میزبان (4 ستاره)

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
آدرس هتل میزبان (4 ستاره) :

بابلسر، کیلومتر 3 کمربندی بابلسر، بین میدان امام حسین (ع) و میدان معلم

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 0 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در میزبان (4 ستاره)

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
سه نفره رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/07/04
سه شنبه
1401/07/05
چهارشنبه
1401/07/06
پنجشنبه
1401/07/07
جمعه
1401/07/08
شنبه
1401/07/09
یکشنبه
1401/07/10
دوشنبه
1401/07/11
سه شنبه
1401/07/12
چهارشنبه
1401/07/13
پنجشنبه
1401/07/14
جمعه
1401/07/15
شنبه
1401/07/16
یکشنبه
1401/07/17
دوشنبه
1401/07/18
سه شنبه
1401/07/19
چهارشنبه
1401/07/20
پنجشنبه
1401/07/21
جمعه
1401/07/22
شنبه
1401/07/23
یکشنبه
1401/07/24
دوشنبه
1401/07/25
سه شنبه
1401/07/26
چهارشنبه
1401/07/27
پنجشنبه
1401/07/28
جمعه
1401/07/29
شنبه
1401/07/30
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
سوئیت یک خوابه دو تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/07/04
سه شنبه
1401/07/05
چهارشنبه
1401/07/06
پنجشنبه
1401/07/07
جمعه
1401/07/08
شنبه
1401/07/09
یکشنبه
1401/07/10
دوشنبه
1401/07/11
سه شنبه
1401/07/12
چهارشنبه
1401/07/13
پنجشنبه
1401/07/14
جمعه
1401/07/15
شنبه
1401/07/16
یکشنبه
1401/07/17
دوشنبه
1401/07/18
سه شنبه
1401/07/19
چهارشنبه
1401/07/20
پنجشنبه
1401/07/21
جمعه
1401/07/22
شنبه
1401/07/23
یکشنبه
1401/07/24
دوشنبه
1401/07/25
سه شنبه
1401/07/26
چهارشنبه
1401/07/27
پنجشنبه
1401/07/28
جمعه
1401/07/29
شنبه
1401/07/30
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
دو تخته دابل رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
17,430,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/07/04
17,430,000 ریال
سه شنبه
1401/07/05
17,430,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/06
17,430,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/07
17,430,000 ریال
جمعه
1401/07/08
17,430,000 ریال
شنبه
1401/07/09
17,430,000 ریال
یکشنبه
1401/07/10
17,430,000 ریال
دوشنبه
1401/07/11
17,430,000 ریال
سه شنبه
1401/07/12
17,430,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
17,430,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
17,430,000 ریال
جمعه
1401/07/15
17,430,000 ریال
شنبه
1401/07/16
17,430,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
17,430,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
17,430,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
17,430,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
17,430,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
17,430,000 ریال
جمعه
1401/07/22
17,430,000 ریال
شنبه
1401/07/23
17,430,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
17,430,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
17,430,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
17,430,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
17,430,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
17,430,000 ریال
جمعه
1401/07/29
17,430,000 ریال
شنبه
1401/07/30
17,430,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
دو تخته تویین رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
19,220,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/07/04
19,220,000 ریال
سه شنبه
1401/07/05
19,220,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/06
19,220,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/07
19,220,000 ریال
جمعه
1401/07/08
19,220,000 ریال
شنبه
1401/07/09
19,220,000 ریال
یکشنبه
1401/07/10
19,220,000 ریال
دوشنبه
1401/07/11
19,220,000 ریال
سه شنبه
1401/07/12
19,220,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
19,220,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
19,220,000 ریال
جمعه
1401/07/15
19,220,000 ریال
شنبه
1401/07/16
19,220,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
19,220,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
19,220,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
19,220,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
19,220,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
19,220,000 ریال
جمعه
1401/07/22
19,220,000 ریال
شنبه
1401/07/23
19,220,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
19,220,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
19,220,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
19,220,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
19,220,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
19,220,000 ریال
جمعه
1401/07/29
19,220,000 ریال
شنبه
1401/07/30
19,220,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
دو تخته دابل پارتیشن دار رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
29,050,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/07/04
29,050,000 ریال
سه شنبه
1401/07/05
29,050,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/06
29,050,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/07
29,050,000 ریال
جمعه
1401/07/08
29,050,000 ریال
شنبه
1401/07/09
29,050,000 ریال
یکشنبه
1401/07/10
29,050,000 ریال
دوشنبه
1401/07/11
29,050,000 ریال
سه شنبه
1401/07/12
29,050,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
29,050,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
29,050,000 ریال
جمعه
1401/07/15
29,050,000 ریال
شنبه
1401/07/16
29,050,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
29,050,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
