هتل کاسپین تبریز

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 20
آدرس هتل هتل کاسپین تبریز :

تبریز بازار دکتر آیت الله بهشتی پل منصور

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 0 ریال انتخاب اتاق

توضیحات

هتل کاسپین تبریز درسال 1396افتتاح گردید

رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل کاسپین تبریز

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
یک تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
دوشنبه
1401/04/13
سه شنبه
1401/04/14
چهارشنبه
1401/04/15
پنجشنبه
1401/04/16
جمعه
1401/04/17
شنبه
1401/04/18
یکشنبه
1401/04/19
دوشنبه
1401/04/20
سه شنبه
1401/04/21
چهارشنبه
1401/04/22
پنجشنبه
1401/04/23
جمعه
1401/04/24
شنبه
1401/04/25
یکشنبه
1401/04/26
دوشنبه
1401/04/27
سه شنبه
1401/04/28
چهارشنبه
1401/04/29
پنجشنبه
1401/04/30
جمعه
1401/04/31
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
یک تخته بزرگ رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
دوشنبه
1401/04/13
سه شنبه
1401/04/14
چهارشنبه
1401/04/15
پنجشنبه
1401/04/16
جمعه
1401/04/17
شنبه
1401/04/18
یکشنبه
1401/04/19
دوشنبه
1401/04/20
سه شنبه
1401/04/21
چهارشنبه
1401/04/22
پنجشنبه
1401/04/23
جمعه
1401/04/24
شنبه
1401/04/25
یکشنبه
1401/04/26
دوشنبه
1401/04/27
سه شنبه
1401/04/28
چهارشنبه
1401/04/29
پنجشنبه
1401/04/30
جمعه
1401/04/31
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
دو تخته دابل رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
6,400,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
ظرفیت تکمیل ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/04/13
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/04/14
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/04/15
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/04/16
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/04/17
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/04/18
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/04/19
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/04/20
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/04/21
6,400,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
6,400,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
6,400,000 ریال
جمعه
1401/04/24
6,400,000 ریال
شنبه
1401/04/25
6,400,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
6,400,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
6,400,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
6,400,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
6,400,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
6,400,000 ریال
جمعه
1401/04/31
6,400,000 ریال
شنبه
1401/05/01
6,400,000 ریال
یکشنبه
1401/05/02
6,400,000 ریال
دوشنبه
1401/05/03
6,400,000 ریال
سه شنبه
1401/05/04
6,400,000 ریال
چهارشنبه
1401/05/05
6,400,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/06
6,400,000 ریال
جمعه
1401/05/07
6,400,000 ریال
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
دو تخته تویین رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
6,400,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/04/13
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/04/14
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/04/15
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/04/16
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/04/17
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/04/18
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/04/19
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/04/20
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/04/21
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/04/22
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/04/23
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/04/24
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/04/25
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/04/26
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/04/27
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/04/28
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/04/29
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/04/30
جمعه
1401/04/31
شنبه
1401/05/01
6,400,000 ریال
یکشنبه
1401/05/02
6,400,000 ریال
دوشنبه
1401/05/03
6,400,000 ریال
سه شنبه
1401/05/04
6,400,000 ریال
چهارشنبه
1401/05/05
6,400,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/06
6,400,000 ریال
جمعه
1401/05/07
6,400,000 ریال
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
7,400,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/04/13
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/04/14
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/04/15
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/04/16
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/04/17
شنبه
1401/04/18
یکشنبه
1401/04/19
دوشنبه
1401/04/20
سه شنبه
1401/04/21
7,400,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
7,400,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
7,400,000 ریال
جمعه
1401/04/24
7,400,000 ریال
شنبه
1401/04/25
7,400,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
7,400,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
7,400,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
7,400,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
7,400,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
7,400,000 ریال
جمعه
1401/04/31
7,400,000 ریال
شنبه
1401/05/01
7,400,000 ریال
یکشنبه
1401/05/02
7,400,000 ریال
دوشنبه
1401/05/03
7,400,000 ریال
سه شنبه
1401/05/04
7,400,000 ریال
چهارشنبه
1401/05/05
7,400,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/06
7,400,000 ریال
جمعه
1401/05/07
7,400,000 ریال
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
دو تخته دابل VIP رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
8,900,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
8,900,000 ریال 8,900,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
8,900,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
8,900,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
8,900,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
8,900,000 ریال
جمعه
1401/04/17
شنبه
1401/04/18
یکشنبه
1401/04/19
دوشنبه
1401/04/20
سه شنبه
1401/04/21
8,900,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
8,900,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
8,900,000 ریال
جمعه
1401/04/24
8,900,000 ریال
شنبه
1401/04/25
8,900,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
8,900,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
8,900,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
8,900,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
8,900,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
8,900,000 ریال
جمعه
1401/04/31
8,900,000 ریال
شنبه
1401/05/01
8,900,000 ریال
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10

قوانین هتل هتل کاسپین تبریزامکانات هتل هتل کاسپین تبریز

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل کاسپین تبریز

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.