هتل لاله سرعین

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 7,970,000 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل لاله سرعین

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
یک تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
7,970,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
7,970,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
7,970,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
7,970,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
7,970,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
جمعه
1401/04/17
شنبه
1401/04/18
یکشنبه
1401/04/19
7,970,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
7,970,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
7,970,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
7,970,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
7,970,000 ریال
جمعه
1401/04/24
7,970,000 ریال
شنبه
1401/04/25
7,970,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
7,970,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
7,970,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
7,970,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
7,970,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
7,970,000 ریال
جمعه
1401/04/31
7,970,000 ریال
شنبه
1401/05/01
7,970,000 ریال
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
دو تخته تویین رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
10,750,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
10,750,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
سه شنبه
1401/04/14
چهارشنبه
1401/04/15
پنجشنبه
1401/04/16
جمعه
1401/04/17
شنبه
1401/04/18
یکشنبه
1401/04/19
10,750,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
10,750,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
10,750,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
10,750,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
10,750,000 ریال
جمعه
1401/04/24
10,750,000 ریال
شنبه
1401/04/25
10,750,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
10,750,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
10,750,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
10,750,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
10,750,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
10,750,000 ریال
جمعه
1401/04/31
10,750,000 ریال
شنبه
1401/05/01
10,750,000 ریال
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
دو تخته دابل رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
10,750,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
10,750,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
10,750,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
10,750,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
10,750,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
جمعه
1401/04/17
شنبه
1401/04/18
یکشنبه
1401/04/19
10,750,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
10,750,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
10,750,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
10,750,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
10,750,000 ریال
جمعه
1401/04/24
10,750,000 ریال
شنبه
1401/04/25
10,750,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
10,750,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
10,750,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
10,750,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
10,750,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
10,750,000 ریال
جمعه
1401/04/31
10,750,000 ریال
شنبه
1401/05/01
10,750,000 ریال
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
15,200,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
دوشنبه
1401/04/13
سه شنبه
1401/04/14
چهارشنبه
1401/04/15
پنجشنبه
1401/04/16
جمعه
1401/04/17
شنبه
1401/04/18
یکشنبه
1401/04/19
15,200,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
15,200,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
15,200,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
15,200,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
15,200,000 ریال
جمعه
1401/04/24
15,200,000 ریال
شنبه
1401/04/25
15,200,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
15,200,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
15,200,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
15,200,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
15,200,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
15,200,000 ریال
جمعه
1401/04/31
15,200,000 ریال
شنبه
1401/05/01
15,200,000 ریال
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سوئیت یک خوابه چهار تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
19,900,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/04/13
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/04/14
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/04/15
19,900,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
جمعه
1401/04/17
شنبه
1401/04/18
یکشنبه
1401/04/19
19,900,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
19,900,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/04/22
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/04/23
19,900,000 ریال
جمعه
1401/04/24
19,900,000 ریال
شنبه
1401/04/25
19,900,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
19,900,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
19,900,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
19,900,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
19,900,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
19,900,000 ریال
جمعه
1401/04/31
19,900,000 ریال
شنبه
1401/05/01
19,900,000 ریال
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
کانکت چهار تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
21,200,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
21,200,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
21,200,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
21,200,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
21,200,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
جمعه
1401/04/17
شنبه
1401/04/18
یکشنبه
1401/04/19
21,200,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
21,200,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
21,200,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
21,200,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
21,200,000 ریال
جمعه
1401/04/24
21,200,000 ریال
شنبه
1401/04/25
21,200,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
21,200,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
21,200,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
21,200,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
21,200,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
21,200,000 ریال
جمعه
1401/04/31
21,200,000 ریال
شنبه
1401/05/01
21,200,000 ریال
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10

قوانین هتل هتل لاله سرعین


پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل لاله سرعین

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.