هتل نگین جی اصفهان

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
آدرس هتل هتل نگین جی اصفهان :

اصفهان، میدان احمدآباد، خیابان جی، حد فاصل سه راه شهید رجایی و اریسون

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 6,890,000 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل نگین جی اصفهان

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
دو تخته تویین بدون پنجره رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
6,890,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
6,890,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
6,890,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
6,890,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
6,890,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
6,890,000 ریال
جمعه
1401/04/17
6,890,000 ریال
شنبه
1401/04/18
6,890,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
6,890,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
6,890,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
6,890,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
6,890,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
6,890,000 ریال
جمعه
1401/04/24
6,890,000 ریال
شنبه
1401/04/25
6,890,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
6,890,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
6,890,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
6,890,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
6,890,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
6,890,000 ریال
جمعه
1401/04/31
6,890,000 ریال
شنبه
1401/05/01
8,570,000 ریال
یکشنبه
1401/05/02
8,570,000 ریال
دوشنبه
1401/05/03
8,570,000 ریال
سه شنبه
1401/05/04
8,570,000 ریال
چهارشنبه
1401/05/05
8,570,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/06
8,570,000 ریال
جمعه
1401/05/07
8,570,000 ریال
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
دو تخته تویین رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
6,890,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
6,890,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
6,890,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
6,890,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
6,890,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
6,890,000 ریال
جمعه
1401/04/17
6,890,000 ریال
شنبه
1401/04/18
6,890,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
6,890,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
6,890,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
6,890,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
6,890,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
6,890,000 ریال
جمعه
1401/04/24
6,890,000 ریال
شنبه
1401/04/25
6,890,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
6,890,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
6,890,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
6,890,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
6,890,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
6,890,000 ریال
جمعه
1401/04/31
6,890,000 ریال
شنبه
1401/05/01
8,570,000 ریال
یکشنبه
1401/05/02
8,570,000 ریال
دوشنبه
1401/05/03
8,570,000 ریال
سه شنبه
1401/05/04
8,570,000 ریال
چهارشنبه
1401/05/05
8,570,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/06
8,570,000 ریال
جمعه
1401/05/07
8,570,000 ریال
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
دو تخته دابل بدون پنجره رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
6,890,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
6,890,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
6,890,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
6,890,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
6,890,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
6,890,000 ریال
جمعه
1401/04/17
6,890,000 ریال
شنبه
1401/04/18
6,890,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
6,890,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
6,890,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
6,890,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
6,890,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
6,890,000 ریال
جمعه
1401/04/24
6,890,000 ریال
شنبه
1401/04/25
6,890,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
6,890,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
6,890,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
6,890,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
6,890,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
6,890,000 ریال
جمعه
1401/04/31
6,890,000 ریال
شنبه
1401/05/01
8,570,000 ریال
یکشنبه
1401/05/02
8,570,000 ریال
دوشنبه
1401/05/03
8,570,000 ریال
سه شنبه
1401/05/04
8,570,000 ریال
چهارشنبه
1401/05/05
8,570,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/06
8,570,000 ریال
جمعه
1401/05/07
8,570,000 ریال
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
یک تخته بدون پنجره رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
7,190,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
7,190,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
7,190,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
7,190,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
7,190,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
7,190,000 ریال
جمعه
1401/04/17
7,190,000 ریال
شنبه
1401/04/18
7,190,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
7,190,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
7,190,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
7,190,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
7,190,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
7,190,000 ریال
جمعه
1401/04/24
7,190,000 ریال
شنبه
1401/04/25
7,190,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
7,190,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
7,190,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
7,190,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
7,190,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
7,190,000 ریال
جمعه
1401/04/31
7,190,000 ریال
شنبه
1401/05/01
7,190,000 ریال
یکشنبه
1401/05/02
7,190,000 ریال
دوشنبه
1401/05/03
7,190,000 ریال
سه شنبه
1401/05/04
7,190,000 ریال
چهارشنبه
1401/05/05
7,190,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/06
7,190,000 ریال
جمعه
1401/05/07
