پارت

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 43
آدرس هتل پارت :

اصفهان، حدفاصل چهارباغ عباسی و آیت الله شمس آبادی، کوچه جهان آرا

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 4,656,000 ریال انتخاب اتاق

توضیحات

هتلسه ستاره پارت اصفهان درسال 1388 افتتاحودرنزدیکی باغ هشت بهشت  احداث گردید

رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در پارت

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
دو تخته برای یک نفر رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
4,656,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
4,656,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
4,656,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
4,656,000 ریال
جمعه
1401/07/15
4,656,000 ریال
شنبه
1401/07/16
4,656,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
4,656,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
4,656,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
4,656,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
4,656,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
4,656,000 ریال
جمعه
1401/07/22
4,656,000 ریال
شنبه
1401/07/23
4,656,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
4,656,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
4,656,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
4,656,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
4,656,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
4,656,000 ریال
جمعه
1401/07/29
4,656,000 ریال
شنبه
1401/07/30
4,656,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
4,800,000 ریال
دوشنبه
1401/08/02
4,800,000 ریال
سه شنبه
1401/08/03
4,800,000 ریال
چهارشنبه
1401/08/04
4,800,000 ریال
پنجشنبه
1401/08/05
4,800,000 ریال
جمعه
1401/08/06
4,800,000 ریال
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11
دو تخته تویین رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
6,596,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
6,596,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
6,596,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
6,596,000 ریال
جمعه
1401/07/15
6,596,000 ریال
شنبه
1401/07/16
6,596,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
6,596,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
6,596,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
6,596,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
6,596,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
6,596,000 ریال
جمعه
1401/07/22
6,596,000 ریال
شنبه
1401/07/23
6,596,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
6,596,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
6,596,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
6,596,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
6,596,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
6,596,000 ریال
جمعه
1401/07/29
6,596,000 ریال
شنبه
1401/07/30
6,596,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
6,800,000 ریال
دوشنبه
1401/08/02
6,800,000 ریال
سه شنبه
1401/08/03
6,800,000 ریال
چهارشنبه
1401/08/04
6,800,000 ریال
پنجشنبه
1401/08/05
6,800,000 ریال
جمعه
1401/08/06
6,800,000 ریال
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11
دو تخته دابل رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
6,596,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
6,596,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
6,596,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
6,596,000 ریال
جمعه
1401/07/15
6,596,000 ریال
شنبه
1401/07/16
6,596,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
6,596,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
6,596,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
6,596,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
6,596,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
6,596,000 ریال
جمعه
1401/07/22
6,596,000 ریال
شنبه
1401/07/23
6,596,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
6,596,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
6,596,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
6,596,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
6,596,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
6,596,000 ریال
جمعه
1401/07/29
6,596,000 ریال
شنبه
1401/07/30
6,596,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
6,800,000 ریال
دوشنبه
1401/08/02
6,800,000 ریال
سه شنبه
1401/08/03
6,800,000 ریال
چهارشنبه
1401/08/04
6,800,000 ریال
پنجشنبه
1401/08/05
6,800,000 ریال
جمعه
1401/08/06
6,800,000 ریال
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11
سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
8,623,300 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
8,623,300 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
8,623,300 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
8,623,300 ریال
جمعه
1401/07/15
8,623,300 ریال
شنبه
1401/07/16
8,623,300 ریال
یکشنبه
1401/07/17
8,623,300 ریال
دوشنبه
1401/07/18
8,623,300 ریال
سه شنبه
1401/07/19
8,623,300 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/07/21
8,623,300 ریال
جمعه
1401/07/22
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/07/23
8,623,300 ریال
یکشنبه
1401/07/24
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/07/25
8,623,300 ریال
سه شنبه
1401/07/26
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/07/27
8,623,300 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/07/29
8,623,300 ریال
شنبه
1401/07/30
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/08/01
8,890,000 ریال
دوشنبه
1401/08/02
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/08/03
8,890,000 ریال
چهارشنبه
1401/08/04
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/08/05
8,890,000 ریال
جمعه
1401/08/06
8,890,000 ریال
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11
چهار تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
10,786,400 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/07/13
10,786,400 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/07/15
10,786,400 ریال
شنبه
1401/07/16
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/07/17
10,786,400 ریال
دوشنبه
1401/07/18
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/07/19
10,786,400 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/07/21
10,786,400 ریال
جمعه
1401/07/22
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/07/23
10,786,400 ریال
یکشنبه
1401/07/24
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/07/25
10,786,400 ریال
سه شنبه
1401/07/26
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/07/27
10,786,400 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/07/29
10,786,400 ریال
شنبه
1401/07/30
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/08/01
11,120,000 ریال
دوشنبه
1401/08/02
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/08/03
11,120,000 ریال
چهارشنبه
1401/08/04
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/08/05
11,120,000 ریال
جمعه
1401/08/06
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11

قوانین هتل پارتامکانات هتل پارت

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل پارت

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.