هتل راژیا قزوین

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
آدرس هتل هتل راژیا قزوین :

قزوین، میدان 22 بهمن (دروازه رشت)، بلوار میرزا کوچک‌خان

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 0 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل راژیا قزوین

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
چهارتخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/05/19
پنجشنبه
1401/05/20
جمعه
1401/05/21
شنبه
1401/05/22
یکشنبه
1401/05/23
دوشنبه
1401/05/24
سه شنبه
1401/05/25
چهارشنبه
1401/05/26
پنجشنبه
1401/05/27
جمعه
1401/05/28
شنبه
1401/05/29
یکشنبه
1401/05/30
دوشنبه
1401/05/31
سه شنبه
1401/06/01
چهارشنبه
1401/06/02
پنجشنبه
1401/06/03
جمعه
1401/06/04
شنبه
1401/06/05
یکشنبه
1401/06/06
دوشنبه
1401/06/07
سه شنبه
1401/06/08
چهارشنبه
1401/06/09
پنجشنبه
1401/06/10
جمعه
1401/06/11
شنبه
1401/06/12
یکشنبه
1401/06/13
دوشنبه
1401/06/14
سه شنبه
1401/06/15
چهارشنبه
1401/06/16
پنجشنبه
1401/06/17
سوئیت پنج تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/05/19
پنجشنبه
1401/05/20
جمعه
1401/05/21
شنبه
1401/05/22
یکشنبه
1401/05/23
دوشنبه
1401/05/24
سه شنبه
1401/05/25
چهارشنبه
1401/05/26
پنجشنبه
1401/05/27
جمعه
1401/05/28
شنبه
1401/05/29
یکشنبه
1401/05/30
دوشنبه
1401/05/31
سه شنبه
1401/06/01
چهارشنبه
1401/06/02
پنجشنبه
1401/06/03
جمعه
1401/06/04
شنبه
1401/06/05
یکشنبه
1401/06/06
دوشنبه
1401/06/07
سه شنبه
1401/06/08
چهارشنبه
1401/06/09
پنجشنبه
1401/06/10
جمعه
1401/06/11
شنبه
1401/06/12
یکشنبه
1401/06/13
دوشنبه
1401/06/14
سه شنبه
1401/06/15
چهارشنبه
1401/06/16
پنجشنبه
1401/06/17
یک تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
3,480,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/05/19
3,447,600 ریال
پنجشنبه
1401/05/20
3,447,600 ریال
جمعه
1401/05/21
3,447,600 ریال
شنبه
1401/05/22
3,447,600 ریال
یکشنبه
1401/05/23
3,447,600 ریال
دوشنبه
1401/05/24
3,549,600 ریال
سه شنبه
1401/05/25
3,549,600 ریال
چهارشنبه
1401/05/26
3,549,600 ریال
پنجشنبه
1401/05/27
3,549,600 ریال
جمعه
1401/05/28
3,549,600 ریال
شنبه
1401/05/29
3,549,600 ریال
یکشنبه
1401/05/30
3,549,600 ریال
دوشنبه
1401/05/31
3,549,600 ریال
سه شنبه
1401/06/01
3,480,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
3,480,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
3,480,000 ریال
جمعه
1401/06/04
3,480,000 ریال
شنبه
1401/06/05
یکشنبه
1401/06/06
دوشنبه
1401/06/07
سه شنبه
1401/06/08
چهارشنبه
1401/06/09
پنجشنبه
1401/06/10
جمعه
1401/06/11
شنبه
1401/06/12
یکشنبه
1401/06/13
دوشنبه
1401/06/14
سه شنبه
1401/06/15
چهارشنبه
1401/06/16
پنجشنبه
1401/06/17
دو تخته تویین رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
5,380,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/05/19
5,283,600 ریال
پنجشنبه
1401/05/20
5,283,600 ریال
جمعه
1401/05/21
5,283,600 ریال
شنبه
1401/05/22
5,283,600 ریال
یکشنبه
1401/05/23
5,283,600 ریال
دوشنبه
1401/05/24
