هتل ملل اصفهان

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
آدرس هتل هتل ملل اصفهان :

اصفهان، خیابان کمال اسماعیل، بین سی و سه پل و پل فردوسی

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 0 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل ملل اصفهان

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
چهار تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
دوشنبه
1401/04/13
سه شنبه
1401/04/14
چهارشنبه
1401/04/15
پنجشنبه
1401/04/16
جمعه
1401/04/17
شنبه
1401/04/18
یکشنبه
1401/04/19
دوشنبه
1401/04/20
سه شنبه
1401/04/21
چهارشنبه
1401/04/22
پنجشنبه
1401/04/23
جمعه
1401/04/24
شنبه
1401/04/25
یکشنبه
1401/04/26
دوشنبه
1401/04/27
سه شنبه
1401/04/28
چهارشنبه
1401/04/29
پنجشنبه
1401/04/30
جمعه
1401/04/31
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
یک تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
5,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
5,000,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
5,000,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
5,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
5,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
5,000,000 ریال
جمعه
1401/04/17
5,000,000 ریال
شنبه
1401/04/18
5,000,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
5,000,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
5,000,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
5,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
5,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
5,000,000 ریال
جمعه
1401/04/24
5,000,000 ریال
شنبه
1401/04/25
5,000,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
5,000,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
5,000,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
5,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
5,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
5,000,000 ریال
جمعه
1401/04/31
5,000,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
دو تخته دابل رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
7,500,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
7,500,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
7,500,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
7,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
7,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
7,500,000 ریال
جمعه
1401/04/17
7,500,000 ریال
شنبه
1401/04/18
7,500,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
7,500,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
7,500,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
7,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
7,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
7,500,000 ریال
جمعه
1401/04/24
7,500,000 ریال
شنبه
1401/04/25
7,500,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
7,500,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
7,500,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
7,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
7,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
7,500,000 ریال
جمعه
1401/04/31
7,500,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
دو تخته تویین رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
7,500,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
7,500,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
7,500,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
7,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
7,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
7,500,000 ریال
جمعه
1401/04/17
7,500,000 ریال
شنبه
1401/04/18
7,500,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
7,500,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
7,500,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
7,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
7,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
7,500,000 ریال
جمعه
1401/04/24
7,500,000 ریال
شنبه
1401/04/25
7,500,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
7,500,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
7,500,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
7,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
7,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
7,500,000 ریال
جمعه
1401/04/31
7,500,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
9,700,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
9,700,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
9,700,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
9,700,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
9,700,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
9,700,000 ریال
جمعه
1401/04/17
9,700,000 ریال
شنبه
1401/04/18
9,700,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
9,700,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
9,700,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
9,700,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
9,700,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
9,700,000 ریال
جمعه
1401/04/24
9,700,000 ریال
شنبه
1401/04/25
9,700,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
9,700,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
9,700,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
9,700,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
9,700,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
9,700,000 ریال
جمعه
1401/04/31
9,700,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10

قوانین هتل هتل ملل اصفهان


پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل ملل اصفهان

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.