هتل لاله پارک

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 220
آدرس هتل هتل لاله پارک :

تبریز اتوبان پاسداران میدان شهیدفهمیده جنب مرکز خرید لاله

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 14,800,000 ریال انتخاب اتاق

توضیحات

هتل پنج ستاره لاله پارک درسال1395احداث گردید

رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل لاله پارک

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
یک تخته دلوکس رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
14,800,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
14,800,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
14,800,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
14,800,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/13
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/14
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/15
14,800,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
14,800,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
14,800,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
14,800,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
14,800,000 ریال
جمعه
1401/03/20
14,800,000 ریال
شنبه
1401/03/21
14,800,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
14,800,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
14,800,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
14,800,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
14,800,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
14,800,000 ریال
جمعه
1401/03/27
14,800,000 ریال
شنبه
1401/03/28
14,800,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
14,800,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
14,800,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
14,800,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
14,800,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/02
14,800,000 ریال
جمعه
1401/04/03
14,800,000 ریال
شنبه
1401/04/04
14,800,000 ریال
یکشنبه
1401/04/05
14,800,000 ریال
دوشنبه
1401/04/06
14,800,000 ریال
سه شنبه
1401/04/07
14,800,000 ریال
دو تخته تویین دلوکس رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
16,700,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
16,700,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
16,700,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
16,700,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/13
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/14
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/15
16,700,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
16,700,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
16,700,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
16,700,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
16,700,000 ریال
جمعه
1401/03/20
16,700,000 ریال
شنبه
1401/03/21
16,700,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
16,700,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
16,700,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
16,700,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
16,700,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
16,700,000 ریال
جمعه
1401/03/27
16,700,000 ریال
شنبه
1401/03/28
16,700,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
16,700,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
16,700,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
16,700,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
16,700,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/02
16,700,000 ریال
جمعه
1401/04/03
16,700,000 ریال
شنبه
1401/04/04
16,700,000 ریال
یکشنبه
1401/04/05
16,700,000 ریال
دوشنبه
1401/04/06
16,700,000 ریال
سه شنبه
1401/04/07
16,700,000 ریال
دو تخته دابل دلوکس رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
16,700,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
16,700,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
16,700,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
16,700,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/13
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/14
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/15
16,700,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
16,700,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
16,700,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
16,700,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
16,700,000 ریال
جمعه
1401/03/20
16,700,000 ریال
شنبه
1401/03/21
16,700,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
16,700,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
16,700,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
16,700,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
16,700,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
16,700,000 ریال
جمعه
1401/03/27
16,700,000 ریال
شنبه
1401/03/28
16,700,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
16,700,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
16,700,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
16,700,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
16,700,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/02
16,700,000 ریال
جمعه
1401/04/03
16,700,000 ریال
شنبه
1401/04/04
16,700,000 ریال
یکشنبه
1401/04/05
16,700,000 ریال
دوشنبه
1401/04/06
16,700,000 ریال
سه شنبه
1401/04/07
16,700,000 ریال
سوئیت دو تخته جونیور رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
24,400,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
24,400,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
24,400,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
24,400,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/13
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/14
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/15
24,400,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
24,400,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
24,400,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
24,400,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
24,400,000 ریال
جمعه
1401/03/20
24,400,000 ریال
شنبه
1401/03/21
24,400,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
24,400,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
24,400,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
24,400,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/03/26
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/27
24,400,000 ریال
شنبه
1401/03/28
24,400,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
24,400,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
24,400,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
24,400,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
24,400,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/02
24,400,000 ریال
جمعه
1401/04/03
24,400,000 ریال
شنبه
1401/04/04
24,400,000 ریال
یکشنبه
1401/04/05
24,400,000 ریال
دوشنبه
1401/04/06
24,400,000 ریال
سه شنبه
1401/04/07
24,400,000 ریال
سوئیت یک خوابه دو تخته اکسکیوتیو رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
28,300,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
28,300,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
28,300,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
28,300,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/13
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/14
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/15
28,300,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
28,300,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
28,300,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
28,300,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
28,300,000 ریال
جمعه
1401/03/20
28,300,000 ریال
شنبه
1401/03/21
28,300,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
28,300,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
28,300,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
28,300,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
28,300,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
28,300,000 ریال
جمعه
1401/03/27
28,300,000 ریال
شنبه
1401/03/28
28,300,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
28,300,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
28,300,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
28,300,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
28,300,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/02
28,300,000 ریال
جمعه
1401/04/03
28,300,000 ریال
شنبه
1401/04/04
28,300,000 ریال
یکشنبه
1401/04/05
28,300,000 ریال
دوشنبه
1401/04/06
28,300,000 ریال
سه شنبه
1401/04/07
28,300,000 ریال
کانکت چهار تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
33,400,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
33,400,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
33,400,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
33,400,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/13
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/14
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/15
33,400,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
33,400,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
33,400,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
33,400,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
33,400,000 ریال
جمعه
1401/03/20
33,400,000 ریال
شنبه
1401/03/21
33,400,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
33,400,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
33,400,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
33,400,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
33,400,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
33,400,000 ریال
جمعه
1401/03/27
33,400,000 ریال
شنبه
1401/03/28
33,400,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
33,400,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
33,400,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
33,400,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
33,400,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/02
33,400,000 ریال
جمعه
1401/04/03
33,400,000 ریال
شنبه
1401/04/04
33,400,000 ریال
یکشنبه
1401/04/05
33,400,000 ریال
دوشنبه
1401/04/06
33,400,000 ریال
سه شنبه
1401/04/07
33,400,000 ریال

قوانین هتل هتل لاله پارکامکانات هتل هتل لاله پارک

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل لاله پارک

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.