آسمان شهر

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
آدرس هتل آسمان شهر :

ساری، کیلومتر 2 جاده ساری به نکا، 2 کیلومتر بالاتر از جنگل شهید زارع

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 6,680,000 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در آسمان شهر

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
دو تخته تویین رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
6,680,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
6,680,000 ریال
شنبه
1401/03/07
6,680,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
6,680,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
6,680,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
6,680,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/03/12
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/13
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/14
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/15
6,680,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
6,680,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
6,680,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
6,680,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
6,680,000 ریال
جمعه
1401/03/20
6,680,000 ریال
شنبه
1401/03/21
6,680,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
6,680,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
6,680,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
6,680,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
6,680,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
6,680,000 ریال
جمعه
1401/03/27
6,680,000 ریال
شنبه
1401/03/28
6,680,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
6,680,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
6,680,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
6,680,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
6,680,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/02
6,680,000 ریال
جمعه
1401/04/03
6,680,000 ریال
شنبه
1401/04/04
6,680,000 ریال
دو تخته دابل پرمیوم رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
6,680,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
شنبه
1401/03/07
8,250,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
6,680,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
6,680,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
6,680,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
8,250,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
8,250,000 ریال
جمعه
1401/03/13
8,250,000 ریال
شنبه
1401/03/14
8,250,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/16
6,680,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
6,680,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
6,680,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
6,680,000 ریال
جمعه
1401/03/20
8,250,000 ریال
شنبه
1401/03/21
8,250,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
8,250,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
8,250,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
8,250,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
6,680,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
6,680,000 ریال
جمعه
1401/03/27
8,250,000 ریال
شنبه
1401/03/28
6,680,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
6,680,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
6,680,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
6,680,000 ریال 8,250,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
6,680,000 ریال 6,680,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/02
6,680,000 ریال 6,680,000 ریال
جمعه
1401/04/03
6,680,000 ریال 6,680,000 ریال
شنبه
1401/04/04
6,680,000 ریال 6,680,000 ریال
دو تخته دابل پلاس رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
6,680,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
شنبه
1401/03/07
یکشنبه
1401/03/08
6,680,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
6,680,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
8,250,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
8,250,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/13
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/14
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/15
8,250,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
6,680,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
8,250,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
6,680,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
6,680,000 ریال
جمعه
1401/03/20
6,680,000 ریال
شنبه
1401/03/21
8,250,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
6,680,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
8,250,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
6,680,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
6,680,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
6,680,000 ریال
جمعه
1401/03/27
8,250,000 ریال
شنبه
1401/03/28
8,250,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
8,250,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
6,680,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
6,680,000 ریال 8,250,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
8,250,000 ریال 8,250,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/02
8,250,000 ریال 6,680,000 ریال
جمعه
1401/04/03
6,680,000 ریال 8,250,000 ریال
شنبه
1401/04/04
8,250,000 ریال 6,680,000 ریال
دو تخته دابل رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
8,250,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
شنبه
1401/03/07
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/08
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/09
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/10
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/03/11
8,250,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
8,250,000 ریال
جمعه
1401/03/13
8,250,000 ریال
شنبه
1401/03/14
8,250,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/16
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/17
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/03/18
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/03/19
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/20
8,250,000 ریال
شنبه
1401/03/21
8,250,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
8,250,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
8,250,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
8,250,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
8,250,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
8,250,000 ریال
جمعه
1401/03/27
8,250,000 ریال
شنبه
1401/03/28
8,250,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
8,250,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
8,250,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
8,250,000 ریال 8,250,000 ریال 8,250,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
8,250,000 ریال 8,250,000 ریال 8,250,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/02
8,250,000 ریال 8,250,000 ریال 8,250,000 ریال
جمعه
1401/04/03
8,250,000 ریال 8,250,000 ریال 8,250,000 ریال
شنبه
1401/04/04
8,250,000 ریال 8,250,000 ریال 8,250,000 ریال
سه تخته کویین رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
9,290,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
شنبه
1401/03/07
یکشنبه
1401/03/08
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/09
11,000,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
11,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
11,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
11,000,000 ریال
جمعه
1401/03/13
11,000,000 ریال
شنبه
1401/03/14
11,000,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
9,290,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
11,000,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/03/18
