هتل آپارتمان کبیر سرعین

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 0 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل آپارتمان کبیر سرعین

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
سوئیت دو تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
دوشنبه
1401/05/31
سه شنبه
1401/06/01
چهارشنبه
1401/06/02
پنجشنبه
1401/06/03
جمعه
1401/06/04
شنبه
1401/06/05
یکشنبه
1401/06/06
دوشنبه
1401/06/07
سه شنبه
1401/06/08
چهارشنبه
1401/06/09
پنجشنبه
1401/06/10
جمعه
1401/06/11
شنبه
1401/06/12
یکشنبه
1401/06/13
دوشنبه
1401/06/14
سه شنبه
1401/06/15
چهارشنبه
1401/06/16
پنجشنبه
1401/06/17
جمعه
1401/06/18
شنبه
1401/06/19
یکشنبه
1401/06/20
دوشنبه
1401/06/21
سه شنبه
1401/06/22
چهارشنبه
1401/06/23
پنجشنبه
1401/06/24
جمعه
1401/06/25
شنبه
1401/06/26
یکشنبه
1401/06/27
دوشنبه
1401/06/28
سوئیت دو خوابه هشت تخته بزرگ رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
دوشنبه
1401/05/31
سه شنبه
1401/06/01
چهارشنبه
1401/06/02
پنجشنبه
1401/06/03
جمعه
1401/06/04
شنبه
1401/06/05
یکشنبه
1401/06/06
دوشنبه
1401/06/07
سه شنبه
1401/06/08
چهارشنبه
1401/06/09
پنجشنبه
1401/06/10
جمعه
1401/06/11
شنبه
1401/06/12
یکشنبه
1401/06/13
دوشنبه
1401/06/14
سه شنبه
1401/06/15
چهارشنبه
1401/06/16
پنجشنبه
1401/06/17
جمعه
1401/06/18
شنبه
1401/06/19
یکشنبه
1401/06/20
دوشنبه
1401/06/21
سه شنبه
1401/06/22
چهارشنبه
1401/06/23
پنجشنبه
1401/06/24
جمعه
1401/06/25
شنبه
1401/06/26
یکشنبه
1401/06/27
دوشنبه
1401/06/28
سوئیت یک خوابه دو تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
5,665,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
5,665,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
5,665,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
5,665,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
5,665,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
5,665,000 ریال
جمعه
1401/06/04
5,665,000 ریال
شنبه
1401/06/05
5,665,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
5,665,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
5,665,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
5,665,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
5,665,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
5,665,000 ریال
جمعه
1401/06/11
5,665,000 ریال
شنبه
1401/06/12
5,665,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
5,665,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
5,665,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
5,665,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
5,665,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
5,665,000 ریال
جمعه
1401/06/18
5,665,000 ریال
شنبه
1401/06/19
5,665,000 ریال
یکشنبه
1401/06/20
5,665,000 ریال
دوشنبه
1401/06/21
5,665,000 ریال
سه شنبه
1401/06/22
5,665,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/23
5,665,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/24
5,665,000 ریال
جمعه
1401/06/25
5,665,000 ریال
شنبه
1401/06/26
5,665,000 ریال
یکشنبه
1401/06/27
5,665,000 ریال
دوشنبه
1401/06/28
5,665,000 ریال
سوئیت یک خوابه سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
9,630,500 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
9,630,500 ریال
دوشنبه
1401/05/31
9,630,500 ریال
سه شنبه
1401/06/01
9,630,500 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
9,630,500 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
9,630,500 ریال
جمعه
1401/06/04
9,630,500 ریال
شنبه
1401/06/05
9,630,500 ریال
یکشنبه
1401/06/06
9,630,500 ریال
دوشنبه
1401/06/07
9,630,500 ریال
سه شنبه
1401/06/08
9,630,500 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
9,630,500 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
9,630,500 ریال
جمعه
1401/06/11
9,630,500 ریال
شنبه
1401/06/12
9,630,500 ریال
یکشنبه
1401/06/13
9,630,500 ریال
دوشنبه
1401/06/14
9,630,500 ریال
سه شنبه
1401/06/15
9,630,500 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
9,630,500 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
9,630,500 ریال
جمعه
1401/06/18
9,630,500 ریال
شنبه
1401/06/19
9,630,500 ریال
یکشنبه
1401/06/20
9,630,500 ریال
دوشنبه
1401/06/21
9,630,500 ریال
سه شنبه
1401/06/22
9,630,500 ریال
چهارشنبه
1401/06/23
9,630,500 ریال
پنجشنبه
1401/06/24
9,630,500 ریال
جمعه
1401/06/25
9,630,500 ریال
شنبه
1401/06/26
9,630,500 ریال
یکشنبه
1401/06/27
9,630,500 ریال
دوشنبه
1401/06/28
9,630,500 ریال
سوئیت دو خوابه نه تخته رویال رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
15,295,500 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
15,295,500 ریال
دوشنبه
1401/05/31
15,295,500 ریال
سه شنبه
1401/06/01
15,295,500 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
15,295,500 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
15,295,500 ریال
جمعه
1401/06/04
15,295,500 ریال
شنبه
1401/06/05
15,295,500 ریال
یکشنبه
1401/06/06
15,295,500 ریال
دوشنبه
1401/06/07
15,295,500 ریال
سه شنبه
1401/06/08
15,295,500 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
15,295,500 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
15,295,500 ریال
جمعه
1401/06/11
15,295,500 ریال
شنبه
1401/06/12
15,295,500 ریال
یکشنبه
1401/06/13
15,295,500 ریال
دوشنبه
1401/06/14
15,295,500 ریال
سه شنبه
1401/06/15
15,295,500 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
15,295,500 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
15,295,500 ریال
جمعه
1401/06/18
15,295,500 ریال
شنبه
1401/06/19
15,295,500 ریال
یکشنبه
1401/06/20
15,295,500 ریال
دوشنبه
1401/06/21
15,295,500 ریال
سه شنبه
1401/06/22
15,295,500 ریال
چهارشنبه
1401/06/23
15,295,500 ریال
پنجشنبه
1401/06/24
15,295,500 ریال
جمعه
1401/06/25
15,295,500 ریال
شنبه
1401/06/26
15,295,500 ریال
یکشنبه
1401/06/27
15,295,500 ریال
دوشنبه
1401/06/28
15,295,500 ریال

قوانین هتل هتل آپارتمان کبیر سرعین


پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل آپارتمان کبیر سرعین

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.