هتل زهره اصفهان

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
آدرس هتل هتل زهره اصفهان :

اصفهان، خیابان فردوسی، بعد از خیابان منوچهری، روبه‌ روی مسجد ستاری

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 6,840,000 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل زهره اصفهان

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
یک تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
6,840,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
6,840,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
6,840,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
6,840,000 ریال
جمعه
1401/07/15
6,840,000 ریال
شنبه
1401/07/16
6,840,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
6,840,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
6,840,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
6,840,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
6,840,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
6,840,000 ریال
جمعه
1401/07/22
6,840,000 ریال
شنبه
1401/07/23
6,840,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
6,840,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
6,840,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
6,840,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
6,840,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
6,840,000 ریال
جمعه
1401/07/29
6,840,000 ریال
شنبه
1401/07/30
6,840,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
7,200,000 ریال
دوشنبه
1401/08/02
7,200,000 ریال
سه شنبه
1401/08/03
7,200,000 ریال
چهارشنبه
1401/08/04
7,200,000 ریال
پنجشنبه
1401/08/05
7,200,000 ریال
جمعه
1401/08/06
7,200,000 ریال
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11
دو تخته برای یک نفر رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
9,500,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
9,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
9,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
9,500,000 ریال
جمعه
1401/07/15
9,500,000 ریال
شنبه
1401/07/16
9,500,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
9,500,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
9,500,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
9,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
9,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
9,500,000 ریال
جمعه
1401/07/22
9,500,000 ریال
شنبه
1401/07/23
9,500,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
9,500,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
9,500,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
9,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
9,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
9,500,000 ریال
جمعه
1401/07/29
9,500,000 ریال
شنبه
1401/07/30
9,500,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
10,000,000 ریال
دوشنبه
1401/08/02
10,000,000 ریال
سه شنبه
1401/08/03
10,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/08/04
10,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/08/05
10,000,000 ریال
جمعه
1401/08/06
10,000,000 ریال
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11
دو تخته دابل رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
10,450,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
10,450,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
10,450,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
10,450,000 ریال
جمعه
1401/07/15
10,450,000 ریال
شنبه
1401/07/16
10,450,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
10,450,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
10,450,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
10,450,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
10,450,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
10,450,000 ریال
جمعه
1401/07/22
10,450,000 ریال
شنبه
1401/07/23
10,450,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
10,450,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
10,450,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
10,450,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
10,450,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
10,450,000 ریال
جمعه
1401/07/29
10,450,000 ریال
شنبه
1401/07/30
10,450,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
11,000,000 ریال
دوشنبه
1401/08/02
11,000,000 ریال
سه شنبه
1401/08/03
11,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/08/04
11,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/08/05
11,000,000 ریال
جمعه
1401/08/06
11,000,000 ریال
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11
دو تخته دابل بدون پنجره رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
10,450,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
10,450,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
10,450,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
10,450,000 ریال
جمعه
1401/07/15
10,450,000 ریال
شنبه
1401/07/16
10,450,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
10,450,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
10,450,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
10,450,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
10,450,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
10,450,000 ریال
جمعه
1401/07/22
10,450,000 ریال
شنبه
1401/07/23
10,450,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
10,450,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
10,450,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
10,450,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
10,450,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
10,450,000 ریال
جمعه
1401/07/29
10,450,000 ریال
شنبه
1401/07/30
10,450,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
11,000,000 ریال
دوشنبه
1401/08/02
11,000,000 ریال
سه شنبه
1401/08/03
11,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/08/04
11,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/08/05
11,000,000 ریال
جمعه
1401/08/06
11,000,000 ریال
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11
دو تخته تویین بدون پنجره رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
10,450,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
10,450,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
10,450,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
10,450,000 ریال
جمعه
1401/07/15
10,450,000 ریال
شنبه
1401/07/16
10,450,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
10,450,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
10,450,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
10,450,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
10,450,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
10,450,000 ریال
جمعه
1401/07/22
10,450,000 ریال
شنبه
1401/07/23
10,450,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
10,450,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
10,450,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
10,450,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
10,450,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
10,450,000 ریال
جمعه
1401/07/29
10,450,000 ریال
شنبه
1401/07/30
10,450,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
11,000,000 ریال
دوشنبه
1401/08/02
11,000,000 ریال
سه شنبه
1401/08/03
11,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/08/04
11,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/08/05
11,000,000 ریال
جمعه
1401/08/06
11,000,000 ریال
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11
سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
14,250,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
14,250,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
14,250,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
14,250,000 ریال
جمعه
1401/07/15
14,250,000 ریال
شنبه
1401/07/16
14,250,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
14,250,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
14,250,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
14,250,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
14,250,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
14,250,000 ریال
جمعه
1401/07/22
14,250,000 ریال
شنبه
1401/07/23