9,290,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
9,290,000 ریال
جمعه
1401/03/20
9,290,000 ریال
شنبه
1401/03/21
9,290,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
9,290,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/24
11,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
11,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
9,290,000 ریال
جمعه
1401/03/27
11,000,000 ریال
شنبه
1401/03/28
11,000,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
11,000,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
9,290,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
9,290,000 ریال 9,290,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
9,290,000 ریال 11,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/02
9,290,000 ریال 9,290,000 ریال
جمعه
1401/04/03
11,000,000 ریال 11,000,000 ریال
شنبه
1401/04/04
11,000,000 ریال 11,000,000 ریال
سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
9,290,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/07
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/08
11,000,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
11,000,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
11,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
11,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
11,000,000 ریال
جمعه
1401/03/13
11,000,000 ریال
شنبه
1401/03/14
11,000,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
11,000,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
9,290,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
11,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
11,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
11,000,000 ریال
جمعه
1401/03/20
11,000,000 ریال
شنبه
1401/03/21
11,000,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
9,290,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
9,290,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
9,290,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
9,290,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
11,000,000 ریال
جمعه
1401/03/27
9,290,000 ریال
شنبه
1401/03/28
11,000,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
11,000,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
9,290,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
9,290,000 ریال 11,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
11,000,000 ریال 9,290,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/02
9,290,000 ریال 11,000,000 ریال
جمعه
1401/04/03
11,000,000 ریال 9,290,000 ریال
شنبه
1401/04/04
11,000,000 ریال 11,000,000 ریال
چهار تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
11,880,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/07
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/08
11,880,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
11,880,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
11,880,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/03/12
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/13
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/14
11,880,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
11,880,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
11,880,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
11,880,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
11,880,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
11,880,000 ریال
جمعه
1401/03/20
11,880,000 ریال
شنبه
1401/03/21
11,880,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
11,880,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
11,880,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
11,880,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
11,880,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
11,880,000 ریال
جمعه
1401/03/27
11,880,000 ریال
شنبه
1401/03/28
11,880,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
11,880,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
11,880,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
11,880,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
11,880,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/02
11,880,000 ریال
جمعه
1401/04/03
11,880,000 ریال
شنبه
1401/04/04
11,880,000 ریال
سوئیت یک خوابه شش تخته گلدن رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
15,470,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
15,470,000 ریال
شنبه
1401/03/07
15,470,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/09
15,470,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
15,470,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
15,470,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/13
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/14
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/15
15,470,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
15,470,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
15,470,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
15,470,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
15,470,000 ریال
جمعه
1401/03/20
15,470,000 ریال
شنبه
1401/03/21
15,470,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
15,470,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
15,470,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
15,470,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
15,470,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
15,470,000 ریال
جمعه
1401/03/27
15,470,000 ریال
شنبه
1401/03/28
15,470,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
15,470,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
15,470,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
15,470,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
15,470,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/02
15,470,000 ریال
جمعه
1401/04/03
15,470,000 ریال
شنبه
1401/04/04
15,470,000 ریال
سوئیت آپارتمان سه خوابه شش تخته رویال رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
55,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
55,000,000 ریال
شنبه
1401/03/07
55,000,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
55,000,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
55,000,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
55,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
55,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
55,000,000 ریال
جمعه
1401/03/13
55,000,000 ریال
شنبه
1401/03/14
55,000,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
55,000,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
55,000,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
55,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
55,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
55,000,000 ریال
جمعه
1401/03/20
55,000,000 ریال
شنبه
1401/03/21
55,000,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
55,000,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
55,000,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
55,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
55,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
55,000,000 ریال
جمعه
1401/03/27
55,000,000 ریال
شنبه
1401/03/28
55,000,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
55,000,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
55,000,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
55,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
55,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/02
55,000,000 ریال
جمعه
1401/04/03
55,000,000 ریال
شنبه
1401/04/04
55,000,000 ریال

قوانین هتل آسمان شهرامکانات هتل آسمان شهر

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل آسمان شهر

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.