هتل صخره ای لاله کندوان

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 16
آدرس هتل هتل صخره ای لاله کندوان :

دهکده توریستی کندوان

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 0 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل صخره ای لاله کندوان

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
سوئیت سه خوابه پنج تخته امپریال با جکوزی رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
شنبه
1401/03/07
یکشنبه
1401/03/08
دوشنبه
1401/03/09
سه شنبه
1401/03/10
چهارشنبه
1401/03/11
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
سه شنبه
1401/03/17
چهارشنبه
1401/03/18
پنجشنبه
1401/03/19
جمعه
1401/03/20
شنبه
1401/03/21
یکشنبه
1401/03/22
دوشنبه
1401/03/23
سه شنبه
1401/03/24
چهارشنبه
1401/03/25
پنجشنبه
1401/03/26
جمعه
1401/03/27
شنبه
1401/03/28
یکشنبه
1401/03/29
دوشنبه
1401/03/30
سه شنبه
1401/03/31
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
دو تخته تویین معمولی رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
10,900,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
11,320,000 ریال
شنبه
1401/03/07
11,320,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
11,320,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
11,320,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
11,320,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
سه شنبه
1401/03/17
11,320,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
پنجشنبه
1401/03/19
11,320,000 ریال
جمعه
1401/03/20
11,320,000 ریال
شنبه
1401/03/21
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/22
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/23
11,320,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
11,320,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
11,320,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
11,320,000 ریال
جمعه
1401/03/27
11,320,000 ریال
شنبه
1401/03/28
11,320,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
11,320,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
11,320,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
11,320,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
10,900,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/02
10,900,000 ریال
جمعه
1401/04/03
10,900,000 ریال
شنبه
1401/04/04
10,900,000 ریال
دو تخته دابل معمولی رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
10,900,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
11,320,000 ریال
شنبه
1401/03/07
11,320,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
11,320,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
11,320,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
11,320,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
سه شنبه
1401/03/17
11,320,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
11,320,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
جمعه
1401/03/20
11,320,000 ریال
شنبه
1401/03/21
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/22
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/23
11,320,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
11,320,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
پنجشنبه
1401/03/26
جمعه
1401/03/27
11,320,000 ریال
شنبه
1401/03/28
11,320,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
11,320,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
11,320,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
11,320,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
10,900,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/02
10,900,000 ریال
جمعه
1401/04/03
10,900,000 ریال
شنبه
1401/04/04
10,900,000 ریال
دو تخته دابل با جکوزی رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
16,140,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/07
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/08
16,600,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
16,600,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
چهارشنبه
1401/03/11
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
16,600,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
16,600,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
پنجشنبه
1401/03/19
جمعه
1401/03/20
شنبه
1401/03/21
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/22
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/23
16,600,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
16,600,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
16,600,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/27
شنبه
1401/03/28
16,600,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
16,600,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
16,600,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
16,600,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
16,140,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
16,140,000 ریال
سوئیت یک خوابه چهار تخته معمولی با جکوزی رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
22,900,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
23,130,000 ریال
شنبه
1401/03/07
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/08
23,130,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
23,130,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/03/11
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
23,130,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
23,130,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
23,130,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
جمعه
1401/03/20
23,130,000 ریال
شنبه
1401/03/21
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/22
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/23
سه شنبه
1401/03/24
چهارشنبه
1401/03/25
23,130,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/27
23,130,000 ریال
شنبه
1401/03/28
23,130,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
23,130,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
23,130,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
23,130,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
22,900,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
22,900,000 ریال
شنبه
1401/04/04
22,900,000 ریال
سوئیت دو خوابه چهار تخته رویال با جکوزی رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
26,350,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
26,350,000 ریال
شنبه
1401/03/07
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/08
26,350,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
26,350,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/03/11
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
سه شنبه
1401/03/17
چهارشنبه
1401/03/18
26,350,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
جمعه
1401/03/20
26,350,000 ریال
شنبه
1401/03/21
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/22
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/23
سه شنبه
1401/03/24
چهارشنبه
1401/03/25
26,350,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/27
26,350,000 ریال
شنبه
1401/03/28
26,350,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
26,350,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
26,350,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
26,350,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04

قوانین هتل هتل صخره ای لاله کندوانامکانات هتل هتل صخره ای لاله کندوان

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل صخره ای لاله کندوان

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.