کاخ امیران

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
آدرس هتل کاخ امیران :

چالوس، جاده زوات، خیابان کاخ، بعد از کاخ مادر، پلاک 17

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 0 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در کاخ امیران

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
سوئیت یک خوابه دو تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/07/04
سه شنبه
1401/07/05
چهارشنبه
1401/07/06
پنجشنبه
1401/07/07
جمعه
1401/07/08
شنبه
1401/07/09
یکشنبه
1401/07/10
دوشنبه
1401/07/11
سه شنبه
1401/07/12
چهارشنبه
1401/07/13
پنجشنبه
1401/07/14
جمعه
1401/07/15
شنبه
1401/07/16
یکشنبه
1401/07/17
دوشنبه
1401/07/18
سه شنبه
1401/07/19
چهارشنبه
1401/07/20
پنجشنبه
1401/07/21
جمعه
1401/07/22
شنبه
1401/07/23
یکشنبه
1401/07/24
دوشنبه
1401/07/25
سه شنبه
1401/07/26
چهارشنبه
1401/07/27
پنجشنبه
1401/07/28
جمعه
1401/07/29
شنبه
1401/07/30
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
دو تخته تویین جونیور رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/07/04
سه شنبه
1401/07/05
چهارشنبه
1401/07/06
پنجشنبه
1401/07/07
جمعه
1401/07/08
شنبه
1401/07/09
یکشنبه
1401/07/10
دوشنبه
1401/07/11
سه شنبه
1401/07/12
چهارشنبه
1401/07/13
پنجشنبه
1401/07/14
جمعه
1401/07/15
شنبه
1401/07/16
یکشنبه
1401/07/17
دوشنبه
1401/07/18
سه شنبه
1401/07/19
چهارشنبه
1401/07/20
پنجشنبه
1401/07/21
جمعه
1401/07/22
شنبه
1401/07/23
یکشنبه
1401/07/24
دوشنبه
1401/07/25
سه شنبه
1401/07/26
چهارشنبه
1401/07/27
پنجشنبه
1401/07/28
جمعه
1401/07/29
شنبه
1401/07/30
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
یک تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
10,500,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/07/04
10,500,000 ریال
سه شنبه
1401/07/05
10,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/06
10,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/07
10,500,000 ریال
جمعه
1401/07/08
10,500,000 ریال
شنبه
1401/07/09
10,500,000 ریال
یکشنبه
1401/07/10
10,500,000 ریال
دوشنبه
1401/07/11
سه شنبه
1401/07/12
چهارشنبه
1401/07/13
پنجشنبه
1401/07/14
جمعه
1401/07/15
شنبه
1401/07/16
یکشنبه
1401/07/17
دوشنبه
1401/07/18
سه شنبه
1401/07/19
چهارشنبه
1401/07/20
پنجشنبه
1401/07/21
جمعه
1401/07/22
شنبه
1401/07/23
یکشنبه
1401/07/24
دوشنبه
1401/07/25
سه شنبه
1401/07/26
چهارشنبه
1401/07/27
پنجشنبه
1401/07/28
جمعه
1401/07/29
شنبه
1401/07/30
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
دو تخته دابل جونیور رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
22,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/07/04
22,000,000 ریال
سه شنبه
1401/07/05
22,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/06
22,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/07
22,000,000 ریال
جمعه
1401/07/08
22,000,000 ریال
شنبه
1401/07/09
22,000,000 ریال
یکشنبه
1401/07/10
22,000,000 ریال
دوشنبه
1401/07/11
22,000,000 ریال
سه شنبه
1401/07/12
22,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
22,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
22,000,000 ریال
جمعه
1401/07/15
22,000,000 ریال
شنبه
1401/07/16
22,000,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
22,000,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
22,000,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
22,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
22,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
22,000,000 ریال
جمعه
1401/07/22
22,000,000 ریال
شنبه
1401/07/23
22,000,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
22,000,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
22,000,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
22,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
22,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
22,000,000 ریال
جمعه
1401/07/29
22,000,000 ریال
شنبه
1401/07/30
22,000,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
23,420,000 ریال
دوشنبه
1401/08/02
23,420,000 ریال
سه شنبه
1401/08/03
23,420,000 ریال
سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
31,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/07/04
31,000,000 ریال
سه شنبه
1401/07/05
31,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/06
31,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/07
31,000,000 ریال
جمعه
1401/07/08
31,000,000 ریال
شنبه
1401/07/09
31,000,000 ریال
یکشنبه
1401/07/10
31,000,000 ریال
دوشنبه
1401/07/11
سه شنبه
1401/07/12
چهارشنبه
1401/07/13
پنجشنبه
1401/07/14
جمعه
1401/07/15
شنبه
1401/07/16
یکشنبه
1401/07/17
دوشنبه
1401/07/18
سه شنبه
1401/07/19
چهارشنبه
1401/07/20
پنجشنبه
1401/07/21
جمعه
1401/07/22
شنبه
1401/07/23
یکشنبه
1401/07/24
دوشنبه
1401/07/25
سه شنبه
1401/07/26
چهارشنبه
1401/07/27
پنجشنبه
1401/07/28
جمعه
1401/07/29
شنبه
1401/07/30
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
سوئیت دو خوابه چهار تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
41,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/07/04
41,000,000 ریال
سه شنبه
1401/07/05
41,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/06
41,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/07
41,000,000 ریال
جمعه
1401/07/08
41,000,000 ریال
شنبه
1401/07/09
41,000,000 ریال
یکشنبه
1401/07/10
41,000,000 ریال
دوشنبه
1401/07/11
41,000,000 ریال
سه شنبه
1401/07/12
41,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
41,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
41,000,000 ریال
جمعه
1401/07/15
41,000,000 ریال
شنبه
1401/07/16
41,000,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
41,000,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
41,000,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
41,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
41,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
41,000,000 ریال
جمعه
1401/07/22
41,000,000 ریال
شنبه
1401/07/23
41,000,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
41,000,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
41,000,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
41,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
41,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
41,000,000 ریال
جمعه
1401/07/29
41,000,000 ریال
شنبه
1401/07/30
41,000,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
44,150,000 ریال
دوشنبه
1401/08/02
44,150,000 ریال
سه شنبه
1401/08/03
44,150,000 ریال

قوانین هتل کاخ امیرانامکانات هتل کاخ امیران

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل کاخ امیران

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.