هتل پارسیان همدان

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
آدرس هتل هتل پارسیان همدان :

همدان، میدان قائم، بلوار ارم.

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 6,860,000 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل پارسیان همدان

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
دو تخته برای یک نفر رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
6,860,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/05/19
7,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/20
7,000,000 ریال
جمعه
1401/05/21
7,000,000 ریال
شنبه
1401/05/22
7,000,000 ریال
یکشنبه
1401/05/23
7,000,000 ریال
دوشنبه
1401/05/24
7,240,000 ریال
سه شنبه
1401/05/25
7,240,000 ریال
چهارشنبه
1401/05/26
7,240,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/27
7,240,000 ریال
جمعه
1401/05/28
7,240,000 ریال
شنبه
1401/05/29
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/05/30
7,240,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
7,240,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
6,860,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
6,860,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
6,860,000 ریال
جمعه
1401/06/04
6,860,000 ریال
شنبه
1401/06/05
6,860,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
6,860,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
6,860,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
6,860,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
6,860,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
6,860,000 ریال
جمعه
1401/06/11
6,860,000 ریال
شنبه
1401/06/12
6,860,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
6,860,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
6,860,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
6,860,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
پنجشنبه
1401/06/17
دو تخته دابل رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
8,740,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/05/19
8,900,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/20
8,900,000 ریال
جمعه
1401/05/21
8,900,000 ریال
شنبه
1401/05/22
8,900,000 ریال
یکشنبه
1401/05/23
8,900,000 ریال
دوشنبه
1401/05/24
8,900,000 ریال
سه شنبه
1401/05/25
9,220,000 ریال
چهارشنبه
1401/05/26
9,220,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/27
9,220,000 ریال
جمعه
1401/05/28
9,220,000 ریال
شنبه
1401/05/29
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/05/30
9,220,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
9,220,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
8,740,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
8,740,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
8,740,000 ریال
جمعه
1401/06/04
8,740,000 ریال
شنبه
1401/06/05
8,740,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
8,740,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
8,740,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
8,740,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
8,740,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
8,740,000 ریال
جمعه
1401/06/11
8,740,000 ریال
شنبه
1401/06/12
8,740,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
8,740,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
8,740,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
8,740,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/06/17
ظرفیت تکمیل
دو تخته تویین رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
8,740,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/05/19
8,900,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/20
8,900,000 ریال
جمعه
1401/05/21
8,900,000 ریال
شنبه
1401/05/22
8,900,000 ریال
یکشنبه
1401/05/23
8,900,000 ریال
دوشنبه
1401/05/24
8,900,000 ریال
سه شنبه
1401/05/25
9,220,000 ریال
چهارشنبه
1401/05/26
9,220,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/27
9,220,000 ریال
جمعه
1401/05/28
9,220,000 ریال
شنبه
1401/05/29
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/05/30
9,220,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
9,220,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
8,740,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
8,740,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
8,740,000 ریال
جمعه
1401/06/04
8,740,000 ریال
شنبه
1401/06/05
8,740,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
8,740,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
8,740,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
8,740,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
8,740,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
8,740,000 ریال
جمعه
1401/06/11
8,740,000 ریال
شنبه
1401/06/12
8,740,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
8,740,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
8,740,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
8,740,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/06/17
ظرفیت تکمیل
سوئیت سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
16,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/05/19
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/05/20
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/05/21
16,300,000 ریال
شنبه
1401/05/22
16,300,000 ریال
یکشنبه
1401/05/23
16,300,000 ریال
دوشنبه
1401/05/24
16,300,000 ریال
سه شنبه
1401/05/25
16,890,000 ریال
چهارشنبه
1401/05/26
16,890,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/27
16,890,000 ریال
جمعه
1401/05/28
16,890,000 ریال
شنبه
1401/05/29
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/05/30
16,890,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
16,890,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
16,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
16,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
16,000,000 ریال
جمعه
1401/06/04
16,000,000 ریال
شنبه
1401/06/05
16,000,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
16,000,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
16,000,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
16,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
16,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
16,000,000 ریال
جمعه
1401/06/11
16,000,000 ریال
شنبه
1401/06/12
16,000,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
16,000,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
16,000,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
16,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/06/17
ظرفیت تکمیل

قوانین هتل هتل پارسیان همدان


پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل پارسیان همدان

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.