هتل آپادانا بندر عباس

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
آدرس هتل هتل آپادانا بندر عباس :

بندر عباس، خیابان امام خمینی، میدان 17 شهریور، پشت مجتمع سیتی سنتر

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 4,460,000 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل آپادانا بندر عباس

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
یک تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
4,460,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
4,549,200 ریال
سه شنبه
1401/03/10
4,549,200 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
4,549,200 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
4,549,200 ریال
جمعه
1401/03/13
4,549,200 ریال
شنبه
1401/03/14
4,549,200 ریال
یکشنبه
1401/03/15
4,549,200 ریال
دوشنبه
1401/03/16
4,549,200 ریال
سه شنبه
1401/03/17
4,549,200 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
4,549,200 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
4,549,200 ریال
جمعه
1401/03/20
4,549,200 ریال
شنبه
1401/03/21
4,549,200 ریال
یکشنبه
1401/03/22
4,549,200 ریال
دوشنبه
1401/03/23
4,549,200 ریال
سه شنبه
1401/03/24
4,549,200 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
4,549,200 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
4,549,200 ریال
جمعه
1401/03/27
4,549,200 ریال
شنبه
1401/03/28
4,549,200 ریال
یکشنبه
1401/03/29
4,549,200 ریال
دوشنبه
1401/03/30
4,549,200 ریال
سه شنبه
1401/03/31
4,549,200 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
4,460,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/02
4,460,000 ریال
جمعه
1401/04/03
4,460,000 ریال
شنبه
1401/04/04
4,460,000 ریال
یکشنبه
1401/04/05
4,460,000 ریال
دوشنبه
1401/04/06
4,460,000 ریال
سه شنبه
1401/04/07
4,460,000 ریال
دو تخته تویین رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
6,960,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
7,099,200 ریال
سه شنبه
1401/03/10
7,099,200 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
7,099,200 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
7,099,200 ریال
جمعه
1401/03/13
7,099,200 ریال
شنبه
1401/03/14
7,099,200 ریال
یکشنبه
1401/03/15
7,099,200 ریال
دوشنبه
1401/03/16
7,099,200 ریال
سه شنبه
1401/03/17
7,099,200 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
7,099,200 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
7,099,200 ریال
جمعه
1401/03/20
7,099,200 ریال
شنبه
1401/03/21
7,099,200 ریال
یکشنبه
1401/03/22
7,099,200 ریال
دوشنبه
1401/03/23
7,099,200 ریال
سه شنبه
1401/03/24
7,099,200 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
7,099,200 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
7,099,200 ریال
جمعه
1401/03/27
7,099,200 ریال
شنبه
1401/03/28
7,099,200 ریال
یکشنبه
1401/03/29
7,099,200 ریال
دوشنبه
1401/03/30
7,099,200 ریال
سه شنبه
1401/03/31
7,099,200 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
6,960,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/02
6,960,000 ریال
جمعه
1401/04/03
6,960,000 ریال
شنبه
1401/04/04
6,960,000 ریال
یکشنبه
1401/04/05
6,960,000 ریال
دوشنبه
1401/04/06
6,960,000 ریال
سه شنبه
1401/04/07
6,960,000 ریال
دو تخته دابل رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
6,960,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
7,099,200 ریال
سه شنبه
1401/03/10
7,099,200 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
7,099,200 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
7,099,200 ریال
جمعه
1401/03/13
7,099,200 ریال
شنبه
1401/03/14
7,099,200 ریال
یکشنبه
1401/03/15
7,099,200 ریال
دوشنبه
1401/03/16
7,099,200 ریال
سه شنبه
1401/03/17
7,099,200 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
7,099,200 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
7,099,200 ریال
جمعه
1401/03/20
7,099,200 ریال
شنبه
1401/03/21
7,099,200 ریال
یکشنبه
1401/03/22
7,099,200 ریال
دوشنبه
1401/03/23
7,099,200 ریال
سه شنبه
1401/03/24
7,099,200 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
7,099,200 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
7,099,200 ریال
جمعه
1401/03/27
7,099,200 ریال
شنبه
1401/03/28
7,099,200 ریال
یکشنبه
1401/03/29
7,099,200 ریال
دوشنبه
1401/03/30
7,099,200 ریال
سه شنبه
1401/03/31
7,099,200 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
6,960,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/02
6,960,000 ریال
جمعه
1401/04/03
6,960,000 ریال
شنبه
1401/04/04
6,960,000 ریال
یکشنبه
1401/04/05
6,960,000 ریال
دوشنبه
1401/04/06
6,960,000 ریال
سه شنبه
1401/04/07
6,960,000 ریال
چهار تخته معمولی رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
12,790,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
13,045,800 ریال
سه شنبه
1401/03/10
13,045,800 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
13,045,800 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
13,045,800 ریال
جمعه
1401/03/13
13,045,800 ریال
شنبه
1401/03/14
13,045,800 ریال
یکشنبه
1401/03/15
13,045,800 ریال
دوشنبه
1401/03/16
13,045,800 ریال
سه شنبه
1401/03/17
13,045,800 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
13,045,800 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
13,045,800 ریال
جمعه
1401/03/20
13,045,800 ریال
شنبه
1401/03/21
13,045,800 ریال
یکشنبه
1401/03/22
13,045,800 ریال
دوشنبه
1401/03/23
13,045,800 ریال
سه شنبه
1401/03/24
13,045,800 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
13,045,800 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
13,045,800 ریال
جمعه
1401/03/27
13,045,800 ریال
شنبه
1401/03/28
13,045,800 ریال
یکشنبه
1401/03/29
13,045,800 ریال
دوشنبه
1401/03/30
13,045,800 ریال
سه شنبه
1401/03/31
13,045,800 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
12,790,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/02
12,790,000 ریال
جمعه
1401/04/03
12,790,000 ریال
شنبه
1401/04/04
12,790,000 ریال
یکشنبه
1401/04/05
12,790,000 ریال
دوشنبه
1401/04/06
12,790,000 ریال
سه شنبه
1401/04/07
12,790,000 ریال
پنج تخته رویال رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
16,920,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
17,258,400 ریال
سه شنبه
1401/03/10
17,258,400 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
17,258,400 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
17,258,400 ریال
جمعه
1401/03/13
17,258,400 ریال
شنبه
1401/03/14
17,258,400 ریال
یکشنبه
1401/03/15
17,258,400 ریال
دوشنبه
1401/03/16
17,258,400 ریال
سه شنبه
1401/03/17
17,258,400 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
17,258,400 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
17,258,400 ریال
جمعه
1401/03/20
17,258,400 ریال
شنبه
1401/03/21
17,258,400 ریال
یکشنبه
1401/03/22
17,258,400 ریال
دوشنبه
1401/03/23
17,258,400 ریال
سه شنبه
1401/03/24
17,258,400 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
17,258,400 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
17,258,400 ریال
جمعه
1401/03/27
17,258,400 ریال
شنبه
1401/03/28
17,258,400 ریال
یکشنبه
1401/03/29
17,258,400 ریال
دوشنبه
1401/03/30
17,258,400 ریال
سه شنبه
1401/03/31
17,258,400 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
16,920,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/02
16,920,000 ریال
جمعه
1401/04/03
16,920,000 ریال
شنبه
1401/04/04
16,920,000 ریال
یکشنبه
1401/04/05
16,920,000 ریال
دوشنبه
1401/04/06
16,920,000 ریال
سه شنبه
1401/04/07
16,920,000 ریال

قوانین هتل هتل آپادانا بندر عباس


پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل آپادانا بندر عباس

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.