29,050,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
29,050,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
29,050,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
29,050,000 ریال
جمعه
1401/07/22
29,050,000 ریال
شنبه
1401/07/23
29,050,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
29,050,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
29,050,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
29,050,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
29,050,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
29,050,000 ریال
جمعه
1401/07/29
29,050,000 ریال
شنبه
1401/07/30
29,050,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
کانکت چهار تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
37,540,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/07/04
37,540,000 ریال
سه شنبه
1401/07/05
37,540,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/06
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/07/07
37,540,000 ریال
جمعه
1401/07/08
37,540,000 ریال
شنبه
1401/07/09
37,540,000 ریال
یکشنبه
1401/07/10
37,540,000 ریال
دوشنبه
1401/07/11
37,540,000 ریال
سه شنبه
1401/07/12
37,540,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
37,540,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
37,540,000 ریال
جمعه
1401/07/15
37,540,000 ریال
شنبه
1401/07/16
37,540,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
37,540,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
37,540,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
37,540,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
37,540,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
37,540,000 ریال
جمعه
1401/07/22
37,540,000 ریال
شنبه
1401/07/23
37,540,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
37,540,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
37,540,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
37,540,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
37,540,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
37,540,000 ریال
جمعه
1401/07/29
37,540,000 ریال
شنبه
1401/07/30
37,540,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
سوئیت دوبلکس دو خوابه چهار نفره رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
50,950,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/07/04
50,950,000 ریال
سه شنبه
1401/07/05
50,950,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/06
50,950,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/07
50,950,000 ریال
جمعه
1401/07/08
50,950,000 ریال
شنبه
1401/07/09
50,950,000 ریال
یکشنبه
1401/07/10
50,950,000 ریال
دوشنبه
1401/07/11
50,950,000 ریال
سه شنبه
1401/07/12
50,950,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
50,950,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
50,950,000 ریال
جمعه
1401/07/15
50,950,000 ریال
شنبه
1401/07/16
50,950,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
50,950,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
50,950,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
50,950,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
50,950,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
50,950,000 ریال
جمعه
1401/07/22
50,950,000 ریال
شنبه
1401/07/23
50,950,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
50,950,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
50,950,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
50,950,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
50,950,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
50,950,000 ریال
جمعه
1401/07/29
50,950,000 ریال
شنبه
1401/07/30
50,950,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
سوئیت دوبلکس دو خوابه شش نفره رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
59,880,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/07/04
59,880,000 ریال
سه شنبه
1401/07/05
59,880,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/06
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/07/07
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/07/08
59,880,000 ریال
شنبه
1401/07/09
59,880,000 ریال
یکشنبه
1401/07/10
59,880,000 ریال
دوشنبه
1401/07/11
59,880,000 ریال
سه شنبه
1401/07/12
59,880,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
59,880,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
59,880,000 ریال
جمعه
1401/07/15
59,880,000 ریال
شنبه
1401/07/16
59,880,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
59,880,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
59,880,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
59,880,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
59,880,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
59,880,000 ریال
جمعه
1401/07/22
59,880,000 ریال
شنبه
1401/07/23
59,880,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
59,880,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
59,880,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
59,880,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
59,880,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
59,880,000 ریال
جمعه
1401/07/29
59,880,000 ریال
شنبه
1401/07/30
59,880,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03

قوانین هتل میزبان (4 ستاره)امکانات هتل میزبان (4 ستاره)

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل میزبان (4 ستاره)

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.