نارنج

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
آدرس هتل نارنج :

ساری، میدان خزر، کیلومتر 3

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 3,800,000 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در نارنج

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
یک تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
بدون خدمات رستوران
3,800,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
3,800,000 ریال
شنبه
1401/04/18
3,800,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
3,800,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
3,800,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
3,800,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
3,800,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
3,800,000 ریال
جمعه
1401/04/24
3,800,000 ریال
شنبه
1401/04/25
3,800,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
3,800,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
3,800,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
3,800,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
3,800,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
3,800,000 ریال
جمعه
1401/04/31
3,800,000 ریال
شنبه
1401/05/01
4,130,000 ریال
یکشنبه
1401/05/02
4,130,000 ریال
دوشنبه
1401/05/03
4,130,000 ریال
سه شنبه
1401/05/04
4,130,000 ریال
چهارشنبه
1401/05/05
4,130,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/06
4,130,000 ریال
جمعه
1401/05/07
4,130,000 ریال
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه شنبه
1401/05/11
چهارشنبه
1401/05/12
پنجشنبه
1401/05/13
جمعه
1401/05/14
شنبه
1401/05/15
دو تخته تویین رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
بدون خدمات رستوران
6,300,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
6,300,000 ریال
شنبه
1401/04/18
6,300,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
6,300,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
6,300,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
6,300,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
6,300,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
6,300,000 ریال
جمعه
1401/04/24
6,300,000 ریال
شنبه
1401/04/25
6,300,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
6,300,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
6,300,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
6,300,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
6,300,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
6,300,000 ریال
جمعه
1401/04/31
6,300,000 ریال
شنبه
1401/05/01
6,830,000 ریال
یکشنبه
1401/05/02
6,830,000 ریال
دوشنبه
1401/05/03
6,830,000 ریال
سه شنبه
1401/05/04
6,830,000 ریال
چهارشنبه
1401/05/05
6,830,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/06
6,830,000 ریال
جمعه
1401/05/07
6,830,000 ریال
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه شنبه
1401/05/11
چهارشنبه
1401/05/12
پنجشنبه
1401/05/13
جمعه
1401/05/14
شنبه
1401/05/15
دو تخته دابل رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
بدون خدمات رستوران
6,300,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
6,300,000 ریال
شنبه
1401/04/18
6,300,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
6,300,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
6,300,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
6,300,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
6,300,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
6,300,000 ریال
جمعه
1401/04/24
6,300,000 ریال
شنبه
1401/04/25
6,300,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
6,300,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
6,300,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
6,300,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
6,300,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
6,300,000 ریال
جمعه
1401/04/31
6,300,000 ریال
شنبه
1401/05/01
6,830,000 ریال
یکشنبه
1401/05/02
6,830,000 ریال
دوشنبه
1401/05/03
6,830,000 ریال
سه شنبه
1401/05/04
6,830,000 ریال
چهارشنبه
1401/05/05
6,830,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/06
6,830,000 ریال
جمعه
1401/05/07
6,830,000 ریال
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه شنبه
1401/05/11
چهارشنبه
1401/05/12
پنجشنبه
1401/05/13
جمعه
1401/05/14
شنبه
1401/05/15
سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
بدون خدمات رستوران
7,600,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
7,600,000 ریال
شنبه
1401/04/18
7,600,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
7,600,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
7,600,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
7,600,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
7,600,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
7,600,000 ریال
جمعه
1401/04/24
7,600,000 ریال
شنبه
1401/04/25
7,600,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
7,600,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
7,600,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
7,600,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
7,600,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
7,600,000 ریال
جمعه
1401/04/31
7,600,000 ریال
شنبه
1401/05/01
8,090,000 ریال
یکشنبه
1401/05/02
8,090,000 ریال
دوشنبه
1401/05/03
8,090,000 ریال
سه شنبه
1401/05/04
8,090,000 ریال
چهارشنبه
1401/05/05
8,090,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/06
8,090,000 ریال
جمعه
1401/05/07
8,090,000 ریال
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه شنبه
1401/05/11
چهارشنبه
1401/05/12
پنجشنبه
1401/05/13
جمعه
1401/05/14
شنبه
1401/05/15
سوئیت یک خوابه سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
بدون خدمات رستوران
9,300,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
9,300,000 ریال
شنبه
1401/04/18
9,300,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
9,300,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
9,300,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
9,300,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
9,300,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
9,300,000 ریال
جمعه
1401/04/24
9,300,000 ریال
شنبه
1401/04/25
9,300,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
9,300,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
9,300,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
9,300,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
9,300,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
9,300,000 ریال
جمعه
1401/04/31
9,300,000 ریال
شنبه
1401/05/01
9,730,000 ریال
یکشنبه
1401/05/02
9,730,000 ریال
دوشنبه
1401/05/03
9,730,000 ریال
سه شنبه
1401/05/04
9,730,000 ریال
چهارشنبه
1401/05/05
9,730,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/06
9,730,000 ریال
جمعه
1401/05/07
9,730,000 ریال
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه شنبه
1401/05/11
چهارشنبه
1401/05/12
پنجشنبه
1401/05/13
جمعه
1401/05/14
شنبه
1401/05/15

قوانین هتل نارنجامکانات هتل نارنج

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل نارنج

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.