هتل آپارتمان ارس

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
آدرس هتل هتل آپارتمان ارس :

تبریز، خیابان پاستور، تقاطع خیابان طالقانی

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 0 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل آپارتمان ارس

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
سوئیت دو خوابه چهارتخته دو نفره رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
دوشنبه
1401/04/13
سه شنبه
1401/04/14
چهارشنبه
1401/04/15
پنجشنبه
1401/04/16
جمعه
1401/04/17
شنبه
1401/04/18
یکشنبه
1401/04/19
دوشنبه
1401/04/20
سه شنبه
1401/04/21
چهارشنبه
1401/04/22
پنجشنبه
1401/04/23
جمعه
1401/04/24
شنبه
1401/04/25
یکشنبه
1401/04/26
دوشنبه
1401/04/27
سه شنبه
1401/04/28
چهارشنبه
1401/04/29
پنجشنبه
1401/04/30
جمعه
1401/04/31
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سوئیت دو خوابه چهارتخته یک نفره رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
دوشنبه
1401/04/13
سه شنبه
1401/04/14
چهارشنبه
1401/04/15
پنجشنبه
1401/04/16
جمعه
1401/04/17
شنبه
1401/04/18
یکشنبه
1401/04/19
دوشنبه
1401/04/20
سه شنبه
1401/04/21
چهارشنبه
1401/04/22
پنجشنبه
1401/04/23
جمعه
1401/04/24
شنبه
1401/04/25
یکشنبه
1401/04/26
دوشنبه
1401/04/27
سه شنبه
1401/04/28
چهارشنبه
1401/04/29
پنجشنبه
1401/04/30
جمعه
1401/04/31
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سوئیت دو خوابه هفت تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
دوشنبه
1401/04/13
سه شنبه
1401/04/14
چهارشنبه
1401/04/15
پنجشنبه
1401/04/16
جمعه
1401/04/17
شنبه
1401/04/18
یکشنبه
1401/04/19
دوشنبه
1401/04/20
سه شنبه
1401/04/21
چهارشنبه
1401/04/22
پنجشنبه
1401/04/23
جمعه
1401/04/24
شنبه
1401/04/25
یکشنبه
1401/04/26
دوشنبه
1401/04/27
سه شنبه
1401/04/28
چهارشنبه
1401/04/29
پنجشنبه
1401/04/30
جمعه
1401/04/31
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سوئیت دو خوابه چهارتخته سه نفره رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
دوشنبه
1401/04/13
سه شنبه
1401/04/14
چهارشنبه
1401/04/15
پنجشنبه
1401/04/16
جمعه
1401/04/17
شنبه
1401/04/18
یکشنبه
1401/04/19
دوشنبه
1401/04/20
سه شنبه
1401/04/21
چهارشنبه
1401/04/22
پنجشنبه
1401/04/23
جمعه
1401/04/24
شنبه
1401/04/25
یکشنبه
1401/04/26
دوشنبه
1401/04/27
سه شنبه
1401/04/28
چهارشنبه
1401/04/29
پنجشنبه
1401/04/30
جمعه
1401/04/31
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سوئیت دو خوابه چهارتخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
بدون خدمات رستوران
8,470,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
8,470,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
8,470,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
8,470,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
8,470,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
8,470,000 ریال
جمعه
1401/04/17
8,470,000 ریال
شنبه
1401/04/18
8,470,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
8,470,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
8,470,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
8,470,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
8,470,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
8,470,000 ریال
جمعه
1401/04/24
8,470,000 ریال
شنبه
1401/04/25
8,470,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
8,470,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
8,470,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
8,470,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
8,470,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
8,470,000 ریال
جمعه
1401/04/31
8,470,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سوئیت دو خوابه پنج تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
بدون خدمات رستوران
9,180,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
9,180,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
9,180,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
9,180,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
9,180,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
9,180,000 ریال
جمعه
1401/04/17
9,180,000 ریال
شنبه
1401/04/18
9,180,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
9,180,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
9,180,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
9,180,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
9,180,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
9,180,000 ریال
جمعه
1401/04/24
9,180,000 ریال
شنبه
1401/04/25
9,180,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
9,180,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
9,180,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
9,180,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
9,180,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
9,180,000 ریال
جمعه
1401/04/31
9,180,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سوئیت دو خوابه شش تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
بدون خدمات رستوران
10,200,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
10,200,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
10,200,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
10,200,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
10,200,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
10,200,000 ریال
جمعه
1401/04/17
10,200,000 ریال
شنبه
1401/04/18
10,200,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
10,200,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
10,200,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
10,200,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
10,200,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
10,200,000 ریال
جمعه
1401/04/24
10,200,000 ریال
شنبه
1401/04/25
10,200,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
10,200,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
10,200,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
10,200,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
10,200,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
10,200,000 ریال
جمعه
1401/04/31
10,200,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10

قوانین هتل هتل آپارتمان ارس


پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل آپارتمان ارس

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.