چهل پنجره

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
آدرس هتل چهل پنجره :

اصفهان، پل فلزی، بوستان سعدی

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 8,500,000 ریال انتخاب اتاق

توضیحات

هتل دو ستاره چهل ستون اصفهان درسال1370افتتاح گردید ودرسال1392 بازسازی ودرنزدیکی زاینده رود میباشد

رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در چهل پنجره

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
دو تخته برای یک نفر رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
8,500,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
8,500,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
8,500,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
8,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
8,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
10,030,000 ریال
جمعه
1401/04/17
10,030,000 ریال
شنبه
1401/04/18
10,030,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
8,500,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
8,500,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
8,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
8,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
10,030,000 ریال
جمعه
1401/04/24
10,030,000 ریال
شنبه
1401/04/25
10,030,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
10,030,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
8,500,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
8,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
8,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
8,500,000 ریال
جمعه
1401/04/31
8,500,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
دو تخته تویین بزرگ رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
9,400,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
9,400,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
9,400,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
9,400,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
9,400,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
11,050,000 ریال
جمعه
1401/04/17
11,050,000 ریال
شنبه
1401/04/18
11,050,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
9,400,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
9,400,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
9,400,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
9,400,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
11,050,000 ریال
جمعه
1401/04/24
11,050,000 ریال
شنبه
1401/04/25
11,050,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
11,050,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
9,400,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
9,400,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
9,400,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
9,400,000 ریال
جمعه
1401/04/31
9,400,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
دو تخته دابل بزرگ رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
9,400,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
9,400,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
9,400,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
9,400,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
9,400,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
11,050,000 ریال
جمعه
1401/04/17
11,050,000 ریال
شنبه
1401/04/18
11,050,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
9,400,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
9,400,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
9,400,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
9,400,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
11,050,000 ریال
جمعه
1401/04/24
11,050,000 ریال
شنبه
1401/04/25
11,050,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
11,050,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
9,400,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
9,400,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
9,400,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
9,400,000 ریال
جمعه
1401/04/31
9,400,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سوئیت دو تخته رویال رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
14,600,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
14,600,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
14,600,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
14,600,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
14,600,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
18,070,000 ریال
جمعه
1401/04/17
18,070,000 ریال
شنبه
1401/04/18
18,070,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
14,600,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
14,600,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
14,600,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
14,600,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
18,070,000 ریال
جمعه
1401/04/24
18,070,000 ریال
شنبه
1401/04/25
18,070,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
18,070,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
14,600,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
14,600,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
14,600,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
14,600,000 ریال
جمعه
1401/04/31
14,600,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سوئیت دو تخته مدیرعاملی رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
15,500,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
15,500,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
15,500,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
15,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
15,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
19,140,000 ریال
جمعه
1401/04/17
19,140,000 ریال
شنبه
1401/04/18
19,140,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
15,500,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
15,500,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
15,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
15,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
19,140,000 ریال
جمعه
1401/04/24
19,140,000 ریال
شنبه
1401/04/25
19,140,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
19,140,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
15,500,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
15,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
15,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
15,500,000 ریال
جمعه
1401/04/31
15,500,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سوئیت دو خوابه چهار تخته کوچک رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
18,400,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
18,400,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
18,400,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
18,400,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
18,400,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
22,750,000 ریال
جمعه
1401/04/17
22,750,000 ریال
شنبه
1401/04/18
22,750,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
18,400,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
18,400,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
18,400,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
18,400,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
22,750,000 ریال
جمعه
1401/04/24
22,750,000 ریال
شنبه
1401/04/25
22,750,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
22,750,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
18,400,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
18,400,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
18,400,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
18,400,000 ریال
جمعه
1401/04/31
18,400,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سوئیت سه خوابه شش تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
27,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
27,000,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
27,000,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
27,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
27,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
33,500,000 ریال
جمعه
1401/04/17
33,500,000 ریال
شنبه
1401/04/18
33,500,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
27,000,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
27,000,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
27,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
27,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
33,500,000 ریال
جمعه
1401/04/24
33,500,000 ریال
شنبه
1401/04/25
33,500,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
33,500,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
27,000,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
27,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
27,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
27,000,000 ریال
جمعه
1401/04/31
27,000,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10

قوانین هتل چهل پنجرهامکانات هتل چهل پنجره

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل چهل پنجره

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.