هتل آپارتمان سوین تک سرعین

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
آدرس هتل هتل آپارتمان سوین تک سرعین :

سرعین، خیابان دانش، جنب آب درمانی سبلان

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 7,416,000 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل آپارتمان سوین تک سرعین

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
دو تخته دابل رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
بدون خدمات رستوران
7,416,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
5,665,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
5,665,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
7,416,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
11,330,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
11,330,000 ریال
جمعه
1401/06/04
7,416,000 ریال
شنبه
1401/06/05
7,416,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
7,416,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
7,416,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
7,416,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
11,330,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
11,330,000 ریال
جمعه
1401/06/11
7,416,000 ریال
شنبه
1401/06/12
7,416,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
7,416,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
7,416,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
7,416,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
11,330,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
11,330,000 ریال
جمعه
1401/06/18
7,416,000 ریال
شنبه
1401/06/19
7,416,000 ریال
یکشنبه
1401/06/20
7,416,000 ریال
دوشنبه
1401/06/21
7,416,000 ریال
سه شنبه
1401/06/22
7,416,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/23
7,416,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/24
7,416,000 ریال
جمعه
1401/06/25
7,416,000 ریال
شنبه
1401/06/26
7,416,000 ریال
یکشنبه
1401/06/27
7,416,000 ریال
دوشنبه
1401/06/28
7,416,000 ریال
سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
بدون خدمات رستوران
8,755,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
6,695,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
6,695,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
8,755,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
13,184,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
13,184,000 ریال
جمعه
1401/06/04
8,755,000 ریال
شنبه
1401/06/05
8,755,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
8,755,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
8,755,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
8,755,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
13,184,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
13,184,000 ریال
جمعه
1401/06/11
8,755,000 ریال
شنبه
1401/06/12
8,755,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
8,755,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
8,755,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
8,755,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
13,184,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
13,184,000 ریال
جمعه
1401/06/18
8,755,000 ریال
شنبه
1401/06/19
8,755,000 ریال
یکشنبه
1401/06/20
8,755,000 ریال
دوشنبه
1401/06/21
8,755,000 ریال
سه شنبه
1401/06/22
8,755,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/23
8,755,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/24
8,755,000 ریال
جمعه
1401/06/25
8,755,000 ریال
شنبه
1401/06/26
8,755,000 ریال
یکشنبه
1401/06/27
8,755,000 ریال
دوشنبه
1401/06/28
8,755,000 ریال
سوئیت یک خوابه سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
بدون خدمات رستوران
10,300,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
8,755,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
8,755,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
10,300,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
14,935,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
14,935,000 ریال
جمعه
1401/06/04
10,300,000 ریال
شنبه
1401/06/05
10,300,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
10,300,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
10,300,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
10,300,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
14,935,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
14,935,000 ریال
جمعه
1401/06/11
10,300,000 ریال
شنبه
1401/06/12
10,300,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
10,300,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
10,300,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
10,300,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
14,935,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
14,935,000 ریال
جمعه
1401/06/18
10,300,000 ریال
شنبه
1401/06/19
10,300,000 ریال
یکشنبه
1401/06/20
10,300,000 ریال
دوشنبه
1401/06/21
10,300,000 ریال
سه شنبه
1401/06/22
10,300,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/23
10,300,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/24
10,300,000 ریال
جمعه
1401/06/25
10,300,000 ریال
شنبه
1401/06/26
10,300,000 ریال
یکشنبه
1401/06/27
10,300,000 ریال
دوشنبه
1401/06/28
10,300,000 ریال
سوئیت دو خوابه شش تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
بدون خدمات رستوران
12,566,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
9,785,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
9,785,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
12,566,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
19,055,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
19,055,000 ریال
جمعه
1401/06/04
12,566,000 ریال
شنبه
1401/06/05
12,566,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
12,566,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
12,566,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
12,566,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
19,055,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
19,055,000 ریال
جمعه
1401/06/11
12,566,000 ریال
شنبه
1401/06/12
12,566,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
12,566,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
12,566,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
12,566,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
19,055,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
19,055,000 ریال
جمعه
1401/06/18
12,566,000 ریال
شنبه
1401/06/19
12,566,000 ریال
یکشنبه
1401/06/20
12,566,000 ریال
دوشنبه
1401/06/21
12,566,000 ریال
سه شنبه
1401/06/22
12,566,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/23
12,566,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/24
12,566,000 ریال
جمعه
1401/06/25
12,566,000 ریال
شنبه
1401/06/26
12,566,000 ریال
یکشنبه
1401/06/27
12,566,000 ریال
دوشنبه
1401/06/28
12,566,000 ریال

قوانین هتل هتل آپارتمان سوین تک سرعین


پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل آپارتمان سوین تک سرعین

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.