7,190,000 ریال
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه نفره رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
9,020,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
9,020,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
9,020,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
9,020,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
9,020,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
9,020,000 ریال
جمعه
1401/04/17
9,020,000 ریال
شنبه
1401/04/18
9,020,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
9,020,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
9,020,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
9,020,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
9,020,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
9,020,000 ریال
جمعه
1401/04/24
9,020,000 ریال
شنبه
1401/04/25
9,020,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
9,020,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
9,020,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
9,020,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
9,020,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
9,020,000 ریال
جمعه
1401/04/31
9,020,000 ریال
شنبه
1401/05/01
10,470,000 ریال
یکشنبه
1401/05/02
10,470,000 ریال
دوشنبه
1401/05/03
10,470,000 ریال
سه شنبه
1401/05/04
10,470,000 ریال
چهارشنبه
1401/05/05
10,470,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/06
10,470,000 ریال
جمعه
1401/05/07
10,470,000 ریال
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سوئیت یک خوابه پنج نفره رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
13,270,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
13,270,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
13,270,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
13,270,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
13,270,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
13,270,000 ریال
جمعه
1401/04/17
13,270,000 ریال
شنبه
1401/04/18
13,270,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
13,270,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
13,270,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
13,270,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
13,270,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
13,270,000 ریال
جمعه
1401/04/24
13,270,000 ریال
شنبه
1401/04/25
13,270,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
13,270,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
13,270,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
13,270,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
13,270,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
13,270,000 ریال
جمعه
1401/04/31
13,270,000 ریال
شنبه
1401/05/01
22,060,000 ریال
یکشنبه
1401/05/02
22,060,000 ریال
دوشنبه
1401/05/03
22,060,000 ریال
سه شنبه
1401/05/04
22,060,000 ریال
چهارشنبه
1401/05/05
22,060,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/06
22,060,000 ریال
جمعه
1401/05/07
22,060,000 ریال
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سوئیت یک خوابه چهار نفره رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
14,110,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
14,110,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
14,110,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
14,110,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
14,110,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
14,110,000 ریال
جمعه
1401/04/17
14,110,000 ریال
شنبه
1401/04/18
14,110,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
14,110,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
14,110,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
14,110,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
14,110,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
14,110,000 ریال
جمعه
1401/04/24
14,110,000 ریال
شنبه
1401/04/25
14,110,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
14,110,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
14,110,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
14,110,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
14,110,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
14,110,000 ریال
جمعه
1401/04/31
14,110,000 ریال
شنبه
1401/05/01
14,110,000 ریال
یکشنبه
1401/05/02
14,110,000 ریال
دوشنبه
1401/05/03
14,110,000 ریال
سه شنبه
1401/05/04
14,110,000 ریال
چهارشنبه
1401/05/05
14,110,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/06
14,110,000 ریال
جمعه
1401/05/07
14,110,000 ریال
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سوئیت دو خوابه شش تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
15,400,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
15,400,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
15,400,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
15,400,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
15,400,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
15,400,000 ریال
جمعه
1401/04/17
15,400,000 ریال
شنبه
1401/04/18
15,400,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
15,400,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
15,400,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
15,400,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
15,400,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
15,400,000 ریال
جمعه
1401/04/24
15,400,000 ریال
شنبه
1401/04/25
15,400,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
15,400,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
15,400,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
15,400,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
15,400,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
15,400,000 ریال
جمعه
1401/04/31
15,400,000 ریال
شنبه
1401/05/01
25,680,000 ریال
یکشنبه
1401/05/02
25,680,000 ریال
دوشنبه
1401/05/03
25,680,000 ریال
سه شنبه
1401/05/04
25,680,000 ریال
چهارشنبه
1401/05/05
25,680,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/06
25,680,000 ریال
جمعه
1401/05/07
25,680,000 ریال
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10

قوانین هتل هتل نگین جی اصفهان


پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل نگین جی اصفهان

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.