نیلوفر

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
آدرس هتل نیلوفر :

آمل، کیلومتر 5 جاده آمل به محمودآباد

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 5,500,000 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

  • پارک دهکده طلایی ۱۸ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۳۸۱ متر)
  • پارک جنگلی هلومسر ۲۵ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۷۳۲ متر)
  • جنگل بلیران ۳۸ دقیقه با خودرو (۳۳ کیلومتر و ۱۶۶ متر)
  • آبشار سنگ درگاه ۵۵ دقیقه با خودرو (۳۶ کیلومتر و ۴۹۱ متر)
  • پارک جنگلی میرزا کوچک خان ۳۴ دقیقه با خودرو (۳۸ کیلومتر و ۴۸۱ متر)
  • الیمستان ۱ ساعت و ۱۸ دقیقه با خودرو (۶۷ کیلومتر و ۸۹۵ متر)
  • آبشار یخی ۲ ساعت و ۱۵ دقیقه با خودرو (۱۱۷ کیلومتر و ۷۶۰ متر)
  • دشت شقایق های وحشی لار ۲ ساعت و ۱۹ دقیقه با خودرو (۱۲۷ کیلومتر و ۲۱۱ متر)
  • سد و دریاچه سد لار ۲ ساعت و ۲۰ دقیقه با خودرو (۱۲۹ کیلومتر و ۹۸۲ متر)
  • غار آب اسک ۱ ساعت و ۳۵ دقیقه با خودرو (۱۰۳ کیلومتر و ۸۳۹ متر)

رزرو اتاق در نیلوفر

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
دو تخته دابل رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
5,500,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/05/19
5,300,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/20
5,300,000 ریال
جمعه
1401/05/21
5,300,000 ریال
شنبه
1401/05/22
5,300,000 ریال
یکشنبه
1401/05/23
5,300,000 ریال
دوشنبه
1401/05/24
5,500,000 ریال
سه شنبه
1401/05/25
5,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/05/26
5,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/27
5,500,000 ریال
جمعه
1401/05/28
5,500,000 ریال
شنبه
1401/05/29
5,500,000 ریال
یکشنبه
1401/05/30
5,500,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
5,500,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
5,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
5,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
5,500,000 ریال
جمعه
1401/06/04
5,500,000 ریال
شنبه
1401/06/05
5,500,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
5,500,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
5,500,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
5,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
5,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
5,500,000 ریال
جمعه
1401/06/11
5,500,000 ریال
شنبه
1401/06/12
5,500,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
5,500,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
5,500,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
5,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
5,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
5,500,000 ریال
دو تخته تویین رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
5,500,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/05/19
5,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/20
5,500,000 ریال
جمعه
1401/05/21
5,500,000 ریال
شنبه
1401/05/22
5,500,000 ریال
یکشنبه
1401/05/23
5,500,000 ریال
دوشنبه
1401/05/24
5,500,000 ریال
سه شنبه
1401/05/25
5,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/05/26
5,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/27
5,500,000 ریال
جمعه
1401/05/28
5,500,000 ریال
شنبه
1401/05/29
5,500,000 ریال
یکشنبه
1401/05/30
5,500,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
5,500,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
5,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
5,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
5,500,000 ریال
جمعه
1401/06/04
5,500,000 ریال
شنبه
1401/06/05
5,500,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
5,500,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
5,500,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
5,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
5,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
5,500,000 ریال
جمعه
1401/06/11
5,500,000 ریال
شنبه
1401/06/12
5,500,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
5,500,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
5,500,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
5,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
5,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
5,500,000 ریال
سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
7,700,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/05/19
7,700,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/20
7,700,000 ریال
جمعه
1401/05/21
7,700,000 ریال
شنبه
1401/05/22
7,700,000 ریال
یکشنبه
1401/05/23
7,700,000 ریال
دوشنبه
1401/05/24
7,700,000 ریال
سه شنبه
1401/05/25
7,700,000 ریال
چهارشنبه
1401/05/26
7,700,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/27
7,700,000 ریال
جمعه
1401/05/28
7,700,000 ریال
شنبه
1401/05/29
7,700,000 ریال
یکشنبه
1401/05/30
7,700,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
7,700,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
7,700,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
7,700,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
7,700,000 ریال
جمعه
1401/06/04
7,700,000 ریال
شنبه
1401/06/05
7,700,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
7,700,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
7,700,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
7,700,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
7,700,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
7,700,000 ریال
جمعه
1401/06/11
7,700,000 ریال
شنبه
1401/06/12
7,700,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
7,700,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
7,700,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
7,700,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
7,700,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
7,700,000 ریال
چهار تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
7,800,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/05/19
7,800,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/20
7,800,000 ریال
جمعه
1401/05/21
7,800,000 ریال
شنبه
1401/05/22
7,800,000 ریال
یکشنبه
1401/05/23
7,800,000 ریال
دوشنبه
1401/05/24
7,800,000 ریال
سه شنبه
1401/05/25
7,800,000 ریال
چهارشنبه
1401/05/26
7,800,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/27
7,800,000 ریال
جمعه
1401/05/28
7,800,000 ریال
شنبه
1401/05/29
7,800,000 ریال
یکشنبه
1401/05/30
7,800,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
7,800,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
8,470,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
8,470,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
8,470,000 ریال
جمعه
1401/06/04
8,470,000 ریال
شنبه
1401/06/05
8,470,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
8,470,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
8,470,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
8,470,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
8,470,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
8,470,000 ریال
جمعه
1401/06/11
8,470,000 ریال
شنبه
1401/06/12
8,470,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
8,470,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
8,470,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
8,470,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/06/17
ظرفیت تکمیل
پنج تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
9,300,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/05/19
9,300,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/20
9,300,000 ریال
جمعه
1401/05/21
9,300,000 ریال
شنبه
1401/05/22
9,300,000 ریال
یکشنبه
1401/05/23
9,300,000 ریال
دوشنبه
1401/05/24
9,300,000 ریال
سه شنبه
1401/05/25
9,300,000 ریال
چهارشنبه
1401/05/26
9,300,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/27
9,300,000 ریال
جمعه
1401/05/28
9,300,000 ریال
شنبه
1401/05/29
9,300,000 ریال
یکشنبه
1401/05/30
9,300,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
9,300,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
10,010,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
10,010,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
10,010,000 ریال
جمعه
1401/06/04
10,010,000 ریال
شنبه
1401/06/05
10,010,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
10,010,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
10,010,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
10,010,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
10,010,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
10,010,000 ریال
جمعه
1401/06/11
10,010,000 ریال
شنبه
1401/06/12
10,010,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
10,010,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
10,010,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
10,010,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/06/17
ظرفیت تکمیل

قوانین هتل نیلوفر

ورود به هتل : ساعت 2 بعدازظهر

خروج از هتل : ساعت 12 ظهر

حداقل سن پذیرش 18 سال است

اقامت کودکان (6 سال و جوان تر ) در صورت استفاده از تخت های موجود در اتاق والدین یا سرپرست، رایگان است.


امکانات هتل نیلوفر

نمازخانه سالن همایش اتاق میهمانی و جلسات کاری کافی‌شاپ گشت غیررایگان اطفای حریق اعلام حریق تاکسی سرویس سالن اجتماعات فست‌فود خدمات خانه‌داری چایخانه سنتی خدمات تور تالار پذیرایی اتاق چمدان

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل نیلوفر

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.