هتل هرمز بندر عباس

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
آدرس هتل هتل هرمز بندر عباس :

بندرعباس، میدان انقلاب

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 13,320,000 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل هرمز بندر عباس

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
یک تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
13,320,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
13,596,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
13,596,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
13,719,600 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
13,719,600 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
13,719,600 ریال
جمعه
1401/06/04
13,719,600 ریال
شنبه
1401/06/05
13,719,600 ریال
یکشنبه
1401/06/06
13,719,600 ریال
دوشنبه
1401/06/07
13,719,600 ریال
سه شنبه
1401/06/08
13,719,600 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
13,719,600 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
13,719,600 ریال
جمعه
1401/06/11
13,719,600 ریال
شنبه
1401/06/12
13,719,600 ریال
یکشنبه
1401/06/13
13,719,600 ریال
دوشنبه
1401/06/14
13,719,600 ریال
سه شنبه
1401/06/15
13,719,600 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
13,719,600 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
13,719,600 ریال
جمعه
1401/06/18
13,719,600 ریال
شنبه
1401/06/19
13,719,600 ریال
یکشنبه
1401/06/20
13,719,600 ریال
دوشنبه
1401/06/21
13,719,600 ریال
سه شنبه
1401/06/22
13,719,600 ریال
چهارشنبه
1401/06/23
13,719,600 ریال
پنجشنبه
1401/06/24
13,719,600 ریال
جمعه
1401/06/25
13,719,600 ریال
شنبه
1401/06/26
13,719,600 ریال
یکشنبه
1401/06/27
13,719,600 ریال
دوشنبه
1401/06/28
13,719,600 ریال
دو تخته تویین سینیور رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
21,240,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
21,630,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
21,630,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
21,877,200 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
21,877,200 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
21,877,200 ریال
جمعه
1401/06/04
21,877,200 ریال
شنبه
1401/06/05
21,877,200 ریال
یکشنبه
1401/06/06
21,877,200 ریال
دوشنبه
1401/06/07
21,877,200 ریال
سه شنبه
1401/06/08
21,877,200 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
21,877,200 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
21,877,200 ریال
جمعه
1401/06/11
21,877,200 ریال
شنبه
1401/06/12
21,877,200 ریال
یکشنبه
1401/06/13
21,877,200 ریال
دوشنبه
1401/06/14
21,877,200 ریال
سه شنبه
1401/06/15
21,877,200 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
21,877,200 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
21,877,200 ریال
جمعه
1401/06/18
21,877,200 ریال
شنبه
1401/06/19
21,877,200 ریال
یکشنبه
1401/06/20
21,877,200 ریال
دوشنبه
1401/06/21
21,877,200 ریال
سه شنبه
1401/06/22
21,877,200 ریال
چهارشنبه
1401/06/23
21,877,200 ریال
پنجشنبه
1401/06/24
21,877,200 ریال
جمعه
1401/06/25
21,877,200 ریال
شنبه
1401/06/26
21,877,200 ریال
یکشنبه
1401/06/27
21,877,200 ریال
دوشنبه
1401/06/28
21,877,200 ریال
دو تخته دابل سینیور رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
21,240,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
21,630,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
21,630,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
21,877,200 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
21,877,200 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
21,877,200 ریال
جمعه
1401/06/04
21,877,200 ریال
شنبه
1401/06/05
21,877,200 ریال
یکشنبه
1401/06/06
21,877,200 ریال
دوشنبه
1401/06/07
21,877,200 ریال
سه شنبه
1401/06/08
21,877,200 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
21,877,200 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
21,877,200 ریال
جمعه
1401/06/11
21,877,200 ریال
شنبه
1401/06/12
21,877,200 ریال
یکشنبه
1401/06/13
21,877,200 ریال
دوشنبه
1401/06/14
21,877,200 ریال
سه شنبه
1401/06/15
21,877,200 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
21,877,200 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
21,877,200 ریال
جمعه
1401/06/18
21,877,200 ریال
شنبه
1401/06/19
21,877,200 ریال
یکشنبه
1401/06/20
21,877,200 ریال
دوشنبه
1401/06/21
21,877,200 ریال
سه شنبه
1401/06/22
21,877,200 ریال
چهارشنبه
1401/06/23
21,877,200 ریال
پنجشنبه
1401/06/24
21,877,200 ریال
جمعه
1401/06/25
21,877,200 ریال
شنبه
1401/06/26
21,877,200 ریال
یکشنبه
1401/06/27
21,877,200 ریال
دوشنبه
1401/06/28
21,877,200 ریال
سه تخته سینیور رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
31,650,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
32,599,500 ریال
دوشنبه
1401/05/31
32,599,500 ریال
سه شنبه
1401/06/01
32,599,500 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
32,599,500 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
32,599,500 ریال
جمعه
1401/06/04
32,599,500 ریال
شنبه
1401/06/05
32,599,500 ریال
یکشنبه
1401/06/06
32,599,500 ریال
دوشنبه
1401/06/07
32,599,500 ریال
سه شنبه
1401/06/08
32,599,500 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
