هتل ونوس پلاس (نمک آبرود) چالوس

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
آدرس هتل هتل ونوس پلاس (نمک آبرود) چالوس :

چالوس، شهرک توریستی نمک آبرود، رو به روی رستوران آبشار

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 26,160,000 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل ونوس پلاس (نمک آبرود) چالوس

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
دو تخته تویین رو به جنگل رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
26,160,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
26,160,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
26,160,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
26,160,000 ریال
جمعه
1401/07/15
26,160,000 ریال
شنبه
1401/07/16
26,160,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
26,160,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
26,160,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
26,160,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
26,160,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/07/22
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/07/23
26,160,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
26,160,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
26,160,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
26,160,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
26,160,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
26,160,000 ریال
جمعه
1401/07/29
26,160,000 ریال
شنبه
1401/07/30
26,160,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
چهارشنبه
1401/08/04
پنجشنبه
1401/08/05
جمعه
1401/08/06
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11
دو تخته دابل رو به جنگل رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
26,160,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
26,160,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
26,160,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
26,160,000 ریال
جمعه
1401/07/15
26,160,000 ریال
شنبه
1401/07/16
26,160,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
26,160,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
26,160,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
26,160,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
26,160,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
26,160,000 ریال
جمعه
1401/07/22
26,160,000 ریال
شنبه
1401/07/23
26,160,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
26,160,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
26,160,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
26,160,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
26,160,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
26,160,000 ریال
جمعه
1401/07/29
26,160,000 ریال
شنبه
1401/07/30
26,160,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
چهارشنبه
1401/08/04
پنجشنبه
1401/08/05
جمعه
1401/08/06
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11
سه تخته رو به دریا رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
39,240,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
39,240,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/07/14
39,240,000 ریال
جمعه
1401/07/15
39,240,000 ریال
شنبه
1401/07/16
39,240,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
39,240,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
39,240,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
39,240,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
39,240,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
39,240,000 ریال
جمعه
1401/07/22
39,240,000 ریال
شنبه
1401/07/23
39,240,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
39,240,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
39,240,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
39,240,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
39,240,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
39,240,000 ریال
جمعه
1401/07/29
39,240,000 ریال
شنبه
1401/07/30
39,240,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
چهارشنبه
1401/08/04
پنجشنبه
1401/08/05
جمعه
1401/08/06
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11
کانکت چهار تخته رو به جنگل رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
47,960,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
47,960,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
47,960,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
47,960,000 ریال
جمعه
1401/07/15
47,960,000 ریال
شنبه
1401/07/16
47,960,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
47,960,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
47,960,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
47,960,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
47,960,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
47,960,000 ریال
جمعه
1401/07/22
47,960,000 ریال
شنبه
1401/07/23
47,960,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
47,960,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
47,960,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
47,960,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
47,960,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
47,960,000 ریال
جمعه
1401/07/29
47,960,000 ریال
شنبه
1401/07/30
47,960,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
چهارشنبه
1401/08/04
پنجشنبه
1401/08/05
جمعه
1401/08/06
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11
کانکت چهار تخته رو به دریا رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
47,960,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
47,960,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
47,960,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
47,960,000 ریال
جمعه
1401/07/15
47,960,000 ریال
شنبه
1401/07/16
47,960,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
47,960,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
47,960,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
47,960,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
47,960,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
47,960,000 ریال
جمعه
1401/07/22
47,960,000 ریال
شنبه
1401/07/23
47,960,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
47,960,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
47,960,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
47,960,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
47,960,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
47,960,000 ریال
جمعه
1401/07/29
47,960,000 ریال
شنبه
1401/07/30
47,960,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
چهارشنبه
1401/08/04
پنجشنبه
1401/08/05
جمعه
1401/08/06
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11

قوانین هتل هتل ونوس پلاس (نمک آبرود) چالوسامکانات هتل هتل ونوس پلاس (نمک آبرود) چالوس

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل ونوس پلاس (نمک آبرود) چالوس

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.