هتل ستاره

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
آدرس هتل هتل ستاره :

اصفهان، میدان نقش جهان، خیابان حافظ

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 0 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل ستاره

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
دو تخته دبل رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
سه شنبه
1401/03/10
چهارشنبه
1401/03/11
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
سه شنبه
1401/03/17
چهارشنبه
1401/03/18
پنجشنبه
1401/03/19
جمعه
1401/03/20
شنبه
1401/03/21
یکشنبه
1401/03/22
دوشنبه
1401/03/23
سه شنبه
1401/03/24
چهارشنبه
1401/03/25
پنجشنبه
1401/03/26
جمعه
1401/03/27
شنبه
1401/03/28
یکشنبه
1401/03/29
دوشنبه
1401/03/30
سه شنبه
1401/03/31
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07
سوئیت دو خوابه دو تخته رویال رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
سه شنبه
1401/03/10
چهارشنبه
1401/03/11
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
سه شنبه
1401/03/17
چهارشنبه
1401/03/18
پنجشنبه
1401/03/19
جمعه
1401/03/20
شنبه
1401/03/21
یکشنبه
1401/03/22
دوشنبه
1401/03/23
سه شنبه
1401/03/24
چهارشنبه
1401/03/25
پنجشنبه
1401/03/26
جمعه
1401/03/27
شنبه
1401/03/28
یکشنبه
1401/03/29
دوشنبه
1401/03/30
سه شنبه
1401/03/31
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07
یک تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
6,060,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
6,060,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
6,060,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
6,060,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/13
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/14
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/15
6,060,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
6,060,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
6,060,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
6,060,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
6,060,000 ریال
جمعه
1401/03/20
6,060,000 ریال
شنبه
1401/03/21
6,060,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
6,060,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
6,060,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
6,060,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
6,060,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
6,060,000 ریال
جمعه
1401/03/27
6,060,000 ریال
شنبه
1401/03/28
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/29
6,060,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
6,060,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
6,060,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
6,060,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/02
6,060,000 ریال
جمعه
1401/04/03
6,060,000 ریال
شنبه
1401/04/04
6,060,000 ریال
یکشنبه
1401/04/05
6,060,000 ریال
دوشنبه
1401/04/06
6,060,000 ریال
سه شنبه
1401/04/07
6,060,000 ریال
دو تخته برای یک نفر رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
8,800,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
8,800,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
8,800,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
8,800,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
8,800,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
8,800,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
8,800,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
8,800,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
8,800,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
8,800,000 ریال
جمعه
1401/03/20
8,800,000 ریال
شنبه
1401/03/21
8,800,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
8,800,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
8,800,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
8,800,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
8,800,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
8,800,000 ریال
جمعه
1401/03/27
8,800,000 ریال
شنبه
1401/03/28
8,800,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
8,800,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
8,800,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
8,800,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
8,800,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/02
8,800,000 ریال
جمعه
1401/04/03
8,800,000 ریال
شنبه
1401/04/04
8,800,000 ریال
یکشنبه
1401/04/05
8,800,000 ریال
دوشنبه
1401/04/06
8,800,000 ریال
سه شنبه
1401/04/07
8,800,000 ریال
دو تخته تویین رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
10,020,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
10,020,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
10,020,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
10,020,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
10,020,000 ریال
جمعه
1401/03/13
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/14
10,020,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
10,020,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
10,020,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
10,020,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
10,020,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
10,020,000 ریال
جمعه
1401/03/20
10,020,000 ریال
شنبه
1401/03/21
10,020,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
10,020,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
10,020,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
10,020,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
10,020,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
10,020,000 ریال
جمعه
1401/03/27
10,020,000 ریال
شنبه
1401/03/28
10,020,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
10,020,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
10,020,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
10,020,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
10,020,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/02
10,020,000 ریال
جمعه
1401/04/03
10,020,000 ریال
شنبه
1401/04/04
10,020,000 ریال
یکشنبه
1401/04/05
10,020,000 ریال
دوشنبه
1401/04/06
10,020,000 ریال
سه شنبه
1401/04/07
10,020,000 ریال
سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
13,550,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
13,550,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
13,550,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
13,550,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
13,550,000 ریال
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
13,550,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
13,550,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
13,550,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
13,550,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
13,550,000 ریال
جمعه
1401/03/20
13,550,000 ریال
شنبه
1401/03/21
13,550,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
13,550,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
13,550,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
13,550,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
13,550,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
13,550,000 ریال
جمعه
1401/03/27
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/28
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/29
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/30
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/31
13,550,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
13,550,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/02
13,550,000 ریال
جمعه
1401/04/03
13,550,000 ریال
شنبه
1401/04/04
13,550,000 ریال
یکشنبه
1401/04/05
13,550,000 ریال
دوشنبه
1401/04/06
13,550,000 ریال
سه شنبه
1401/04/07
13,550,000 ریال
چهار تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
17,080,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
17,080,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
17,080,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
17,080,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
17,080,000 ریال
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
17,080,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
17,080,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
17,080,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
17,080,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
17,080,000 ریال
جمعه
1401/03/20
17,080,000 ریال
شنبه
1401/03/21
17,080,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
17,080,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
17,080,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/03/25
17,080,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
17,080,000 ریال
جمعه
1401/03/27
17,080,000 ریال
شنبه
1401/03/28
17,080,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/30
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/31
17,080,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
17,080,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/02
17,080,000 ریال
جمعه
1401/04/03
17,080,000 ریال
شنبه
1401/04/04
17,080,000 ریال
یکشنبه
1401/04/05
17,080,000 ریال
دوشنبه
1401/04/06
17,080,000 ریال
سه شنبه
1401/04/07
17,080,000 ریال

قوانین هتل هتل ستارهامکانات هتل هتل ستاره

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل ستاره

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.