مارینا پارک

مساحت هتل : 10000 تعداد اتاق : 186
آدرس هتل مارینا پارک :

کیش,میدان مرجان,بلوار مرجان,هتل مارینا پارک کیش

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 0 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

  • فاصله تا ساحل مرجان و بازار مرجان 2.3 کیلومتر
  • کلوپ ساحلی مارینا کیش
  • فاصله تا پارک دلفین ها و باغ پرندگان 2.7 کیلومتر

رزرو اتاق در مارینا پارک

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
جونیور دوخوابه رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
دوشنبه
1401/05/31
سه شنبه
1401/06/01
چهارشنبه
1401/06/02
پنجشنبه
1401/06/03
جمعه
1401/06/04
شنبه
1401/06/05
یکشنبه
1401/06/06
دوشنبه
1401/06/07
سه شنبه
1401/06/08
چهارشنبه
1401/06/09
پنجشنبه
1401/06/10
جمعه
1401/06/11
شنبه
1401/06/12
یکشنبه
1401/06/13
دوشنبه
1401/06/14
سه شنبه
1401/06/15
چهارشنبه
1401/06/16
پنجشنبه
1401/06/17
جمعه
1401/06/18
شنبه
1401/06/19
یکشنبه
1401/06/20
دوشنبه
1401/06/21
سه شنبه
1401/06/22
چهارشنبه
1401/06/23
پنجشنبه
1401/06/24
جمعه
1401/06/25
شنبه
1401/06/26
یکشنبه
1401/06/27
دوشنبه
1401/06/28
سوئیت رویال رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
دوشنبه
1401/05/31
سه شنبه
1401/06/01
چهارشنبه
1401/06/02
پنجشنبه
1401/06/03
جمعه
1401/06/04
شنبه
1401/06/05
یکشنبه
1401/06/06
دوشنبه
1401/06/07
سه شنبه
1401/06/08
چهارشنبه
1401/06/09
پنجشنبه
1401/06/10
جمعه
1401/06/11
شنبه
1401/06/12
یکشنبه
1401/06/13
دوشنبه
1401/06/14
سه شنبه
1401/06/15
چهارشنبه
1401/06/16
پنجشنبه
1401/06/17
جمعه
1401/06/18
شنبه
1401/06/19
یکشنبه
1401/06/20
دوشنبه
1401/06/21
سه شنبه
1401/06/22
چهارشنبه
1401/06/23
پنجشنبه
1401/06/24
جمعه
1401/06/25
شنبه
1401/06/26
یکشنبه
1401/06/27
دوشنبه
1401/06/28
سوئیت جونیور یک خوابه رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
دوشنبه
1401/05/31
سه شنبه
1401/06/01
چهارشنبه
1401/06/02
پنجشنبه
1401/06/03
جمعه
1401/06/04
شنبه
1401/06/05
یکشنبه
1401/06/06
دوشنبه
1401/06/07
سه شنبه
1401/06/08
چهارشنبه
1401/06/09
پنجشنبه
1401/06/10
جمعه
1401/06/11
شنبه
1401/06/12
یکشنبه
1401/06/13
دوشنبه
1401/06/14
سه شنبه
1401/06/15
چهارشنبه
1401/06/16
پنجشنبه
1401/06/17
جمعه
1401/06/18
شنبه
1401/06/19
یکشنبه
1401/06/20
دوشنبه
1401/06/21
سه شنبه
1401/06/22
چهارشنبه
1401/06/23
پنجشنبه
1401/06/24
جمعه
1401/06/25
شنبه
1401/06/26
یکشنبه
1401/06/27
دوشنبه
1401/06/28
سوئیت دوخوابه رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
دوشنبه
1401/05/31
سه شنبه
1401/06/01
چهارشنبه
1401/06/02
پنجشنبه
1401/06/03
جمعه
1401/06/04
شنبه
1401/06/05
یکشنبه
1401/06/06
دوشنبه
1401/06/07
سه شنبه
1401/06/08
چهارشنبه
1401/06/09
پنجشنبه
1401/06/10
جمعه
1401/06/11
شنبه
1401/06/12
یکشنبه
1401/06/13
دوشنبه
1401/06/14
سه شنبه
1401/06/15
چهارشنبه
1401/06/16
پنجشنبه
1401/06/17
جمعه
1401/06/18
شنبه
1401/06/19
یکشنبه
1401/06/20
دوشنبه
1401/06/21
سه شنبه
1401/06/22
چهارشنبه
1401/06/23
پنجشنبه
1401/06/24
جمعه
1401/06/25
شنبه
1401/06/26
یکشنبه
1401/06/27
دوشنبه
1401/06/28
اتاق سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
دوشنبه
1401/05/31
سه شنبه
1401/06/01
چهارشنبه
1401/06/02
پنجشنبه
1401/06/03
جمعه
1401/06/04
شنبه
1401/06/05
یکشنبه
1401/06/06
دوشنبه
1401/06/07
سه شنبه
1401/06/08
چهارشنبه
1401/06/09
پنجشنبه
1401/06/10
جمعه
1401/06/11
شنبه
1401/06/12
یکشنبه
1401/06/13
دوشنبه
1401/06/14
سه شنبه
1401/06/15
چهارشنبه
1401/06/16
پنجشنبه
1401/06/17
جمعه
1401/06/18
شنبه
1401/06/19
یکشنبه
1401/06/20
دوشنبه
1401/06/21
سه شنبه
1401/06/22
چهارشنبه
1401/06/23
پنجشنبه
1401/06/24
جمعه
1401/06/25
شنبه
1401/06/26
یکشنبه
1401/06/27
دوشنبه
1401/06/28
دوتخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
دوشنبه
1401/05/31
سه شنبه
1401/06/01
چهارشنبه
1401/06/02
پنجشنبه
1401/06/03
جمعه
1401/06/04
شنبه
1401/06/05
یکشنبه
1401/06/06
دوشنبه
1401/06/07
سه شنبه
1401/06/08
چهارشنبه
1401/06/09
پنجشنبه
1401/06/10
جمعه
1401/06/11
شنبه
1401/06/12
یکشنبه
1401/06/13
دوشنبه
1401/06/14
سه شنبه
1401/06/15
چهارشنبه
1401/06/16
پنجشنبه
1401/06/17
جمعه
1401/06/18
شنبه
1401/06/19
یکشنبه
1401/06/20
دوشنبه
1401/06/21
سه شنبه
1401/06/22
چهارشنبه
1401/06/23
پنجشنبه
1401/06/24
جمعه
1401/06/25
شنبه
1401/06/26
