هتل پارسیان بوعلی همدان

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
آدرس هتل هتل پارسیان بوعلی همدان :

همدان، خیابان بوعلی

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 6,050,000 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل پارسیان بوعلی همدان

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
یک تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
6,050,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
6,050,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
6,050,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/06/02
پنجشنبه
1401/06/03
جمعه
1401/06/04
شنبه
1401/06/05
6,050,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
6,050,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
6,050,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
6,050,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/06/10
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/06/11
6,050,000 ریال
شنبه
1401/06/12
6,050,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
6,050,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
6,050,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
6,050,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
6,050,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
6,050,000 ریال
جمعه
1401/06/18
6,050,000 ریال
شنبه
1401/06/19
6,050,000 ریال
یکشنبه
1401/06/20
6,050,000 ریال
دوشنبه
1401/06/21
6,050,000 ریال
سه شنبه
1401/06/22
6,050,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/23
6,050,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/24
6,050,000 ریال
جمعه
1401/06/25
6,050,000 ریال
شنبه
1401/06/26
6,050,000 ریال
یکشنبه
1401/06/27
6,050,000 ریال
دوشنبه
1401/06/28
6,050,000 ریال
دو تخته برای یک نفر رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
6,050,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
6,050,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
6,050,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
6,050,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
پنجشنبه
1401/06/03
جمعه
1401/06/04
شنبه
1401/06/05
6,050,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
6,050,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
6,050,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
6,050,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/06/10
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/06/11
6,050,000 ریال
شنبه
1401/06/12
6,050,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
6,050,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
6,050,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
6,050,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
6,050,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
6,050,000 ریال
جمعه
1401/06/18
6,050,000 ریال
شنبه
1401/06/19
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/06/20
6,050,000 ریال
دوشنبه
1401/06/21
6,050,000 ریال
سه شنبه
1401/06/22
6,050,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/23
6,050,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/24
6,050,000 ریال
جمعه
1401/06/25
6,050,000 ریال
شنبه
1401/06/26
6,050,000 ریال
یکشنبه
1401/06/27
6,050,000 ریال
دوشنبه
1401/06/28
6,050,000 ریال
دو تخته دابل رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
8,760,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
8,760,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
8,760,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
8,760,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
پنجشنبه
1401/06/03
جمعه
1401/06/04
شنبه
1401/06/05
8,760,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
8,760,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
8,760,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/06/09
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/06/10
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/06/11
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/06/12
8,760,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
8,760,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
8,760,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
8,760,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
8,760,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
8,760,000 ریال
جمعه
1401/06/18
8,760,000 ریال
شنبه
1401/06/19
8,760,000 ریال
یکشنبه
1401/06/20
8,760,000 ریال
دوشنبه
1401/06/21
8,760,000 ریال
سه شنبه
1401/06/22
8,760,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/23
8,760,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/24
8,760,000 ریال
جمعه
1401/06/25
8,760,000 ریال
شنبه
1401/06/26
8,760,000 ریال
یکشنبه
1401/06/27
8,760,000 ریال
دوشنبه
1401/06/28
8,760,000 ریال
دو تخته تویین رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
8,760,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
8,760,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
8,760,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
8,760,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
پنجشنبه
1401/06/03
جمعه
1401/06/04
شنبه
1401/06/05
8,760,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
8,760,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
8,760,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
8,760,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
8,760,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/06/11
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/06/12
8,760,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
8,760,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
8,760,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
8,760,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
8,760,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
8,760,000 ریال
جمعه
1401/06/18
8,760,000 ریال
شنبه
1401/06/19
8,760,000 ریال
یکشنبه
1401/06/20
8,760,000 ریال
دوشنبه
1401/06/21
8,760,000 ریال
سه شنبه
1401/06/22
8,760,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/23
8,760,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/24
8,760,000 ریال
جمعه
1401/06/25
8,760,000 ریال
شنبه
1401/06/26
8,760,000 ریال
یکشنبه
1401/06/27
8,760,000 ریال
دوشنبه
1401/06/28
8,760,000 ریال
سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
11,360,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
11,360,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
11,360,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
11,360,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
پنجشنبه
1401/06/03
جمعه
1401/06/04
شنبه
1401/06/05
11,360,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
11,360,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
11,360,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
11,360,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
11,360,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
11,360,000 ریال
جمعه
1401/06/11
11,360,000 ریال
شنبه
1401/06/12
11,360,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
11,360,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
11,360,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
11,360,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
11,360,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
11,360,000 ریال
جمعه
1401/06/18
11,360,000 ریال
شنبه
1401/06/19
11,360,000 ریال
یکشنبه
1401/06/20
11,360,000 ریال
دوشنبه
1401/06/21
11,360,000 ریال
سه شنبه
1401/06/22
11,360,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/23
11,360,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/24
11,360,000 ریال
جمعه
1401/06/25
11,360,000 ریال
شنبه
1401/06/26
11,360,000 ریال
یکشنبه
1401/06/27
11,360,000 ریال
دوشنبه
1401/06/28
11,360,000 ریال
چهار تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
13,830,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/05/31
13,830,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
13,830,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
پنجشنبه
1401/06/03
جمعه
1401/06/04
شنبه
1401/06/05
13,830,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
13,830,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
13,830,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
13,830,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
13,830,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/06/11
13,830,000 ریال
شنبه
1401/06/12
13,830,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
13,830,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
13,830,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/06/16
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/06/17
13,830,000 ریال
جمعه
1401/06/18
13,830,000 ریال
شنبه
1401/06/19
13,830,000 ریال
یکشنبه
1401/06/20
13,830,000 ریال
دوشنبه
1401/06/21
13,830,000 ریال
سه شنبه
1401/06/22
13,830,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/23
13,830,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/24
13,830,000 ریال
جمعه
1401/06/25
13,830,000 ریال
شنبه
1401/06/26
13,830,000 ریال
یکشنبه
1401/06/27
13,830,000 ریال
دوشنبه
1401/06/28
13,830,000 ریال

قوانین هتل هتل پارسیان بوعلی همدان


پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل پارسیان بوعلی همدان

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.