32,599,500 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
32,599,500 ریال
جمعه
1401/06/11
32,599,500 ریال
شنبه
1401/06/12
32,599,500 ریال
یکشنبه
1401/06/13
32,599,500 ریال
دوشنبه
1401/06/14
32,599,500 ریال
سه شنبه
1401/06/15
32,599,500 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
32,599,500 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
32,599,500 ریال
جمعه
1401/06/18
32,599,500 ریال
شنبه
1401/06/19
32,599,500 ریال
یکشنبه
1401/06/20
32,599,500 ریال
دوشنبه
1401/06/21
32,599,500 ریال
سه شنبه
1401/06/22
32,599,500 ریال
چهارشنبه
1401/06/23
32,599,500 ریال
پنجشنبه
1401/06/24
32,599,500 ریال
جمعه
1401/06/25
32,599,500 ریال
شنبه
1401/06/26
32,599,500 ریال
یکشنبه
1401/06/27
32,599,500 ریال
دوشنبه
1401/06/28
32,599,500 ریال
سوئیت یک خوابه سه تخته رویال رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
38,790,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
39,655,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
39,655,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
39,953,700 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
39,953,700 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
39,953,700 ریال
جمعه
1401/06/04
39,953,700 ریال
شنبه
1401/06/05
39,953,700 ریال
یکشنبه
1401/06/06
39,953,700 ریال
دوشنبه
1401/06/07
39,953,700 ریال
سه شنبه
1401/06/08
39,953,700 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
39,953,700 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
39,953,700 ریال
جمعه
1401/06/11
39,953,700 ریال
شنبه
1401/06/12
39,953,700 ریال
یکشنبه
1401/06/13
39,953,700 ریال
دوشنبه
1401/06/14
39,953,700 ریال
سه شنبه
1401/06/15
39,953,700 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
39,953,700 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
39,953,700 ریال
جمعه
1401/06/18
39,953,700 ریال
شنبه
1401/06/19
39,953,700 ریال
یکشنبه
1401/06/20
39,953,700 ریال
دوشنبه
1401/06/21
39,953,700 ریال
سه شنبه
1401/06/22
39,953,700 ریال
چهارشنبه
1401/06/23
39,953,700 ریال
پنجشنبه
1401/06/24
39,953,700 ریال
جمعه
1401/06/25
39,953,700 ریال
شنبه
1401/06/26
39,953,700 ریال
یکشنبه
1401/06/27
39,953,700 ریال
دوشنبه
1401/06/28
39,953,700 ریال
سوئیت یک خوابه چهار تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
38,820,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
39,655,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
39,655,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
39,984,600 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
39,984,600 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
39,984,600 ریال
جمعه
1401/06/04
39,984,600 ریال
شنبه
1401/06/05
39,984,600 ریال
یکشنبه
1401/06/06
39,984,600 ریال
دوشنبه
1401/06/07
39,984,600 ریال
سه شنبه
1401/06/08
39,984,600 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
39,984,600 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
39,984,600 ریال
جمعه
1401/06/11
39,984,600 ریال
شنبه
1401/06/12
39,984,600 ریال
یکشنبه
1401/06/13
39,984,600 ریال
دوشنبه
1401/06/14
39,984,600 ریال
سه شنبه
1401/06/15
39,984,600 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
39,984,600 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
39,984,600 ریال
جمعه
1401/06/18
39,984,600 ریال
شنبه
1401/06/19
39,984,600 ریال
یکشنبه
1401/06/20
39,984,600 ریال
دوشنبه
1401/06/21
39,984,600 ریال
سه شنبه
1401/06/22
39,984,600 ریال
چهارشنبه
1401/06/23
39,984,600 ریال
پنجشنبه
1401/06/24
39,984,600 ریال
جمعه
1401/06/25
39,984,600 ریال
شنبه
1401/06/26
39,984,600 ریال
یکشنبه
1401/06/27
39,984,600 ریال
دوشنبه
1401/06/28
39,984,600 ریال
سوئیت یک خوابه سه تخته رویال ویژه مدیریت رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
42,620,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
43,898,600 ریال
دوشنبه
1401/05/31
43,898,600 ریال
سه شنبه
1401/06/01
43,898,600 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
43,898,600 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
43,898,600 ریال
جمعه
1401/06/04
43,898,600 ریال
شنبه
1401/06/05
43,898,600 ریال
یکشنبه
1401/06/06
43,898,600 ریال
دوشنبه
1401/06/07
43,898,600 ریال
سه شنبه
1401/06/08
43,898,600 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
43,898,600 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
43,898,600 ریال
جمعه
1401/06/11
43,898,600 ریال
شنبه
1401/06/12
43,898,600 ریال
یکشنبه
1401/06/13
43,898,600 ریال
دوشنبه
1401/06/14
43,898,600 ریال
سه شنبه
1401/06/15
43,898,600 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
43,898,600 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
43,898,600 ریال
جمعه
1401/06/18
43,898,600 ریال
شنبه
1401/06/19
43,898,600 ریال
یکشنبه
1401/06/20
43,898,600 ریال
دوشنبه
1401/06/21
43,898,600 ریال
سه شنبه
1401/06/22
43,898,600 ریال
چهارشنبه
1401/06/23
43,898,600 ریال
پنجشنبه
1401/06/24
43,898,600 ریال
جمعه
1401/06/25
43,898,600 ریال
شنبه
1401/06/26
43,898,600 ریال
یکشنبه
1401/06/27
43,898,600 ریال
دوشنبه
1401/06/28
43,898,600 ریال

قوانین هتل هتل هرمز بندر عباسامکانات هتل هتل هرمز بندر عباس

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل هرمز بندر عباس

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.