هتل گوتکه مال سمنان

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
آدرس هتل هتل گوتکه مال سمنان :

سمنان، بلوار قائم، خیابان دانشگاه

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 6,400,000 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل گوتکه مال سمنان

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
یک تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
6,400,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
6,400,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
6,400,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
6,400,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
6,400,000 ریال
جمعه
1401/03/13
6,400,000 ریال
شنبه
1401/03/14
6,400,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
6,400,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
6,400,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
6,400,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
6,400,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
6,400,000 ریال
جمعه
1401/03/20
6,400,000 ریال
شنبه
1401/03/21
6,400,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
6,400,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
6,400,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
6,400,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
6,400,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
6,400,000 ریال
جمعه
1401/03/27
6,400,000 ریال
شنبه
1401/03/28
6,400,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
6,400,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
6,400,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
6,400,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
6,400,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/02
6,400,000 ریال
جمعه
1401/04/03
6,400,000 ریال
شنبه
1401/04/04
6,400,000 ریال
یکشنبه
1401/04/05
6,400,000 ریال
دوشنبه
1401/04/06
6,400,000 ریال
سه شنبه
1401/04/07
6,400,000 ریال
دو تخته تویین رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
6,790,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
6,790,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
6,790,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
6,790,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
6,790,000 ریال
جمعه
1401/03/13
6,790,000 ریال
شنبه
1401/03/14
6,790,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
6,790,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
6,790,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
6,790,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
6,790,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
6,790,000 ریال
جمعه
1401/03/20
6,790,000 ریال
شنبه
1401/03/21
6,790,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
6,790,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
6,790,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
6,790,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
6,790,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
6,790,000 ریال
جمعه
1401/03/27
6,790,000 ریال
شنبه
1401/03/28
6,790,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
6,790,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
6,790,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
6,790,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07
دو تخته دابل رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
6,790,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
6,790,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
6,790,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
6,790,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
6,790,000 ریال
جمعه
1401/03/13
6,790,000 ریال
شنبه
1401/03/14
6,790,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
6,790,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
6,790,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
6,790,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
6,790,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
6,790,000 ریال
جمعه
1401/03/20
6,790,000 ریال
شنبه
1401/03/21
6,790,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
6,790,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
6,790,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
6,790,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
6,790,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
6,790,000 ریال
جمعه
1401/03/27
6,790,000 ریال
شنبه
1401/03/28
6,790,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
6,790,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
6,790,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
6,790,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
6,790,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/02
6,790,000 ریال
جمعه
1401/04/03
6,790,000 ریال
شنبه
1401/04/04
6,790,000 ریال
یکشنبه
1401/04/05
6,790,000 ریال
دوشنبه
1401/04/06
6,790,000 ریال
سه شنبه
1401/04/07
6,790,000 ریال
سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
7,990,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
7,990,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
7,990,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
7,990,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
7,990,000 ریال
جمعه
1401/03/13
7,990,000 ریال
شنبه
1401/03/14
7,990,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
7,990,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
7,990,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
7,990,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
7,990,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
7,990,000 ریال
جمعه
1401/03/20
7,990,000 ریال
شنبه
1401/03/21
7,990,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
7,990,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
7,990,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
7,990,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
7,990,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
7,990,000 ریال
جمعه
1401/03/27
7,990,000 ریال
شنبه
1401/03/28
7,990,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
7,990,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
7,990,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
7,990,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07
سوئیت یک خوابه چهار تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
10,190,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
10,190,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
10,190,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
10,190,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
10,190,000 ریال
جمعه
1401/03/13
10,190,000 ریال
شنبه
1401/03/14
10,190,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
10,190,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
10,190,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
10,190,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
10,190,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
10,190,000 ریال
جمعه
1401/03/20
10,190,000 ریال
شنبه
1401/03/21
10,190,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
10,190,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
10,190,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
10,190,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
10,190,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
10,190,000 ریال
جمعه
1401/03/27
10,190,000 ریال
شنبه
1401/03/28
10,190,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
10,190,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
10,190,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
10,190,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07

قوانین هتل هتل گوتکه مال سمنان


پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل گوتکه مال سمنان

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.