هتل نادری اهواز

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
آدرس هتل هتل نادری اهواز :

اهواز، خیابان امام خمینی شرقی

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 5,410,000 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل نادری اهواز

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
یک تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
5,410,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
5,410,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
5,410,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
5,410,000 ریال
جمعه
1401/07/15
5,410,000 ریال
شنبه
1401/07/16
5,410,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
5,410,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
5,410,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
5,410,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
5,410,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
5,410,000 ریال
جمعه
1401/07/22
5,410,000 ریال
شنبه
1401/07/23
5,410,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
5,410,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
5,410,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
5,410,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
5,410,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
5,410,000 ریال
جمعه
1401/07/29
5,410,000 ریال
شنبه
1401/07/30
5,410,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
چهارشنبه
1401/08/04
پنجشنبه
1401/08/05
جمعه
1401/08/06
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11
دو تخته تویین رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
8,140,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
8,140,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
8,140,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
8,140,000 ریال
جمعه
1401/07/15
8,140,000 ریال
شنبه
1401/07/16
8,140,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
8,140,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
8,140,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
8,140,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
8,140,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
8,140,000 ریال
جمعه
1401/07/22
8,140,000 ریال
شنبه
1401/07/23
8,140,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
8,140,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
8,140,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
8,140,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
8,140,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
8,140,000 ریال
جمعه
1401/07/29
8,140,000 ریال
شنبه
1401/07/30
8,140,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
چهارشنبه
1401/08/04
پنجشنبه
1401/08/05
جمعه
1401/08/06
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11
دو تخته دابل رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
8,140,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
8,140,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
8,140,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
8,140,000 ریال
جمعه
1401/07/15
8,140,000 ریال
شنبه
1401/07/16
8,140,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
8,140,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
8,140,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
8,140,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
8,140,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
8,140,000 ریال
جمعه
1401/07/22
8,140,000 ریال
شنبه
1401/07/23
8,140,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
8,140,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
8,140,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
8,140,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
8,140,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
8,140,000 ریال
جمعه
1401/07/29
8,140,000 ریال
شنبه
1401/07/30
8,140,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
8,140,000 ریال
دوشنبه
1401/08/02
8,140,000 ریال
سه شنبه
1401/08/03
8,140,000 ریال
چهارشنبه
1401/08/04
8,140,000 ریال
پنجشنبه
1401/08/05
8,140,000 ریال
جمعه
1401/08/06
8,140,000 ریال
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11
سوئیت دو تخته کوچک رویال رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
9,590,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
9,590,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
9,590,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
9,590,000 ریال
جمعه
1401/07/15
9,590,000 ریال
شنبه
1401/07/16
9,590,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
9,590,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
9,590,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
9,590,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
9,590,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
9,590,000 ریال
جمعه
1401/07/22
9,590,000 ریال
شنبه
1401/07/23
9,590,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
9,590,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
9,590,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
9,590,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
9,590,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
9,590,000 ریال
جمعه
1401/07/29
9,590,000 ریال
شنبه
1401/07/30
9,590,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
9,590,000 ریال
دوشنبه
1401/08/02
9,590,000 ریال
سه شنبه
1401/08/03
9,590,000 ریال
چهارشنبه
1401/08/04
9,590,000 ریال
پنجشنبه
1401/08/05
9,590,000 ریال
جمعه
1401/08/06
9,590,000 ریال
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11
سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
10,120,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
10,120,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
10,120,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
10,120,000 ریال
جمعه
1401/07/15
10,120,000 ریال
شنبه
1401/07/16
10,120,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
10,120,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
10,120,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
10,120,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
10,120,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
10,120,000 ریال
جمعه
1401/07/22
10,120,000 ریال
شنبه
1401/07/23
10,120,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
10,120,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
10,120,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
10,120,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
10,120,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
10,120,000 ریال
جمعه
1401/07/29
10,120,000 ریال
شنبه
1401/07/30
10,120,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/08/02
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/08/03
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/08/04
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/08/05
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/08/06
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11
چهار تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
12,070,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
12,070,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
12,070,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
12,070,000 ریال
جمعه
1401/07/15
12,070,000 ریال
شنبه
1401/07/16
12,070,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
12,070,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
12,070,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
12,070,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
12,070,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
12,070,000 ریال
جمعه
1401/07/22
12,070,000 ریال
شنبه
1401/07/23
12,070,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
12,070,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
12,070,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
12,070,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
12,070,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
12,070,000 ریال
جمعه
1401/07/29
12,070,000 ریال
شنبه
1401/07/30
12,070,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
چهارشنبه
1401/08/04
پنجشنبه
1401/08/05
جمعه
1401/08/06
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11
سوئیت سه تخته بزرگ رویال رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
13,680,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
13,680,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
13,680,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
13,680,000 ریال
جمعه
1401/07/15
13,680,000 ریال
شنبه
1401/07/16
13,680,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
13,680,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
13,680,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
13,680,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
13,680,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
13,680,000 ریال
جمعه
1401/07/22
13,680,000 ریال
شنبه
1401/07/23
13,680,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
13,680,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
13,680,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
13,680,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
13,680,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
13,680,000 ریال
جمعه
1401/07/29
13,680,000 ریال
شنبه
1401/07/30
13,680,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
چهارشنبه
1401/08/04
پنجشنبه
1401/08/05
جمعه
1401/08/06
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11

قوانین هتل هتل نادری اهواز


پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل نادری اهواز

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.