هتل شهریار تبریز

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
آدرس هتل هتل شهریار تبریز :

تبریز رجایی شهر بلوارشهدباکری

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 0 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل شهریار تبریز

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
سوئیت یک خوابه دو تخته پرزیدنتال رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
سه شنبه
1401/03/10
چهارشنبه
1401/03/11
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
سه شنبه
1401/03/17
چهارشنبه
1401/03/18
پنجشنبه
1401/03/19
جمعه
1401/03/20
شنبه
1401/03/21
یکشنبه
1401/03/22
دوشنبه
1401/03/23
سه شنبه
1401/03/24
چهارشنبه
1401/03/25
پنجشنبه
1401/03/26
جمعه
1401/03/27
شنبه
1401/03/28
یکشنبه
1401/03/29
دوشنبه
1401/03/30
سه شنبه
1401/03/31
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07
یک تخته دیلاکس رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
12,301,200 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
12,301,200 ریال
سه شنبه
1401/03/10
12,301,200 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
12,301,200 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
12,301,200 ریال
جمعه
1401/03/13
12,301,200 ریال
شنبه
1401/03/14
12,301,200 ریال
یکشنبه
1401/03/15
12,301,200 ریال
دوشنبه
1401/03/16
12,301,200 ریال
سه شنبه
1401/03/17
12,301,200 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
12,301,200 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
12,301,200 ریال
جمعه
1401/03/20
12,301,200 ریال
شنبه
1401/03/21
12,301,200 ریال
یکشنبه
1401/03/22
12,301,200 ریال
دوشنبه
1401/03/23
12,301,200 ریال
سه شنبه
1401/03/24
12,301,200 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
12,301,200 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
12,301,200 ریال
جمعه
1401/03/27
12,301,200 ریال
شنبه
1401/03/28
12,301,200 ریال
یکشنبه
1401/03/29
12,301,200 ریال
دوشنبه
1401/03/30
12,301,200 ریال
سه شنبه
1401/03/31
12,301,200 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07
دو تخته تویین رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
15,463,200 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
15,463,200 ریال
سه شنبه
1401/03/10
15,463,200 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
15,463,200 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
15,463,200 ریال
جمعه
1401/03/13
15,463,200 ریال
شنبه
1401/03/14
15,463,200 ریال
یکشنبه
1401/03/15
15,463,200 ریال
دوشنبه
1401/03/16
15,463,200 ریال
سه شنبه
1401/03/17
15,463,200 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
15,463,200 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
15,463,200 ریال
جمعه
1401/03/20
15,463,200 ریال
شنبه
1401/03/21
15,463,200 ریال
یکشنبه
1401/03/22
15,463,200 ریال
دوشنبه
1401/03/23
15,463,200 ریال
سه شنبه
1401/03/24
15,463,200 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
15,463,200 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
15,463,200 ریال
جمعه
1401/03/27
15,463,200 ریال
شنبه
1401/03/28
15,463,200 ریال
یکشنبه
1401/03/29
15,463,200 ریال
دوشنبه
1401/03/30
15,463,200 ریال
سه شنبه
1401/03/31
15,463,200 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07
دو تخته دابل رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
15,463,200 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
15,463,200 ریال
سه شنبه
1401/03/10
15,463,200 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
15,463,200 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
15,463,200 ریال
جمعه
1401/03/13
15,463,200 ریال
شنبه
1401/03/14
15,463,200 ریال
یکشنبه
1401/03/15
15,463,200 ریال
دوشنبه
1401/03/16
15,463,200 ریال
سه شنبه
1401/03/17
15,463,200 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
15,463,200 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
15,463,200 ریال
جمعه
1401/03/20
15,463,200 ریال
شنبه
1401/03/21
15,463,200 ریال
یکشنبه
1401/03/22
15,463,200 ریال
دوشنبه
1401/03/23
15,463,200 ریال
سه شنبه
1401/03/24
15,463,200 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
15,463,200 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
15,463,200 ریال
جمعه
1401/03/27
15,463,200 ریال
شنبه
1401/03/28
15,463,200 ریال
یکشنبه
1401/03/29
15,463,200 ریال
دوشنبه
1401/03/30
15,463,200 ریال
سه شنبه
1401/03/31
15,463,200 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07
سوئیت دو تخته دیپلمات رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
19,237,200 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
19,237,200 ریال
سه شنبه
1401/03/10
19,237,200 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
19,237,200 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
19,237,200 ریال
جمعه
1401/03/13
19,237,200 ریال
شنبه
1401/03/14
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/15
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/16
19,237,200 ریال
سه شنبه
1401/03/17
19,237,200 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
19,237,200 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
19,237,200 ریال
جمعه
1401/03/20
19,237,200 ریال
شنبه
1401/03/21
19,237,200 ریال
یکشنبه
1401/03/22
19,237,200 ریال
دوشنبه
1401/03/23
19,237,200 ریال
سه شنبه
1401/03/24
19,237,200 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
19,237,200 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
19,237,200 ریال
جمعه
1401/03/27
19,237,200 ریال
شنبه
1401/03/28
19,237,200 ریال
یکشنبه
1401/03/29
19,237,200 ریال
دوشنبه
1401/03/30
19,237,200 ریال
سه شنبه
1401/03/31
19,237,200 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07
سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
19,655,400 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
19,655,400 ریال
سه شنبه
1401/03/10
19,655,400 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
19,655,400 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/13
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/14
19,655,400 ریال
یکشنبه
1401/03/15
19,655,400 ریال
دوشنبه
1401/03/16
19,655,400 ریال
سه شنبه
1401/03/17
19,655,400 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
19,655,400 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
19,655,400 ریال
جمعه
1401/03/20
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/21
19,655,400 ریال
یکشنبه
1401/03/22
19,655,400 ریال
دوشنبه
1401/03/23
19,655,400 ریال
سه شنبه
1401/03/24
19,655,400 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
19,655,400 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
19,655,400 ریال
جمعه
1401/03/27
19,655,400 ریال
شنبه
1401/03/28
19,655,400 ریال
یکشنبه
1401/03/29
19,655,400 ریال
دوشنبه
1401/03/30
19,655,400 ریال
سه شنبه
1401/03/31
19,655,400 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07
سوئیت دو خوابه چهار تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
31,467,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
31,467,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
31,467,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
31,467,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
31,467,000 ریال
جمعه
1401/03/13
31,467,000 ریال
شنبه
1401/03/14
31,467,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
31,467,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
31,467,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
31,467,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
31,467,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/20
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/21
31,467,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
31,467,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
31,467,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
31,467,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
31,467,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
31,467,000 ریال
جمعه
1401/03/27
31,467,000 ریال
شنبه
1401/03/28
31,467,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
31,467,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
31,467,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
31,467,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07

قوانین هتل هتل شهریار تبریزامکانات هتل هتل شهریار تبریز

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل شهریار تبریز

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.