هتل جهانگردی نمونه بندر انزلی

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
آدرس هتل هتل جهانگردی نمونه بندر انزلی :

بندر انزلی، کیلومتر5 جاده انزلی به آستارا، جنب بازار آسیایی میانه

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 5,220,000 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل جهانگردی نمونه بندر انزلی

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
دو تخته پشت به دریا رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
5,220,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
7,040,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
7,040,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
7,040,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
7,410,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/04/17
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/04/18
7,410,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/04/20
7,040,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/04/22
7,410,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
7,410,000 ریال
جمعه
1401/04/24
7,040,000 ریال
شنبه
1401/04/25
7,040,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
7,410,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
7,040,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
7,040,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
7,410,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
7,410,000 ریال
جمعه
1401/04/31
7,040,000 ریال
شنبه
1401/05/01
5,220,000 ریال
یکشنبه
1401/05/02
5,220,000 ریال
دوشنبه
1401/05/03
5,220,000 ریال
سه شنبه
1401/05/04
5,220,000 ریال
چهارشنبه
1401/05/05
5,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/06
5,500,000 ریال
جمعه
1401/05/07
5,220,000 ریال
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
دو تخته رو به دریا رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
5,930,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
7,880,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
7,880,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
7,880,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
8,300,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
8,300,000 ریال
جمعه
1401/04/17
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/04/18
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/04/19
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/04/20
7,880,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/04/22
8,300,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
8,300,000 ریال
جمعه
1401/04/24
7,880,000 ریال
شنبه
1401/04/25
7,880,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
8,300,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
7,880,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
7,880,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
8,300,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
8,300,000 ریال
جمعه
1401/04/31
7,880,000 ریال
شنبه
1401/05/01
5,930,000 ریال
یکشنبه
1401/05/02
5,930,000 ریال
دوشنبه
1401/05/03
5,930,000 ریال
سه شنبه
1401/05/04
5,930,000 ریال
چهارشنبه
1401/05/05
6,240,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/06
6,240,000 ریال
جمعه
1401/05/07
5,930,000 ریال
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
چهار تخته کانکت پشت به دریا رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
10,320,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
13,950,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
13,950,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
13,950,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
14,680,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
جمعه
1401/04/17
شنبه
1401/04/18
یکشنبه
1401/04/19
دوشنبه
1401/04/20
13,950,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
13,950,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
14,680,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
14,680,000 ریال
جمعه
1401/04/24
13,950,000 ریال
شنبه
1401/04/25
13,950,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
14,680,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
13,950,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
13,950,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
14,680,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
14,680,000 ریال
جمعه
1401/04/31
13,950,000 ریال
شنبه
1401/05/01
10,320,000 ریال
یکشنبه
1401/05/02
10,320,000 ریال
دوشنبه
1401/05/03
10,320,000 ریال
سه شنبه
1401/05/04
10,320,000 ریال
چهارشنبه
1401/05/05
10,860,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/06
10,860,000 ریال
جمعه
1401/05/07
10,320,000 ریال
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
چهار تخته کانکت رو به دریا رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
11,710,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/04/13
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/04/14
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/04/15
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/04/16
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/04/17
16,440,000 ریال
شنبه
1401/04/18
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/04/19
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/04/20
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/04/21
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/04/22
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/04/23
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/04/24
15,620,000 ریال
شنبه
1401/04/25
15,620,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
16,440,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
15,620,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
15,620,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
16,440,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
16,440,000 ریال
جمعه
1401/04/31
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
11,710,000 ریال
چهارشنبه
1401/05/05
12,330,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/06
12,330,000 ریال
جمعه
1401/05/07
11,710,000 ریال
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10

قوانین هتل هتل جهانگردی نمونه بندر انزلیامکانات هتل هتل جهانگردی نمونه بندر انزلی

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل جهانگردی نمونه بندر انزلی

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.