هتل آپارتمان اترک سرعین

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
آدرس هتل هتل آپارتمان اترک سرعین :

سرعین، خیابان چالدران

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 7,416,000 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل آپارتمان اترک سرعین

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
دو تخته دابل بدون صبحانه رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
بدون خدمات رستوران
7,416,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
7,416,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
7,416,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
7,416,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
7,416,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
7,416,000 ریال
جمعه
1401/06/04
7,416,000 ریال
شنبه
1401/06/05
7,416,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
7,416,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
7,416,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
7,416,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
7,416,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
7,416,000 ریال
جمعه
1401/06/11
7,416,000 ریال
شنبه
1401/06/12
7,416,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
7,416,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
7,416,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
7,416,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
7,416,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
7,416,000 ریال
جمعه
1401/06/18
7,416,000 ریال
شنبه
1401/06/19
7,416,000 ریال
یکشنبه
1401/06/20
7,416,000 ریال
دوشنبه
1401/06/21
7,416,000 ریال
سه شنبه
1401/06/22
7,416,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/23
7,416,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/24
7,416,000 ریال
جمعه
1401/06/25
7,416,000 ریال
شنبه
1401/06/26
7,416,000 ریال
یکشنبه
1401/06/27
7,416,000 ریال
دوشنبه
1401/06/28
7,416,000 ریال
دو تخته تویین بدون صبحانه رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
بدون خدمات رستوران
7,416,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
7,416,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
7,416,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
7,416,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
7,416,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
7,416,000 ریال
جمعه
1401/06/04
7,416,000 ریال
شنبه
1401/06/05
7,416,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
7,416,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
7,416,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
7,416,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
7,416,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
7,416,000 ریال
جمعه
1401/06/11
7,416,000 ریال
شنبه
1401/06/12
7,416,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
7,416,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
7,416,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
7,416,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
7,416,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
7,416,000 ریال
جمعه
1401/06/18
7,416,000 ریال
شنبه
1401/06/19
7,416,000 ریال
یکشنبه
1401/06/20
7,416,000 ریال
دوشنبه
1401/06/21
7,416,000 ریال
سه شنبه
1401/06/22
7,416,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/23
7,416,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/24
7,416,000 ریال
جمعه
1401/06/25
7,416,000 ریال
شنبه
1401/06/26
7,416,000 ریال
یکشنبه
1401/06/27
7,416,000 ریال
دوشنبه
1401/06/28
7,416,000 ریال
سوئیت یک خوابه دو تخته بدون صبحانه رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
بدون خدمات رستوران
10,197,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
10,197,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
10,197,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
10,197,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
10,197,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
10,197,000 ریال
جمعه
1401/06/04
10,197,000 ریال
شنبه
1401/06/05
10,197,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
10,197,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
10,197,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
10,197,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
10,197,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
10,197,000 ریال
جمعه
1401/06/11
10,197,000 ریال
شنبه
1401/06/12
10,197,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
10,197,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
10,197,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
10,197,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
10,197,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
10,197,000 ریال
جمعه
1401/06/18
10,197,000 ریال
شنبه
1401/06/19
10,197,000 ریال
یکشنبه
1401/06/20
10,197,000 ریال
دوشنبه
1401/06/21
10,197,000 ریال
سه شنبه
1401/06/22
10,197,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/23
10,197,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/24
10,197,000 ریال
جمعه
1401/06/25
10,197,000 ریال
شنبه
1401/06/26
10,197,000 ریال
یکشنبه
1401/06/27
10,197,000 ریال
دوشنبه
1401/06/28
10,197,000 ریال
سوئیت یک خوابه سه تخته بدون صبحانه رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
بدون خدمات رستوران
11,845,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
11,845,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
11,845,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
11,845,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
11,845,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
11,845,000 ریال
جمعه
1401/06/04
11,845,000 ریال
شنبه
1401/06/05
11,845,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
11,845,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
11,845,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
11,845,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
11,845,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
11,845,000 ریال
جمعه
1401/06/11
11,845,000 ریال
شنبه
1401/06/12
