هتل امیران 1 بعثت همدان

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
آدرس هتل هتل امیران 1 بعثت همدان :

همدان، بلوار بعثت

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 6,310,000 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل امیران 1 بعثت همدان

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
دو تخته برای یک نفر رو به پاسیو رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
6,310,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
5,610,000 ریال
شنبه
1401/03/07
5,610,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
5,610,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
5,610,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
5,610,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
6,970,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
6,310,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
6,310,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
6,310,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
6,310,000 ریال
جمعه
1401/03/20
6,310,000 ریال
شنبه
1401/03/21
6,310,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
6,310,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
6,310,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
6,310,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
6,310,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
6,310,000 ریال
جمعه
1401/03/27
6,310,000 ریال
شنبه
1401/03/28
6,310,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
6,310,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
6,310,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
6,310,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
دو تخته تویین رو به پاسیو رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
8,070,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
7,170,000 ریال
شنبه
1401/03/07
7,170,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
7,170,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
7,170,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
7,170,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
8,810,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
8,070,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
8,070,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
8,070,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
8,070,000 ریال
جمعه
1401/03/20
8,070,000 ریال
شنبه
1401/03/21
8,070,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
8,070,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
8,070,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
8,070,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
8,070,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
8,070,000 ریال
جمعه
1401/03/27
8,070,000 ریال
شنبه
1401/03/28
8,070,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
8,070,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
8,070,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
8,070,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
دو تخته دابل رو به پاسیو رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
8,070,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
7,170,000 ریال
شنبه
1401/03/07
7,170,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
7,170,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
7,170,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
7,170,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
8,810,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
8,070,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
8,070,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
8,070,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
8,070,000 ریال
جمعه
1401/03/20
8,070,000 ریال
شنبه
1401/03/21
8,070,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
8,070,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
8,070,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
8,070,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
8,070,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
8,070,000 ریال
جمعه
1401/03/27
8,070,000 ریال
شنبه
1401/03/28
8,070,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
8,070,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
8,070,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
8,070,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
سوئیت یک خوابه سه تخته لاکچری رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
9,650,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
8,800,000 ریال
شنبه
1401/03/07
11,200,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
9,330,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
11,200,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
8,800,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
13,600,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
16,360,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
16,360,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/03/19
9,650,000 ریال
جمعه
1401/03/20
9,650,000 ریال
شنبه
1401/03/21
16,360,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
10,980,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
9,650,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
10,980,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
10,980,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
16,360,000 ریال
جمعه
1401/03/27
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/28
16,360,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
10,980,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
16,360,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
9,650,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
9,650,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/07
8,800,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/09
11,200,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/03/11
13,600,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/17
9,650,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/03/19
10,980,000 ریال
جمعه
1401/03/20
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/21
10,980,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/23
16,360,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
16,360,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
16,360,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/27
16,360,000 ریال
شنبه
1401/03/28
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/29
16,360,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
9,650,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
9,650,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
سه تخته لاکچری رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
9,900,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
8,800,000 ریال
شنبه
1401/03/07
8,800,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
9,330,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
9,330,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
11,200,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
12,180,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
10,500,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
9,900,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
16,360,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
16,360,000 ریال
جمعه
1401/03/20
16,360,000 ریال
شنبه
1401/03/21
10,500,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
9,900,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
9,900,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
9,900,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
10,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
9,900,000 ریال
جمعه
1401/03/27
9,900,000 ریال
شنبه
1401/03/28
16,360,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
9,900,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
10,500,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
10,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
سوئیت دو خوابه چهار تخته امپریال رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
16,870,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
15,000,000 ریال
شنبه
1401/03/07
15,000,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
15,000,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
15,000,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
15,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
17,390,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
16,870,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
16,870,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
16,870,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
16,870,000 ریال
جمعه
1401/03/20
16,870,000 ریال
شنبه
1401/03/21
16,870,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
16,870,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
16,870,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
16,870,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
16,870,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
16,870,000 ریال
جمعه
1401/03/27
16,870,000 ریال
شنبه
1401/03/28
16,870,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
16,870,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
16,870,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
16,870,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
سوئیت دو خوابه پنج تخته امپریال رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
17,550,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/03/06
15,600,000 ریال
شنبه
1401/03/07
15,600,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
15,600,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
15,600,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
15,600,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
18,810,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
17,550,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
17,550,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
17,550,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
17,550,000 ریال
جمعه
1401/03/20
17,550,000 ریال
شنبه
1401/03/21
17,550,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
17,550,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
17,550,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
17,550,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
17,550,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
17,550,000 ریال
جمعه
1401/03/27
17,550,000 ریال
شنبه
1401/03/28
17,550,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
17,550,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
17,550,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
17,550,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04

قوانین هتل هتل امیران 1 بعثت همدان


پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل امیران 1 بعثت همدان

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.