هتل پیروزی

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
آدرس هتل هتل پیروزی :

اصفهان، میدان امام حسین، ابتدای چهارباغ پایین

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 9,730,000 ریال انتخاب اتاق

توضیحات

هتل4ستاره پیروزی اصفهان همان هتل داریوش (سابق) میباشددرمرکزشهر ودرمجاورت مکانهای تاریخی مثل نقش جهان میباشد  

رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

https://goo.gl/maps/ZKWERH89ktCFdLyN7

رزرو اتاق در هتل پیروزی

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
دو تخته برای یک نفر رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
9,730,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
8,130,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
8,130,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
9,730,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
9,730,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
9,730,000 ریال
جمعه
1401/06/04
9,730,000 ریال
شنبه
1401/06/05
9,730,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
9,730,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
9,730,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
9,730,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
9,730,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
9,730,000 ریال
جمعه
1401/06/11
9,730,000 ریال
شنبه
1401/06/12
9,730,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
9,730,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
9,730,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
9,730,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
9,730,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
9,730,000 ریال
جمعه
1401/06/18
9,730,000 ریال
شنبه
1401/06/19
9,730,000 ریال
یکشنبه
1401/06/20
9,730,000 ریال
دوشنبه
1401/06/21
9,730,000 ریال
سه شنبه
1401/06/22
9,730,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/23
9,730,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/24
9,730,000 ریال
جمعه
1401/06/25
9,730,000 ریال
شنبه
1401/06/26
9,730,000 ریال
یکشنبه
1401/06/27
9,730,000 ریال
دوشنبه
1401/06/28
9,730,000 ریال
دو تخته تویین رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
13,940,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
12,300,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
12,300,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
13,940,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
13,940,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
13,940,000 ریال
جمعه
1401/06/04
13,940,000 ریال
شنبه
1401/06/05
13,940,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
13,940,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
13,940,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
13,940,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
13,940,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
13,940,000 ریال
جمعه
1401/06/11
13,940,000 ریال
شنبه
1401/06/12
13,940,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
13,940,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
13,940,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
13,940,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
13,940,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
13,940,000 ریال
جمعه
1401/06/18
13,940,000 ریال
شنبه
1401/06/19
13,940,000 ریال
یکشنبه
1401/06/20
13,940,000 ریال
دوشنبه
1401/06/21
13,940,000 ریال
سه شنبه
1401/06/22
13,940,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/23
13,940,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/24
13,940,000 ریال
جمعه
1401/06/25
13,940,000 ریال
شنبه
1401/06/26
13,940,000 ریال
یکشنبه
1401/06/27
13,940,000 ریال
دوشنبه
1401/06/28
13,940,000 ریال
دو تخته دابل رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
13,940,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
12,300,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
12,300,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
13,940,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
13,940,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
13,940,000 ریال
جمعه
1401/06/04
13,940,000 ریال
شنبه
1401/06/05
13,940,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
13,940,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
13,940,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
13,940,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
13,940,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
13,940,000 ریال
جمعه
1401/06/11
13,940,000 ریال
شنبه
1401/06/12
13,940,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
13,940,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
13,940,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
13,940,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
13,940,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
13,940,000 ریال
جمعه
1401/06/18
13,940,000 ریال
شنبه
1401/06/19
13,940,000 ریال
یکشنبه
1401/06/20
13,940,000 ریال
دوشنبه
1401/06/21
13,940,000 ریال
سه شنبه
1401/06/22
13,940,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/23
13,940,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/24
13,940,000 ریال
جمعه
1401/06/25
13,940,000 ریال
شنبه
1401/06/26
13,940,000 ریال
یکشنبه
1401/06/27
13,940,000 ریال
دوشنبه
1401/06/28
13,940,000 ریال
سوئیت یک خوابه دو تخته سانترال رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
17,200,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
16,070,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
16,070,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
17,200,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
17,200,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
17,200,000 ریال
جمعه
1401/06/04
17,200,000 ریال
شنبه
1401/06/05
17,200,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
17,200,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
17,200,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
17,200,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
17,200,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
17,200,000 ریال
جمعه
1401/06/11
17,200,000 ریال
شنبه
1401/06/12
17,200,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
17,200,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
17,200,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
17,200,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
17,200,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
17,200,000 ریال
جمعه
1401/06/18
17,200,000 ریال
شنبه
1401/06/19
17,200,000 ریال
یکشنبه
1401/06/20
17,200,000 ریال
دوشنبه
1401/06/21
17,200,000 ریال
سه شنبه
1401/06/22
17,200,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/23
17,200,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/24
17,200,000 ریال
جمعه
1401/06/25
17,200,000 ریال
شنبه
1401/06/26
17,200,000 ریال
یکشنبه
1401/06/27
17,200,000 ریال
دوشنبه
1401/06/28
17,200,000 ریال
سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
18,210,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
15,180,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
15,180,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
18,210,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
18,210,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
18,210,000 ریال
جمعه
1401/06/04
18,210,000 ریال
شنبه
1401/06/05
18,210,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
18,210,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
18,210,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
18,210,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
18,210,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
18,210,000 ریال
جمعه
1401/06/11
18,210,000 ریال
شنبه
1401/06/12
18,210,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
18,210,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
18,210,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
18,210,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
18,210,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
18,210,000 ریال
جمعه
1401/06/18
18,210,000 ریال
شنبه
1401/06/19
18,210,000 ریال
یکشنبه
1401/06/20
18,210,000 ریال
دوشنبه
1401/06/21
18,210,000 ریال
سه شنبه
1401/06/22
18,210,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/23
18,210,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/24
18,210,000 ریال
جمعه
1401/06/25
18,210,000 ریال
شنبه
1401/06/26
18,210,000 ریال
یکشنبه
1401/06/27
18,210,000 ریال
دوشنبه
1401/06/28
18,210,000 ریال
سوئیت یک خوابه دو تخته رویال رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
19,730,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
17,410,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
17,410,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
19,730,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
19,730,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
19,730,000 ریال
جمعه
1401/06/04
19,730,000 ریال
شنبه
1401/06/05
19,730,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
19,730,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
19,730,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
19,730,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/06/10
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/06/11
19,730,000 ریال
شنبه
1401/06/12
19,730,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
19,730,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
19,730,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
19,730,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
19,730,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
19,730,000 ریال
جمعه
1401/06/18
19,730,000 ریال
شنبه
1401/06/19
19,730,000 ریال
یکشنبه
1401/06/20
19,730,000 ریال
دوشنبه
1401/06/21
19,730,000 ریال
سه شنبه
1401/06/22
19,730,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/23
19,730,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/24
19,730,000 ریال
جمعه
1401/06/25
19,730,000 ریال
شنبه
1401/06/26
19,730,000 ریال
یکشنبه
1401/06/27
19,730,000 ریال
دوشنبه
1401/06/28
19,730,000 ریال

قوانین هتل هتل پیروزیامکانات هتل هتل پیروزی

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل پیروزی

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.