هتل آپارتمان ملل بندر انزلی

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
آدرس هتل هتل آپارتمان ملل بندر انزلی :

بندر انزلی، خیابان پاسداران، کیلومتر 4، کوچه 12، سمت راست

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 10,600,000 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل آپارتمان ملل بندر انزلی

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
دو تخته دابل رو به دريا رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
10,600,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
10,600,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
10,600,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
10,600,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
10,600,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
10,600,000 ریال
جمعه
1401/04/17
10,600,000 ریال
شنبه
1401/04/18
10,600,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
10,600,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
10,600,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
10,600,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
10,600,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
10,600,000 ریال
جمعه
1401/04/24
10,600,000 ریال
شنبه
1401/04/25
10,600,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
10,600,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
10,600,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
10,600,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
10,600,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
10,600,000 ریال
جمعه
1401/04/31
10,600,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
دو تخته تویین رو به دریا رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
10,600,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
10,600,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
10,600,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
10,600,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
10,600,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
10,600,000 ریال
جمعه
1401/04/17
10,600,000 ریال
شنبه
1401/04/18
10,600,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
10,600,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
10,600,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
10,600,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
10,600,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
10,600,000 ریال
جمعه
1401/04/24
10,600,000 ریال
شنبه
1401/04/25
10,600,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
10,600,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
10,600,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
10,600,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
10,600,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
10,600,000 ریال
جمعه
1401/04/31
10,600,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه تخته روبه دريا رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
13,600,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
13,600,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
13,600,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
13,600,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
13,600,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
13,600,000 ریال
جمعه
1401/04/17
13,600,000 ریال
شنبه
1401/04/18
13,600,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
13,600,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
13,600,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
13,600,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
13,600,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
13,600,000 ریال
جمعه
1401/04/24
13,600,000 ریال
شنبه
1401/04/25
13,600,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
13,600,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
13,600,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
13,600,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
13,600,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
13,600,000 ریال
جمعه
1401/04/31
13,600,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سوئيت يک خوابه پنج تخته رو به دریا رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
17,500,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
17,500,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
17,500,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
17,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
17,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
17,500,000 ریال
جمعه
1401/04/17
17,500,000 ریال
شنبه
1401/04/18
17,500,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
17,500,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
17,500,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
17,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/04/23
17,500,000 ریال
جمعه
1401/04/24
17,500,000 ریال
شنبه
1401/04/25
17,500,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
17,500,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
17,500,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
17,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
17,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
17,500,000 ریال
جمعه
1401/04/31
17,500,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10

قوانین هتل هتل آپارتمان ملل بندر انزلیامکانات هتل هتل آپارتمان ملل بندر انزلی

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل آپارتمان ملل بندر انزلی

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.