هتل ایرانیان قزوین

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
آدرس هتل هتل ایرانیان قزوین :

قزوین، هفت سنگان، ابتدای بلوار استاد محصص، نبش نرگس 7

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 5,500,000 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل ایرانیان قزوین

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
یک تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
5,500,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
5,500,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
5,500,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
5,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
5,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
جمعه
1401/04/17
شنبه
1401/04/18
یکشنبه
1401/04/19
دوشنبه
1401/04/20
5,500,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
5,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
5,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
5,500,000 ریال
جمعه
1401/04/24
5,500,000 ریال
شنبه
1401/04/25
5,500,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
5,500,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
5,500,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
5,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
5,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
5,500,000 ریال
جمعه
1401/04/31
5,500,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
دو تخته تویین رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
7,050,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
7,050,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
7,050,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
7,050,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
7,050,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
جمعه
1401/04/17
شنبه
1401/04/18
یکشنبه
1401/04/19
دوشنبه
1401/04/20
7,050,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
7,050,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
7,050,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
7,050,000 ریال
جمعه
1401/04/24
7,050,000 ریال
شنبه
1401/04/25
7,050,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
7,050,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
7,050,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
7,050,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
7,050,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
7,050,000 ریال
جمعه
1401/04/31
7,050,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
دو تخته دابل رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
7,050,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
7,050,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
7,050,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
7,050,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
7,050,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
جمعه
1401/04/17
شنبه
1401/04/18
یکشنبه
1401/04/19
7,050,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
7,050,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
7,050,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
7,050,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
7,050,000 ریال
جمعه
1401/04/24
7,050,000 ریال
شنبه
1401/04/25
7,050,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
7,050,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
7,050,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
7,050,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
7,050,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
7,050,000 ریال
جمعه
1401/04/31
7,050,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
9,200,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
9,200,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
9,200,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
9,200,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
9,200,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
جمعه
1401/04/17
شنبه
1401/04/18
یکشنبه
1401/04/19
9,200,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
9,200,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
9,200,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
9,200,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
9,200,000 ریال
جمعه
1401/04/24
9,200,000 ریال
شنبه
1401/04/25
9,200,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
9,200,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
9,200,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
9,200,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
9,200,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
9,200,000 ریال
جمعه
1401/04/31
9,200,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
چهار تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
10,350,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
10,350,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
10,350,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
10,350,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
10,350,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
جمعه
1401/04/17
شنبه
1401/04/18
یکشنبه
1401/04/19
10,350,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
10,350,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
10,350,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
10,350,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
10,350,000 ریال
جمعه
1401/04/24
10,350,000 ریال
شنبه
1401/04/25
10,350,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
10,350,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
10,350,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
10,350,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
10,350,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
10,350,000 ریال
جمعه
1401/04/31
10,350,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سوئیت دوبلکس یک خوابه سه نفره رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
12,100,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
12,100,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
12,100,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
12,100,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
12,100,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
جمعه
1401/04/17
شنبه
1401/04/18
یکشنبه
1401/04/19
12,100,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
12,100,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
12,100,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
12,100,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
12,100,000 ریال
جمعه
1401/04/24
12,100,000 ریال
شنبه
1401/04/25
12,100,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
12,100,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
12,100,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
12,100,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
12,100,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
12,100,000 ریال
جمعه
1401/04/31
12,100,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سوئیت یک خوابه سه نفره رویال رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
12,100,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
12,100,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
12,100,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
12,100,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
12,100,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
جمعه
1401/04/17
شنبه
1401/04/18
یکشنبه
1401/04/19
12,100,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
12,100,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
12,100,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
12,100,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
12,100,000 ریال
جمعه
1401/04/24
12,100,000 ریال
شنبه
1401/04/25
12,100,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
12,100,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
12,100,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
12,100,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
12,100,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
12,100,000 ریال
جمعه
1401/04/31
12,100,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10

قوانین هتل هتل ایرانیان قزوین

ورورد به هتل : ساعت 2 بعدازظهر

خروج از هتل : ساعت 12 ظهر

حداقل سن پذیرش 18 سال است

اقامت کودکان (6 سال و جوان تر ) در صورت استفاده از تخت های موجود در اتاق والدین یا سرپرست، رایگان است.


امکانات هتل هتل ایرانیان قزوین

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل ایرانیان قزوین

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.