5,487,600 ریال
سه شنبه
1401/05/25
5,487,600 ریال
چهارشنبه
1401/05/26
5,487,600 ریال
پنجشنبه
1401/05/27
5,487,600 ریال
جمعه
1401/05/28
5,487,600 ریال
شنبه
1401/05/29
5,487,600 ریال
یکشنبه
1401/05/30
5,487,600 ریال
دوشنبه
1401/05/31
5,487,600 ریال
سه شنبه
1401/06/01
5,380,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
5,380,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
5,380,000 ریال
جمعه
1401/06/04
5,380,000 ریال
شنبه
1401/06/05
یکشنبه
1401/06/06
دوشنبه
1401/06/07
سه شنبه
1401/06/08
چهارشنبه
1401/06/09
پنجشنبه
1401/06/10
جمعه
1401/06/11
شنبه
1401/06/12
یکشنبه
1401/06/13
دوشنبه
1401/06/14
سه شنبه
1401/06/15
چهارشنبه
1401/06/16
پنجشنبه
1401/06/17
دو تخته دابل رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
5,380,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/05/19
5,283,600 ریال
پنجشنبه
1401/05/20
5,283,600 ریال
جمعه
1401/05/21
5,283,600 ریال
شنبه
1401/05/22
5,283,600 ریال
یکشنبه
1401/05/23
5,283,600 ریال
دوشنبه
1401/05/24
5,487,600 ریال
سه شنبه
1401/05/25
5,487,600 ریال
چهارشنبه
1401/05/26
5,487,600 ریال
پنجشنبه
1401/05/27
5,487,600 ریال
جمعه
1401/05/28
5,487,600 ریال
شنبه
1401/05/29
5,487,600 ریال
یکشنبه
1401/05/30
5,487,600 ریال
دوشنبه
1401/05/31
5,487,600 ریال
سه شنبه
1401/06/01
5,380,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
5,380,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
5,380,000 ریال
جمعه
1401/06/04
5,380,000 ریال
شنبه
1401/06/05
یکشنبه
1401/06/06
دوشنبه
1401/06/07
سه شنبه
1401/06/08
چهارشنبه
1401/06/09
پنجشنبه
1401/06/10
جمعه
1401/06/11
شنبه
1401/06/12
یکشنبه
1401/06/13
دوشنبه
1401/06/14
سه شنبه
1401/06/15
چهارشنبه
1401/06/16
پنجشنبه
1401/06/17
سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
6,520,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/05/19
6,426,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/20
6,426,000 ریال
جمعه
1401/05/21
6,426,000 ریال
شنبه
1401/05/22
6,426,000 ریال
یکشنبه
1401/05/23
6,426,000 ریال
دوشنبه
1401/05/24
6,650,400 ریال
سه شنبه
1401/05/25
6,650,400 ریال
چهارشنبه
1401/05/26
6,650,400 ریال
پنجشنبه
1401/05/27
6,650,400 ریال
جمعه
1401/05/28
6,650,400 ریال
شنبه
1401/05/29
6,650,400 ریال
یکشنبه
1401/05/30
6,650,400 ریال
دوشنبه
1401/05/31
6,650,400 ریال
سه شنبه
1401/06/01
6,520,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
6,520,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
6,520,000 ریال
جمعه
1401/06/04
6,520,000 ریال
شنبه
1401/06/05
یکشنبه
1401/06/06
دوشنبه
1401/06/07
سه شنبه
1401/06/08
چهارشنبه
1401/06/09
پنجشنبه
1401/06/10
جمعه
1401/06/11
شنبه
1401/06/12
یکشنبه
1401/06/13
دوشنبه
1401/06/14
سه شنبه
1401/06/15
چهارشنبه
1401/06/16
پنجشنبه
1401/06/17

قوانین هتل هتل راژیا قزوین


پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل راژیا قزوین

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.