11,845,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
11,845,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
11,845,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
11,845,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
11,845,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
11,845,000 ریال
جمعه
1401/06/18
11,845,000 ریال
شنبه
1401/06/19
11,845,000 ریال
یکشنبه
1401/06/20
11,845,000 ریال
دوشنبه
1401/06/21
11,845,000 ریال
سه شنبه
1401/06/22
11,845,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/23
11,845,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/24
11,845,000 ریال
جمعه
1401/06/25
11,845,000 ریال
شنبه
1401/06/26
11,845,000 ریال
یکشنبه
1401/06/27
11,845,000 ریال
دوشنبه
1401/06/28
11,845,000 ریال
آپارتمان یک خوابه سه تخته لوکس بدون صبحانه رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
بدون خدمات رستوران
13,390,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
13,390,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
13,390,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
13,390,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
13,390,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
13,390,000 ریال
جمعه
1401/06/04
13,390,000 ریال
شنبه
1401/06/05
13,390,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
13,390,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
13,390,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
13,390,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
13,390,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
13,390,000 ریال
جمعه
1401/06/11
13,390,000 ریال
شنبه
1401/06/12
13,390,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
13,390,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
13,390,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
13,390,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
13,390,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
13,390,000 ریال
جمعه
1401/06/18
13,390,000 ریال
شنبه
1401/06/19
13,390,000 ریال
یکشنبه
1401/06/20
13,390,000 ریال
دوشنبه
1401/06/21
13,390,000 ریال
سه شنبه
1401/06/22
13,390,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/23
13,390,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/24
13,390,000 ریال
جمعه
1401/06/25
13,390,000 ریال
شنبه
1401/06/26
13,390,000 ریال
یکشنبه
1401/06/27
13,390,000 ریال
دوشنبه
1401/06/28
13,390,000 ریال
سوئیت يک خوابه چهار تخته بدون صبحانه رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
بدون خدمات رستوران
13,390,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
13,390,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
13,390,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
13,390,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/06/03
13,390,000 ریال
جمعه
1401/06/04
13,390,000 ریال
شنبه
1401/06/05
13,390,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
13,390,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
13,390,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
13,390,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
13,390,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
13,390,000 ریال
جمعه
1401/06/11
13,390,000 ریال
شنبه
1401/06/12
13,390,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
13,390,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
13,390,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
13,390,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
13,390,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
13,390,000 ریال
جمعه
1401/06/18
13,390,000 ریال
شنبه
1401/06/19
13,390,000 ریال
یکشنبه
1401/06/20
13,390,000 ریال
دوشنبه
1401/06/21
13,390,000 ریال
سه شنبه
1401/06/22
13,390,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/23
13,390,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/24
13,390,000 ریال
جمعه
1401/06/25
13,390,000 ریال
شنبه
1401/06/26
13,390,000 ریال
یکشنبه
1401/06/27
13,390,000 ریال
دوشنبه
1401/06/28
13,390,000 ریال
سوئیت يک خوابه سه تخته جکوزی دار رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
بدون خدمات رستوران
13,905,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
13,905,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
13,905,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
13,905,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
13,905,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
13,905,000 ریال
جمعه
1401/06/04
13,905,000 ریال
شنبه
1401/06/05
13,905,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
13,905,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
13,905,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
13,905,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
13,905,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
13,905,000 ریال
جمعه
1401/06/11
13,905,000 ریال
شنبه
1401/06/12
13,905,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
13,905,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
13,905,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
13,905,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
13,905,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
13,905,000 ریال
جمعه
1401/06/18
13,905,000 ریال
شنبه
1401/06/19
13,905,000 ریال
یکشنبه
1401/06/20
13,905,000 ریال
دوشنبه
1401/06/21
13,905,000 ریال
سه شنبه
1401/06/22
13,905,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/23
13,905,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/24
13,905,000 ریال
جمعه
1401/06/25
13,905,000 ریال
شنبه
1401/06/26
13,905,000 ریال
یکشنبه
1401/06/27
13,905,000 ریال
دوشنبه
1401/06/28
13,905,000 ریال
سوئیت يک خوابه سه تخته لوکس جکوزی دار رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
بدون خدمات رستوران
15,450,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
15,450,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
15,450,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
15,450,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
15,450,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
15,450,000 ریال
جمعه
1401/06/04
