هتل سفیدکنار بندر انزلی

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
آدرس هتل هتل سفیدکنار بندر انزلی :

بندر انزلی، کیلومتر 5 جاده آستارا

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 8,180,000 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل سفیدکنار بندر انزلی

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
دو تخته همکف رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
8,180,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/05/31
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/06/01
چهارشنبه
1401/06/02
پنجشنبه
1401/06/03
جمعه
1401/06/04
8,180,000 ریال
شنبه
1401/06/05
8,180,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
8,180,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
8,180,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
8,180,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
8,180,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
8,180,000 ریال
جمعه
1401/06/11
8,180,000 ریال
شنبه
1401/06/12
8,180,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
8,180,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
8,180,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
8,180,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
8,180,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
8,180,000 ریال
جمعه
1401/06/18
8,180,000 ریال
شنبه
1401/06/19
8,180,000 ریال
یکشنبه
1401/06/20
8,180,000 ریال
دوشنبه
1401/06/21
8,180,000 ریال
سه شنبه
1401/06/22
8,180,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/23
8,180,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/24
8,480,000 ریال
جمعه
1401/06/25
8,480,000 ریال
شنبه
1401/06/26
8,180,000 ریال
یکشنبه
1401/06/27
8,180,000 ریال
دوشنبه
1401/06/28
8,180,000 ریال
دو تخته رو به جنگل رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
9,170,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/05/31
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/06/01
چهارشنبه
1401/06/02
پنجشنبه
1401/06/03
جمعه
1401/06/04
شنبه
1401/06/05
یکشنبه
1401/06/06
دوشنبه
1401/06/07
9,170,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
9,170,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
9,170,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
9,170,000 ریال
جمعه
1401/06/11
9,170,000 ریال
شنبه
1401/06/12
9,170,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
دوشنبه
1401/06/14
9,170,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
9,170,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
9,170,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
9,170,000 ریال
جمعه
1401/06/18
9,170,000 ریال
شنبه
1401/06/19
یکشنبه
1401/06/20
دوشنبه
1401/06/21
سه شنبه
1401/06/22
9,170,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/23
9,170,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/24
9,670,000 ریال
جمعه
1401/06/25
9,670,000 ریال
شنبه
1401/06/26
9,170,000 ریال
یکشنبه
1401/06/27
9,170,000 ریال
دوشنبه
1401/06/28
9,170,000 ریال
دو تخته رو به دریا رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
10,700,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/05/31
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/06/01
چهارشنبه
1401/06/02
پنجشنبه
1401/06/03
جمعه
1401/06/04
10,700,000 ریال
شنبه
1401/06/05
10,700,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
10,700,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
10,700,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
10,700,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
10,700,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
10,700,000 ریال
جمعه
1401/06/11
10,700,000 ریال
شنبه
1401/06/12
10,700,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
10,700,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
10,700,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
10,700,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
10,700,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
جمعه
1401/06/18
شنبه
1401/06/19
یکشنبه
1401/06/20
10,700,000 ریال
دوشنبه
1401/06/21
10,700,000 ریال
سه شنبه
1401/06/22
10,700,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/23
10,700,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/24
11,200,000 ریال
جمعه
1401/06/25
11,200,000 ریال
شنبه
1401/06/26
10,700,000 ریال
یکشنبه
1401/06/27
10,700,000 ریال
دوشنبه
1401/06/28
10,700,000 ریال
دو تخته VIP رو به جنگل رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
14,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/05/31
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/06/01
چهارشنبه
1401/06/02
پنجشنبه
1401/06/03
جمعه
1401/06/04
14,000,000 ریال
شنبه
1401/06/05
14,000,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
14,000,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
14,000,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
14,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
14,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
14,000,000 ریال
جمعه
1401/06/11
14,000,000 ریال
شنبه
1401/06/12
14,000,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
14,000,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
14,000,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
14,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
14,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
14,000,000 ریال
جمعه
1401/06/18
14,000,000 ریال
شنبه
1401/06/19
14,000,000 ریال
یکشنبه
1401/06/20
14,000,000 ریال
دوشنبه
1401/06/21
14,000,000 ریال
سه شنبه
1401/06/22
14,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/23
14,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/24
14,500,000 ریال
جمعه
1401/06/25
14,500,000 ریال
شنبه
1401/06/26
14,000,000 ریال
یکشنبه
1401/06/27
14,000,000 ریال
دوشنبه
1401/06/28
14,000,000 ریال
دو تخته VIP رو به دریا رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
15,800,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/05/31
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/06/01
چهارشنبه
1401/06/02
پنجشنبه
1401/06/03
جمعه
1401/06/04
شنبه
1401/06/05
یکشنبه
1401/06/06
دوشنبه
1401/06/07
سه شنبه
1401/06/08
چهارشنبه
1401/06/09
پنجشنبه
1401/06/10
جمعه
1401/06/11
15,800,000 ریال
شنبه
1401/06/12
15,800,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
15,800,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
15,800,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
15,800,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
15,800,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
جمعه
1401/06/18
شنبه
1401/06/19
یکشنبه
1401/06/20
دوشنبه
1401/06/21
سه شنبه
1401/06/22
15,800,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/23
15,800,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/24
16,300,000 ریال
جمعه
1401/06/25
16,300,000 ریال
شنبه
1401/06/26
15,800,000 ریال
یکشنبه
1401/06/27
15,800,000 ریال
دوشنبه
1401/06/28
15,800,000 ریال

قوانین هتل هتل سفیدکنار بندر انزلیامکانات هتل هتل سفیدکنار بندر انزلی

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل سفیدکنار بندر انزلی

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.