پارت

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 43
آدرس هتل پارت :

اصفهان، حدفاصل چهارباغ عباسی و آیت الله شمس آبادی، کوچه جهان آرا

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 4,450,000 ریال انتخاب اتاق

توضیحات

هتلسه ستاره پارت اصفهان درسال 1388 افتتاحودرنزدیکی باغ هشت بهشت  احداث گردید

رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در پارت

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
دو تخته برای یک نفر رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
4,450,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/10
4,450,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
4,450,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
4,450,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
4,450,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
4,450,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
4,450,000 ریال
جمعه
1401/03/20
4,450,000 ریال
شنبه
1401/03/21
4,450,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
4,450,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
4,450,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
4,450,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
4,450,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
4,450,000 ریال
جمعه
1401/03/27
4,450,000 ریال
شنبه
1401/03/28
4,450,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
4,450,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
4,450,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
4,450,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07
دو تخته تویین رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
6,670,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
6,670,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
6,670,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
6,670,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
10,550,000 ریال
جمعه
1401/03/13
10,550,000 ریال
شنبه
1401/03/14
10,550,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
10,550,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
6,670,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
6,670,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
6,670,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
6,670,000 ریال
جمعه
1401/03/20
6,670,000 ریال
شنبه
1401/03/21
6,670,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
6,670,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
6,670,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
6,670,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
6,670,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
6,670,000 ریال
جمعه
1401/03/27
6,670,000 ریال
شنبه
1401/03/28
6,670,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
6,670,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
6,670,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
6,670,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07
دو تخته دابل رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
6,670,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
6,670,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
6,670,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
6,670,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
10,550,000 ریال
جمعه
1401/03/13
10,550,000 ریال
شنبه
1401/03/14
10,550,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
10,550,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
6,670,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
6,670,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
6,670,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
6,670,000 ریال
جمعه
1401/03/20
6,670,000 ریال
شنبه
1401/03/21
6,670,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
6,670,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
6,670,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
6,670,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
6,670,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
6,670,000 ریال
جمعه
1401/03/27
6,670,000 ریال
شنبه
1401/03/28
6,670,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
6,670,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
6,670,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
6,670,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07
سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
8,890,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
8,890,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
8,890,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
8,890,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
13,920,000 ریال
جمعه
1401/03/13
13,920,000 ریال
شنبه
1401/03/14
13,920,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
13,920,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
8,890,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
8,890,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
8,890,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
8,890,000 ریال
جمعه
1401/03/20
8,890,000 ریال
شنبه
1401/03/21
8,890,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
8,890,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
8,890,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
8,890,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
8,890,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
8,890,000 ریال
جمعه
1401/03/27
8,890,000 ریال
شنبه
1401/03/28
8,890,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
8,890,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
8,890,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
8,890,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07
سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
8,890,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
سه شنبه
1401/03/10
چهارشنبه
1401/03/11
پنجشنبه
1401/03/12
13,920,000 ریال
جمعه
1401/03/13
13,920,000 ریال
شنبه
1401/03/14
13,920,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
13,920,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
8,890,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
8,890,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
8,890,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
8,890,000 ریال
جمعه
1401/03/20
8,890,000 ریال
شنبه
1401/03/21
8,890,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
8,890,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
8,890,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
8,890,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
8,890,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
8,890,000 ریال
جمعه
1401/03/27
8,890,000 ریال
شنبه
1401/03/28
8,890,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
8,890,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
8,890,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
8,890,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07
چهار تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
11,120,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
سه شنبه
1401/03/10
چهارشنبه
1401/03/11
پنجشنبه
1401/03/12
17,280,000 ریال
جمعه
1401/03/13
17,280,000 ریال
شنبه
1401/03/14
17,280,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
17,280,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
11,120,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
11,120,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/03/19
11,120,000 ریال
جمعه
1401/03/20
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/21
11,120,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/23
11,120,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/03/25
11,120,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/27
11,120,000 ریال
شنبه
1401/03/28
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/29
11,120,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/31
11,120,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07
چهار تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
11,120,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
11,120,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
11,120,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
11,120,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
17,280,000 ریال
جمعه
1401/03/13
17,280,000 ریال
شنبه
1401/03/14
17,280,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
17,280,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
11,120,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
11,120,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
11,120,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/20
11,120,000 ریال
شنبه
1401/03/21
11,120,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
11,120,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/24
11,120,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
11,120,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
11,120,000 ریال
جمعه
1401/03/27
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/28
11,120,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
11,120,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
11,120,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07

قوانین هتل پارتامکانات هتل پارت

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل پارت

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.