سیمرغ

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 85
مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 0 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در سیمرغ

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
اتاق پنج تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
سه شنبه
1401/03/10
چهارشنبه
1401/03/11
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
سه شنبه
1401/03/17
چهارشنبه
1401/03/18
پنجشنبه
1401/03/19
جمعه
1401/03/20
شنبه
1401/03/21
یکشنبه
1401/03/22
دوشنبه
1401/03/23
سه شنبه
1401/03/24
چهارشنبه
1401/03/25
پنجشنبه
1401/03/26
جمعه
1401/03/27
شنبه
1401/03/28
یکشنبه
1401/03/29
دوشنبه
1401/03/30
سه شنبه
1401/03/31
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07
اتاق یک تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
3,670,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
1,980,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
1,980,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
1,980,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
6,750,000 ریال
جمعه
1401/03/13
6,750,000 ریال
شنبه
1401/03/14
6,750,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
6,750,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
3,670,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
3,670,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
3,670,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
3,670,000 ریال
جمعه
1401/03/20
3,670,000 ریال
شنبه
1401/03/21
3,670,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
3,670,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
3,670,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
3,670,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
3,670,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
3,670,000 ریال
جمعه
1401/03/27
3,670,000 ریال
شنبه
1401/03/28
3,670,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
3,670,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
3,670,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
3,670,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07
اتاق دو تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
3,670,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
1,980,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
1,980,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
1,980,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
6,750,000 ریال
جمعه
1401/03/13
6,750,000 ریال
شنبه
1401/03/14
6,750,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
6,750,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
3,670,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
3,670,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
3,670,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
3,670,000 ریال
جمعه
1401/03/20
3,670,000 ریال
شنبه
1401/03/21
3,670,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
3,670,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
3,670,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
3,670,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
3,670,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
3,670,000 ریال
جمعه
1401/03/27
3,670,000 ریال
شنبه
1401/03/28
3,670,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
3,670,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
3,670,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
3,670,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07
اتاق سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
4,120,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
2,460,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
2,460,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
2,470,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
7,700,000 ریال
جمعه
1401/03/13
7,700,000 ریال
شنبه
1401/03/14
7,700,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
7,700,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
4,120,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
4,120,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
4,120,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
4,120,000 ریال
جمعه
1401/03/20
4,120,000 ریال
شنبه
1401/03/21
4,120,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
4,120,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
4,120,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
4,120,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
4,120,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
4,120,000 ریال
جمعه
1401/03/27
4,120,000 ریال
شنبه
1401/03/28
4,120,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
4,120,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
4,120,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
4,120,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07
اتاق چهار تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
4,570,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
2,940,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
2,940,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
2,950,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/12
8,640,000 ریال
جمعه
1401/03/13
8,640,000 ریال
شنبه
1401/03/14
8,640,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
8,640,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
4,570,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
4,570,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
4,570,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
4,570,000 ریال
جمعه
1401/03/20
4,570,000 ریال
شنبه
1401/03/21
4,570,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
4,570,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
4,570,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
4,570,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
4,570,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
4,570,000 ریال
جمعه
1401/03/27
4,570,000 ریال
شنبه
1401/03/28
4,570,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
4,570,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
4,570,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
4,570,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07

قوانین هتل سیمرغامکانات هتل سیمرغ

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل سیمرغ

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.