14,250,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
14,250,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
14,250,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
14,250,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
14,250,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
14,250,000 ریال
جمعه
1401/07/29
14,250,000 ریال
شنبه
1401/07/30
14,250,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
15,000,000 ریال
دوشنبه
1401/08/02
15,000,000 ریال
سه شنبه
1401/08/03
15,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/08/04
15,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/08/05
15,000,000 ریال
جمعه
1401/08/06
15,000,000 ریال
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11
سه تخته بدون پنجره رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
14,250,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
14,250,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
14,250,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
14,250,000 ریال
جمعه
1401/07/15
14,250,000 ریال
شنبه
1401/07/16
14,250,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
14,250,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
14,250,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
14,250,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
14,250,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
14,250,000 ریال
جمعه
1401/07/22
14,250,000 ریال
شنبه
1401/07/23
14,250,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
14,250,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
14,250,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
14,250,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
14,250,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
14,250,000 ریال
جمعه
1401/07/29
14,250,000 ریال
شنبه
1401/07/30
14,250,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
15,000,000 ریال
دوشنبه
1401/08/02
15,000,000 ریال
سه شنبه
1401/08/03
15,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/08/04
15,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/08/05
15,000,000 ریال
جمعه
1401/08/06
15,000,000 ریال
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11
دو تخته دابل VIP رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
14,725,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
14,725,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
14,725,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
14,725,000 ریال
جمعه
1401/07/15
14,725,000 ریال
شنبه
1401/07/16
14,725,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
14,725,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
14,725,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
14,725,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
14,725,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
14,725,000 ریال
جمعه
1401/07/22
14,725,000 ریال
شنبه
1401/07/23
14,725,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
14,725,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
14,725,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
14,725,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
14,725,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
14,725,000 ریال
جمعه
1401/07/29
14,725,000 ریال
شنبه
1401/07/30
14,725,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
15,500,000 ریال
دوشنبه
1401/08/02
15,500,000 ریال
سه شنبه
1401/08/03
15,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/08/04
15,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/08/05
15,500,000 ریال
جمعه
1401/08/06
15,500,000 ریال
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11
دو تخته دابل عروس و داماد رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
19,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
19,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
19,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
19,000,000 ریال
جمعه
1401/07/15
19,000,000 ریال
شنبه
1401/07/16
19,000,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
19,000,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
19,000,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
19,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
19,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
19,000,000 ریال
جمعه
1401/07/22
19,000,000 ریال
شنبه
1401/07/23
19,000,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
19,000,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
19,000,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
19,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
19,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
19,000,000 ریال
جمعه
1401/07/29
19,000,000 ریال
شنبه
1401/07/30
19,000,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
20,000,000 ریال
دوشنبه
1401/08/02
20,000,000 ریال
سه شنبه
1401/08/03
20,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/08/04
20,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/08/05
20,000,000 ریال
جمعه
1401/08/06
20,000,000 ریال
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11
سه تخته VIP رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
23,750,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
23,750,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
23,750,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
23,750,000 ریال
جمعه
1401/07/15
23,750,000 ریال
شنبه
1401/07/16
23,750,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
23,750,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
23,750,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
23,750,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
23,750,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
23,750,000 ریال
جمعه
1401/07/22
23,750,000 ریال
شنبه
1401/07/23
23,750,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
23,750,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
23,750,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
23,750,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
23,750,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
23,750,000 ریال
جمعه
1401/07/29
23,750,000 ریال
شنبه
1401/07/30
23,750,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
25,000,000 ریال
دوشنبه
1401/08/02
25,000,000 ریال
سه شنبه
1401/08/03
25,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/08/04
25,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/08/05
25,000,000 ریال
جمعه
1401/08/06
25,000,000 ریال
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11
سوئیت کانکت سه تخته رویال رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
27,550,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
27,550,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
27,550,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
27,550,000 ریال
جمعه
1401/07/15
27,550,000 ریال
شنبه
1401/07/16
27,550,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
27,550,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
27,550,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
27,550,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
27,550,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
27,550,000 ریال
جمعه
1401/07/22
27,550,000 ریال
شنبه
1401/07/23
27,550,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
27,550,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
27,550,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
27,550,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
27,550,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
27,550,000 ریال
جمعه
1401/07/29
27,550,000 ریال
شنبه
1401/07/30
27,550,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
29,000,000 ریال
دوشنبه
1401/08/02
29,000,000 ریال
سه شنبه
1401/08/03
29,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/08/04
29,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/08/05
29,000,000 ریال
جمعه
1401/08/06
29,000,000 ریال
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11

قوانین هتل هتل زهره اصفهانامکانات هتل هتل زهره اصفهان

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل زهره اصفهان

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.