000,000 ریال
شنبه
1401/03/07
15,000,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
15,000,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
15,000,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
15,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
15,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
18,300,000 ریال
جمعه
1401/03/13
18,300,000 ریال
شنبه
1401/03/14
18,300,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
18,300,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
15,000,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
15,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
15,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
15,000,000 ریال
جمعه
1401/03/20
15,000,000 ریال
شنبه
1401/03/21
15,000,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
15,000,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
15,000,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
15,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
15,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
15,000,000 ریال
جمعه
1401/03/27
15,000,000 ریال
شنبه
1401/03/28
15,000,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
15,000,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
15,000,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
15,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
12,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/02
12,000,000 ریال
جمعه
1401/04/03
12,000,000 ریال
شنبه
1401/04/04
12,000,000 ریال
سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
12,400,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
13,500,000 ریال
شنبه
1401/03/07
13,500,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
22,000,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
13,500,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
22,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
22,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
23,700,000 ریال
جمعه
1401/03/13
14,910,000 ریال
شنبه
1401/03/14
23,700,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
26,950,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
19,500,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
13,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
19,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
22,000,000 ریال
جمعه
1401/03/20
19,500,000 ریال
شنبه
1401/03/21
22,000,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
19,500,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
22,000,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
19,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
22,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
19,500,000 ریال
جمعه
1401/03/27
22,000,000 ریال
شنبه
1401/03/28
19,500,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
13,500,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
19,500,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
13,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
17,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/02
17,000,000 ریال
جمعه
1401/04/03
12,400,000 ریال
شنبه
1401/04/04
17,000,000 ریال
سه تخته بدون پنجره رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
12,400,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
13,500,000 ریال
شنبه
1401/03/07
13,500,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
13,500,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
13,500,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
13,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
13,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
14,910,000 ریال
جمعه
1401/03/13
14,910,000 ریال
شنبه
1401/03/14
14,910,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/16
13,500,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
13,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
13,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
13,500,000 ریال
جمعه
1401/03/20
13,500,000 ریال
شنبه
1401/03/21
13,500,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
13,500,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
13,500,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
13,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
13,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
13,500,000 ریال
جمعه
1401/03/27
13,500,000 ریال
شنبه
1401/03/28
13,500,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
13,500,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
13,500,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
سه تخته VIP رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
17,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
19,500,000 ریال
شنبه
1401/03/07
19,500,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
19,500,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
19,500,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
19,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
19,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
23,700,000 ریال
جمعه
1401/03/13
23,700,000 ریال
شنبه
1401/03/14
23,700,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
23,700,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
19,500,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
19,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
19,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
19,500,000 ریال
جمعه
1401/03/20
19,500,000 ریال
شنبه
1401/03/21
19,500,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
19,500,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
19,500,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
19,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
19,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
19,500,000 ریال
جمعه
1401/03/27
19,500,000 ریال
شنبه
1401/03/28
19,500,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
19,500,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
19,500,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
سوئیت کانکت سه تخته رویال رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
18,500,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
22,000,000 ریال
شنبه
1401/03/07
22,000,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
22,000,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
22,000,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
22,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
22,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
26,950,000 ریال
جمعه
1401/03/13
26,950,000 ریال
شنبه
1401/03/14
26,950,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
26,950,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
22,000,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
22,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
22,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
22,000,000 ریال
جمعه
1401/03/20
22,000,000 ریال
شنبه
1401/03/21
22,000,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
22,000,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
22,000,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
22,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
22,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
22,000,000 ریال
جمعه
1401/03/27
22,000,000 ریال
شنبه
1401/03/28
22,000,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
22,000,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
22,000,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
22,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
18,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/02
18,500,000 ریال
جمعه
1401/04/03
18,500,000 ریال
شنبه
1401/04/04
18,500,000 ریال

قوانین هتل هتل زهره اصفهانامکانات هتل هتل زهره اصفهان

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل زهره اصفهان

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.