جهانگردی بسطام

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 0 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در جهانگردی بسطام

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
چهارشنبه
1401/07/13
پنجشنبه
1401/07/14
جمعه
1401/07/15
شنبه
1401/07/16
یکشنبه
1401/07/17
دوشنبه
1401/07/18
سه شنبه
1401/07/19
چهارشنبه
1401/07/20
پنجشنبه
1401/07/21
جمعه
1401/07/22
شنبه
1401/07/23
یکشنبه
1401/07/24
دوشنبه
1401/07/25
سه شنبه
1401/07/26
چهارشنبه
1401/07/27
پنجشنبه
1401/07/28
جمعه
1401/07/29
شنبه
1401/07/30
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
چهارشنبه
1401/08/04
پنجشنبه
1401/08/05
جمعه
1401/08/06
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11
سوئیت سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
چهارشنبه
1401/07/13
پنجشنبه
1401/07/14
جمعه
1401/07/15
شنبه
1401/07/16
یکشنبه
1401/07/17
دوشنبه
1401/07/18
سه شنبه
1401/07/19
چهارشنبه
1401/07/20
پنجشنبه
1401/07/21
جمعه
1401/07/22
شنبه
1401/07/23
یکشنبه
1401/07/24
دوشنبه
1401/07/25
سه شنبه
1401/07/26
چهارشنبه
1401/07/27
پنجشنبه
1401/07/28
جمعه
1401/07/29
شنبه
1401/07/30
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
چهارشنبه
1401/08/04
پنجشنبه
1401/08/05
جمعه
1401/08/06
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11
دو تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
5,110,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/07/13
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/07/14
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/07/15
5,110,000 ریال
شنبه
1401/07/16
5,110,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
5,110,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
5,110,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
5,110,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/07/21
5,240,000 ریال
جمعه
1401/07/22
5,110,000 ریال
شنبه
1401/07/23
5,110,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
5,110,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
5,110,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
5,110,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
5,240,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
5,240,000 ریال
جمعه
1401/07/29
5,110,000 ریال
شنبه
1401/07/30
5,110,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
6,557,440 ریال
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
6,557,440 ریال
چهارشنبه
1401/08/04
6,557,440 ریال
پنجشنبه
1401/08/05
6,557,440 ریال
جمعه
1401/08/06
6,557,440 ریال
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11
سوئیت سه تخته رویال رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
9,360,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/07/13
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/07/14
9,600,000 ریال
جمعه
1401/07/15
9,360,000 ریال
شنبه
1401/07/16
9,360,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
9,360,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
9,360,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
9,360,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
9,600,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
9,600,000 ریال
جمعه
1401/07/22
9,360,000 ریال
شنبه
1401/07/23
9,360,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
9,360,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
9,360,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
9,360,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
9,600,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
9,600,000 ریال
جمعه
1401/07/29
9,360,000 ریال
شنبه
1401/07/30
9,360,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
12,000,000 ریال
دوشنبه
1401/08/02
12,000,000 ریال
سه شنبه
1401/08/03
12,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/08/04
12,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/08/05
12,000,000 ریال
جمعه
1401/08/06
12,000,000 ریال
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11

قوانین هتل جهانگردی بسطام


پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل جهانگردی بسطام

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.