یکشنبه
1401/06/27
دوشنبه
1401/06/28
اتاق دبل رو به جزیره رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
HB
33,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/05/31
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/06/01
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/06/02
33,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
33,000,000 ریال
جمعه
1401/06/04
33,000,000 ریال
شنبه
1401/06/05
33,000,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
33,000,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
33,000,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
33,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
33,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
33,000,000 ریال
جمعه
1401/06/11
33,000,000 ریال
شنبه
1401/06/12
33,000,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
33,000,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
33,000,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
33,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
33,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
33,000,000 ریال
جمعه
1401/06/18
33,000,000 ریال
شنبه
1401/06/19
33,000,000 ریال
یکشنبه
1401/06/20
33,000,000 ریال
دوشنبه
1401/06/21
33,000,000 ریال
سه شنبه
1401/06/22
33,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/23
33,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/24
33,000,000 ریال
جمعه
1401/06/25
33,000,000 ریال
شنبه
1401/06/26
33,000,000 ریال
یکشنبه
1401/06/27
33,000,000 ریال
دوشنبه
1401/06/28
33,000,000 ریال
دو تخته توئین جزیره رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
HB
33,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/05/31
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/06/01
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/06/02
33,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
33,000,000 ریال
جمعه
1401/06/04
33,000,000 ریال
شنبه
1401/06/05
33,000,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
33,000,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
33,000,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
33,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
33,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
33,000,000 ریال
جمعه
1401/06/11
33,000,000 ریال
شنبه
1401/06/12
33,000,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
33,000,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
33,000,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
33,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
33,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
33,000,000 ریال
جمعه
1401/06/18
33,000,000 ریال
شنبه
1401/06/19
33,000,000 ریال
یکشنبه
1401/06/20
33,000,000 ریال
دوشنبه
1401/06/21
33,000,000 ریال
سه شنبه
1401/06/22
33,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/23
33,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/24
33,000,000 ریال
جمعه
1401/06/25
33,000,000 ریال
شنبه
1401/06/26
33,000,000 ریال
یکشنبه
1401/06/27
33,000,000 ریال
دوشنبه
1401/06/28
33,000,000 ریال
اتاق دبل رو به دریا رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
HB
40,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/05/31
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/06/01
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/06/02
40,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
40,000,000 ریال
جمعه
1401/06/04
40,000,000 ریال
شنبه
1401/06/05
40,000,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
40,000,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
40,000,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
40,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
40,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
40,000,000 ریال
جمعه
1401/06/11
40,000,000 ریال
شنبه
1401/06/12
40,000,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
40,000,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
40,000,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
