هتل پارس اهواز

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
آدرس هتل هتل پارس اهواز :

اهواز، خیابان بیست و چهار متری، کوچه شهید عابدی

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 0 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل پارس اهواز

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
دو تخته دابل معمولی رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
دوشنبه
1401/05/31
سه شنبه
1401/06/01
چهارشنبه
1401/06/02
پنجشنبه
1401/06/03
جمعه
1401/06/04
شنبه
1401/06/05
یکشنبه
1401/06/06
دوشنبه
1401/06/07
سه شنبه
1401/06/08
چهارشنبه
1401/06/09
پنجشنبه
1401/06/10
جمعه
1401/06/11
شنبه
1401/06/12
یکشنبه
1401/06/13
دوشنبه
1401/06/14
سه شنبه
1401/06/15
چهارشنبه
1401/06/16
پنجشنبه
1401/06/17
جمعه
1401/06/18
شنبه
1401/06/19
یکشنبه
1401/06/20
دوشنبه
1401/06/21
سه شنبه
1401/06/22
چهارشنبه
1401/06/23
پنجشنبه
1401/06/24
جمعه
1401/06/25
شنبه
1401/06/26
یکشنبه
1401/06/27
دوشنبه
1401/06/28
دو تخته تویین ویژه پارس رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
12,051,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/05/31
12,051,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
12,051,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
12,051,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
12,051,000 ریال
جمعه
1401/06/04
12,051,000 ریال
شنبه
1401/06/05
12,051,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
12,051,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
12,051,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
12,051,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
12,051,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
12,051,000 ریال
جمعه
1401/06/11
12,051,000 ریال
شنبه
1401/06/12
12,051,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
12,051,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
12,051,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
12,051,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
12,051,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
12,051,000 ریال
جمعه
1401/06/18
12,051,000 ریال
شنبه
1401/06/19
12,051,000 ریال
یکشنبه
1401/06/20
12,051,000 ریال
دوشنبه
1401/06/21
12,051,000 ریال
سه شنبه
1401/06/22
12,051,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/23
12,051,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/24
12,051,000 ریال
جمعه
1401/06/25
12,051,000 ریال
شنبه
1401/06/26
12,051,000 ریال
یکشنبه
1401/06/27
12,051,000 ریال
دوشنبه
1401/06/28
12,051,000 ریال
دو تخته دابل معمولی برای یک نفر رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
13,081,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
13,081,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
13,081,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
13,081,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
13,081,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
13,081,000 ریال
جمعه
1401/06/04
13,081,000 ریال
شنبه
1401/06/05
13,081,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
13,081,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
13,081,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
13,081,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
13,081,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
13,081,000 ریال
جمعه
1401/06/11
13,081,000 ریال
شنبه
1401/06/12
13,081,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
13,081,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
13,081,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
13,081,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
13,081,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
13,081,000 ریال
جمعه
1401/06/18
13,081,000 ریال
شنبه
1401/06/19
13,081,000 ریال
یکشنبه
1401/06/20
13,081,000 ریال
دوشنبه
1401/06/21
13,081,000 ریال
سه شنبه
1401/06/22
13,081,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/23
13,081,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/24
13,081,000 ریال
جمعه
1401/06/25
13,081,000 ریال
شنبه
1401/06/26
13,081,000 ریال
یکشنبه
1401/06/27
13,081,000 ریال
دوشنبه
1401/06/28
13,081,000 ریال
سه تخته ویژه پارس رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
15,038,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
15,038,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
15,038,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
15,038,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
15,038,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
15,038,000 ریال
جمعه
1401/06/04
15,038,000 ریال
شنبه
1401/06/05
15,038,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
15,038,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
15,038,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
15,038,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
15,038,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
15,038,000 ریال
جمعه
1401/06/11
15,038,000 ریال
شنبه
1401/06/12
15,038,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
15,038,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
15,038,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
15,038,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
15,038,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
15,038,000 ریال
جمعه
1401/06/18
15,038,000 ریال
شنبه
1401/06/19
15,038,000 ریال
یکشنبه
1401/06/20
15,038,000 ریال
دوشنبه
1401/06/21
15,038,000 ریال
سه شنبه
1401/06/22
15,038,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/23
15,038,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/24
15,038,000 ریال
جمعه
1401/06/25
15,038,000 ریال
شنبه
1401/06/26
15,038,000 ریال
یکشنبه
1401/06/27
15,038,000 ریال
دوشنبه
1401/06/28
15,038,000 ریال
سوئیت یک خوابه سه نفره رویال رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
18,715,100 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
18,715,100 ریال
دوشنبه
1401/05/31
18,715,100 ریال
سه شنبه
1401/06/01
18,715,100 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
18,715,100 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
18,715,100 ریال
جمعه
1401/06/04
18,715,100 ریال
شنبه
1401/06/05
18,715,100 ریال
یکشنبه
1401/06/06
18,715,100 ریال
دوشنبه
1401/06/07
18,715,100 ریال
سه شنبه
1401/06/08
18,715,100 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
18,715,100 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
18,715,100 ریال
جمعه
1401/06/11
18,715,100 ریال
شنبه
1401/06/12
18,715,100 ریال
یکشنبه
1401/06/13
18,715,100 ریال
دوشنبه
1401/06/14
18,715,100 ریال
سه شنبه
1401/06/15
18,715,100 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
18,715,100 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
18,715,100 ریال
جمعه
1401/06/18
18,715,100 ریال
شنبه
1401/06/19
18,715,100 ریال
یکشنبه
1401/06/20
18,715,100 ریال
دوشنبه
1401/06/21
18,715,100 ریال
سه شنبه
1401/06/22
18,715,100 ریال
چهارشنبه
1401/06/23
18,715,100 ریال
پنجشنبه
1401/06/24
18,715,100 ریال
جمعه
1401/06/25
18,715,100 ریال
شنبه
1401/06/26
18,715,100 ریال
یکشنبه
1401/06/27
18,715,100 ریال
دوشنبه
1401/06/28
18,715,100 ریال

قوانین هتل هتل پارس اهواز


پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل پارس اهواز

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.