هتل آپارتمان سفیر بندر انزلی

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
آدرس هتل هتل آپارتمان سفیر بندر انزلی :

بندر انزلی، انتهای خیابان پاسداران، کیلو متر 5

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 6,300,000 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل آپارتمان سفیر بندر انزلی

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
سوئیت یک خوابه دو تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
بدون خدمات رستوران
6,300,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
6,300,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
6,300,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
6,300,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
7,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
7,500,000 ریال
جمعه
1401/06/04
6,300,000 ریال
شنبه
1401/06/05
6,300,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
6,300,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
6,300,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
6,300,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
7,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
7,500,000 ریال
جمعه
1401/06/11
6,300,000 ریال
شنبه
1401/06/12
6,300,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
6,300,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
6,300,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
6,300,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
7,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
7,500,000 ریال
جمعه
1401/06/18
6,300,000 ریال
شنبه
1401/06/19
6,300,000 ریال
یکشنبه
1401/06/20
6,300,000 ریال
دوشنبه
1401/06/21
6,300,000 ریال
سه شنبه
1401/06/22
6,300,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/23
7,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/24
7,500,000 ریال
جمعه
1401/06/25
7,500,000 ریال
شنبه
1401/06/26
7,500,000 ریال
یکشنبه
1401/06/27
6,300,000 ریال
دوشنبه
1401/06/28
6,300,000 ریال
سوئیت یک خوابه سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
بدون خدمات رستوران
7,800,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
7,800,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
7,800,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
7,800,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
9,300,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
9,300,000 ریال
جمعه
1401/06/04
7,800,000 ریال
شنبه
1401/06/05
7,800,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
7,800,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
7,800,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
7,800,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
9,300,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
9,300,000 ریال
جمعه
1401/06/11
7,800,000 ریال
شنبه
1401/06/12
7,800,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
7,800,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
7,800,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
7,800,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
9,300,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
9,300,000 ریال
جمعه
1401/06/18
7,800,000 ریال
شنبه
1401/06/19
7,800,000 ریال
یکشنبه
1401/06/20
7,800,000 ریال
دوشنبه
1401/06/21
7,800,000 ریال
سه شنبه
1401/06/22
7,800,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/23
9,300,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/24
9,300,000 ریال
جمعه
1401/06/25
9,300,000 ریال
شنبه
1401/06/26
9,300,000 ریال
یکشنبه
1401/06/27
7,800,000 ریال
دوشنبه
1401/06/28
7,800,000 ریال
سوئیت یک خوابه چهار نفره رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
بدون خدمات رستوران
9,300,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
9,300,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
9,300,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
9,300,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
11,100,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
11,100,000 ریال
جمعه
1401/06/04
9,300,000 ریال
شنبه
1401/06/05
9,300,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
9,300,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
9,300,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
9,300,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
11,100,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
11,100,000 ریال
جمعه
1401/06/11
9,300,000 ریال
شنبه
1401/06/12
9,300,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
9,300,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
9,300,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
9,300,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
11,100,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
11,100,000 ریال
جمعه
1401/06/18
9,300,000 ریال
شنبه
1401/06/19
9,300,000 ریال
یکشنبه
1401/06/20
9,300,000 ریال
دوشنبه
1401/06/21
9,300,000 ریال
سه شنبه
1401/06/22
9,300,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/23
11,100,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/24
11,100,000 ریال
جمعه
1401/06/25
11,100,000 ریال
شنبه
1401/06/26
11,100,000 ریال
یکشنبه
1401/06/27
9,300,000 ریال
دوشنبه
1401/06/28
9,300,000 ریال

قوانین هتل هتل آپارتمان سفیر بندر انزلیامکانات هتل هتل آپارتمان سفیر بندر انزلی

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل آپارتمان سفیر بندر انزلی

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.