15,450,000 ریال
شنبه
1401/06/05
15,450,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
15,450,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
15,450,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
15,450,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
15,450,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
15,450,000 ریال
جمعه
1401/06/11
15,450,000 ریال
شنبه
1401/06/12
15,450,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
15,450,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
15,450,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
15,450,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
15,450,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
15,450,000 ریال
جمعه
1401/06/18
15,450,000 ریال
شنبه
1401/06/19
15,450,000 ریال
یکشنبه
1401/06/20
15,450,000 ریال
دوشنبه
1401/06/21
15,450,000 ریال
سه شنبه
1401/06/22
15,450,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/23
15,450,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/24
15,450,000 ریال
جمعه
1401/06/25
15,450,000 ریال
شنبه
1401/06/26
15,450,000 ریال
یکشنبه
1401/06/27
15,450,000 ریال
دوشنبه
1401/06/28
15,450,000 ریال
سوئیت دو خوابه پنج تخته بدون صبحانه رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
بدون خدمات رستوران
17,510,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
17,510,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
17,510,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
17,510,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
17,510,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
17,510,000 ریال
جمعه
1401/06/04
17,510,000 ریال
شنبه
1401/06/05
17,510,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
17,510,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
17,510,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
17,510,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
17,510,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
17,510,000 ریال
جمعه
1401/06/11
17,510,000 ریال
شنبه
1401/06/12
17,510,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
17,510,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
17,510,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
17,510,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
17,510,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
17,510,000 ریال
جمعه
1401/06/18
17,510,000 ریال
شنبه
1401/06/19
17,510,000 ریال
یکشنبه
1401/06/20
17,510,000 ریال
دوشنبه
1401/06/21
17,510,000 ریال
سه شنبه
1401/06/22
17,510,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/23
17,510,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/24
17,510,000 ریال
جمعه
1401/06/25
17,510,000 ریال
شنبه
1401/06/26
17,510,000 ریال
یکشنبه
1401/06/27
17,510,000 ریال
دوشنبه
1401/06/28
17,510,000 ریال
آپارتمان دو خوابه پنج تخته لوکس بدون صبحانه رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
بدون خدمات رستوران
19,261,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
19,261,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
19,261,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
19,261,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
19,261,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
19,261,000 ریال
جمعه
1401/06/04
19,261,000 ریال
شنبه
1401/06/05
19,261,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
19,261,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
19,261,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
19,261,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
19,261,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
19,261,000 ریال
جمعه
1401/06/11
19,261,000 ریال
شنبه
1401/06/12
19,261,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
19,261,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
19,261,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
19,261,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
19,261,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
19,261,000 ریال
جمعه
1401/06/18
19,261,000 ریال
شنبه
1401/06/19
19,261,000 ریال
یکشنبه
1401/06/20
19,261,000 ریال
دوشنبه
1401/06/21
19,261,000 ریال
سه شنبه
1401/06/22
19,261,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/23
19,261,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/24
19,261,000 ریال
جمعه
1401/06/25
19,261,000 ریال
شنبه
1401/06/26
19,261,000 ریال
یکشنبه
1401/06/27
19,261,000 ریال
دوشنبه
1401/06/28
19,261,000 ریال
سوئیت دو خوابه پنج تخته جکوزی دار رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
بدون خدمات رستوران
21,887,500 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
21,887,500 ریال
دوشنبه
1401/05/31
21,887,500 ریال
سه شنبه
1401/06/01
21,887,500 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
21,887,500 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
21,887,500 ریال
جمعه
1401/06/04
21,887,500 ریال
شنبه
1401/06/05
21,887,500 ریال
یکشنبه
1401/06/06
21,887,500 ریال
دوشنبه
1401/06/07
21,887,500 ریال
سه شنبه
1401/06/08
21,887,500 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
21,887,500 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
21,887,500 ریال
جمعه
1401/06/11
21,887,500 ریال
شنبه
1401/06/12
21,887,500 ریال
یکشنبه
1401/06/13
21,887,500 ریال
دوشنبه
1401/06/14
21,887,500 ریال
سه شنبه
1401/06/15
21,887,500 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
21,887,500 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
21,887,500 ریال
جمعه
1401/06/18
21,887,500 ریال
شنبه
1401/06/19
21,887,500 ریال
یکشنبه
1401/06/20
21,887,500 ریال
دوشنبه
1401/06/21
21,887,500 ریال
سه شنبه
1401/06/22
21,887,500 ریال
چهارشنبه
1401/06/23
21,887,500 ریال
پنجشنبه
1401/06/24
21,887,500 ریال
جمعه
1401/06/25
21,887,500 ریال
شنبه
1401/06/26
21,887,500 ریال
یکشنبه
1401/06/27
21,887,500 ریال
دوشنبه
1401/06/28
21,887,500 ریال

قوانین هتل هتل آپارتمان اترک سرعینامکانات هتل هتل آپارتمان اترک سرعین

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل آپارتمان اترک سرعین

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.