40,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
40,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
40,000,000 ریال
جمعه
1401/06/18
40,000,000 ریال
شنبه
1401/06/19
40,000,000 ریال
یکشنبه
1401/06/20
40,000,000 ریال
دوشنبه
1401/06/21
40,000,000 ریال
سه شنبه
1401/06/22
40,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/23
40,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/24
40,000,000 ریال
جمعه
1401/06/25
40,000,000 ریال
شنبه
1401/06/26
40,000,000 ریال
یکشنبه
1401/06/27
40,000,000 ریال
دوشنبه
1401/06/28
40,000,000 ریال
دو تخته توئین دریا رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
HB
40,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/05/31
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/06/01
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/06/02
40,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
40,000,000 ریال
جمعه
1401/06/04
40,000,000 ریال
شنبه
1401/06/05
40,000,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
40,000,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
40,000,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
40,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
40,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
40,000,000 ریال
جمعه
1401/06/11
40,000,000 ریال
شنبه
1401/06/12
40,000,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
40,000,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
40,000,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
40,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
40,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
40,000,000 ریال
جمعه
1401/06/18
40,000,000 ریال
شنبه
1401/06/19
40,000,000 ریال
یکشنبه
1401/06/20
40,000,000 ریال
دوشنبه
1401/06/21
40,000,000 ریال
سه شنبه
1401/06/22
40,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/23
40,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/24
40,000,000 ریال
جمعه
1401/06/25
40,000,000 ریال
شنبه
1401/06/26
40,000,000 ریال
یکشنبه
1401/06/27
40,000,000 ریال
دوشنبه
1401/06/28
40,000,000 ریال
سوئیت یکخوابه رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
HB
50,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/05/31
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/06/01
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/06/02
50,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
50,000,000 ریال
جمعه
1401/06/04
50,000,000 ریال
شنبه
1401/06/05
50,000,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
50,000,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
50,000,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
50,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
50,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
50,000,000 ریال
جمعه
1401/06/11
50,000,000 ریال
شنبه
1401/06/12
50,000,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
50,000,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
50,000,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
50,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
50,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
50,000,000 ریال
جمعه
1401/06/18
50,000,000 ریال
شنبه
1401/06/19
50,000,000 ریال
یکشنبه
1401/06/20
50,000,000 ریال
دوشنبه
1401/06/21
50,000,000 ریال
سه شنبه
1401/06/22
50,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/23
50,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/24
50,000,000 ریال
جمعه
1401/06/25
50,000,000 ریال
شنبه
1401/06/26
50,000,000 ریال
یکشنبه
1401/06/27
50,000,000 ریال
دوشنبه
1401/06/28
50,000,000 ریال

قوانین هتل مارینا پارک

صبحانه ، استقبال فرودگاهی

هزینه برای اقامت کودکان زیر 6 سال در صورت عدم استفاده از سرویس، رایگان و بالای 6 سال نفر اضافه محاسبه می شود.

پذیرش خانم تنها فقط با ارائه مدارک شناسایی معتبر امکان پذیر است.امکانات هتل مارینا پارک

اتاق VIP اتاق چمدان روم سرويس اجاره ماشین دید دریا دید جزیره كافي شاپ 24 ساعته رستوران بوفه

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل مارینا پارک

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.