هتل ارشاد سرعین.

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 0 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل ارشاد سرعین.

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
یک تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
شنبه
1401/03/07
یکشنبه
1401/03/08
دوشنبه
1401/03/09
سه شنبه
1401/03/10
چهارشنبه
1401/03/11
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
سه شنبه
1401/03/17
چهارشنبه
1401/03/18
پنجشنبه
1401/03/19
جمعه
1401/03/20
شنبه
1401/03/21
یکشنبه
1401/03/22
دوشنبه
1401/03/23
سه شنبه
1401/03/24
چهارشنبه
1401/03/25
پنجشنبه
1401/03/26
جمعه
1401/03/27
شنبه
1401/03/28
یکشنبه
1401/03/29
دوشنبه
1401/03/30
سه شنبه
1401/03/31
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
دو تخته تویین رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
4,460,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
4,460,000 ریال
شنبه
1401/03/07
4,460,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
4,460,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
4,460,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
چهارشنبه
1401/03/11
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
7,880,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
4,460,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
4,460,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
4,460,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
4,460,000 ریال
جمعه
1401/03/20
4,460,000 ریال
شنبه
1401/03/21
4,460,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
4,460,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
4,460,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
4,460,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
4,460,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
4,460,000 ریال
جمعه
1401/03/27
4,460,000 ریال
شنبه
1401/03/28
4,460,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
4,460,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
4,460,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
4,460,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
دو تخته دابل رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
4,460,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
4,460,000 ریال
شنبه
1401/03/07
4,460,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
4,460,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
4,460,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
چهارشنبه
1401/03/11
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
7,880,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
4,460,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
4,460,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
4,460,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
4,460,000 ریال
جمعه
1401/03/20
4,460,000 ریال
شنبه
1401/03/21
4,460,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
4,460,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
4,460,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
4,460,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
4,460,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
4,460,000 ریال
جمعه
1401/03/27
4,460,000 ریال
شنبه
1401/03/28
4,460,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
4,460,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
4,460,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
4,460,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
سه نفره رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
5,420,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
5,420,000 ریال
شنبه
1401/03/07
5,420,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
5,420,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
5,420,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
9,600,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
9,600,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/13
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/14
9,600,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
9,600,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
5,420,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
5,420,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
5,420,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
5,420,000 ریال
جمعه
1401/03/20
5,420,000 ریال
شنبه
1401/03/21
5,420,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
5,420,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
5,420,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
5,420,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
5,420,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
5,420,000 ریال
جمعه
1401/03/27
5,420,000 ریال
شنبه
1401/03/28
5,420,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
5,420,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
5,420,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
5,420,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
سوئیت یک خوابه سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
6,050,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
6,050,000 ریال
شنبه
1401/03/07
6,050,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
6,050,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
6,050,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
چهارشنبه
1401/03/11
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
10,730,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
6,050,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
6,050,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
6,050,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
6,050,000 ریال
جمعه
1401/03/20
6,050,000 ریال
شنبه
1401/03/21
6,050,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
6,050,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
6,050,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
6,050,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
6,050,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
6,050,000 ریال
جمعه
1401/03/27
6,050,000 ریال
شنبه
1401/03/28
6,050,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
6,050,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
6,050,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
6,050,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
سوئیت دو خوابه پنج تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
9,800,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
شنبه
1401/03/07
یکشنبه
1401/03/08
دوشنبه
1401/03/09
سه شنبه
1401/03/10
چهارشنبه
1401/03/11
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
17,290,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
9,800,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
9,800,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
9,800,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
9,800,000 ریال
جمعه
1401/03/20
9,800,000 ریال
شنبه
1401/03/21
9,800,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
9,800,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
9,800,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
9,800,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
9,800,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
9,800,000 ریال
جمعه
1401/03/27
9,800,000 ریال
شنبه
1401/03/28
9,800,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
9,800,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
9,800,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
9,800,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
سوئیت سه خوابه شش تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
11,960,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
شنبه
1401/03/07
یکشنبه
1401/03/08
دوشنبه
1401/03/09
سه شنبه
1401/03/10
چهارشنبه
1401/03/11
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
21,190,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
11,960,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
11,960,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
11,960,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
11,960,000 ریال
جمعه
1401/03/20
11,960,000 ریال
شنبه
1401/03/21
11,960,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
11,960,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
11,960,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
11,960,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
11,960,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
11,960,000 ریال
جمعه
1401/03/27
11,960,000 ریال
شنبه
1401/03/28
11,960,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
11,960,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
11,960,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
11,960,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04

قوانین هتل هتل ارشاد سرعین.


پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل ارشاد سرعین.

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.