هتل آرامش

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 67
مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 0 ریال انتخاب اتاق

توضیحات

هتل ارامش واقع در میدان ساحل درسال 1397مورد بازسازی قرارگرفته و از مزایای این هتل نزدیکی به مراکز خرید وساحل ریبای جزیره کیش میباشد

رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل آرامش

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
اتاق پنج تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
سه شنبه
1401/03/10
چهارشنبه
1401/03/11
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
سه شنبه
1401/03/17
چهارشنبه
1401/03/18
پنجشنبه
1401/03/19
جمعه
1401/03/20
شنبه
1401/03/21
یکشنبه
1401/03/22
دوشنبه
1401/03/23
سه شنبه
1401/03/24
چهارشنبه
1401/03/25
پنجشنبه
1401/03/26
جمعه
1401/03/27
شنبه
1401/03/28
یکشنبه
1401/03/29
دوشنبه
1401/03/30
سه شنبه
1401/03/31
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07
سینگل رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
سه شنبه
1401/03/10
چهارشنبه
1401/03/11
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
سه شنبه
1401/03/17
چهارشنبه
1401/03/18
پنجشنبه
1401/03/19
جمعه
1401/03/20
شنبه
1401/03/21
یکشنبه
1401/03/22
دوشنبه
1401/03/23
سه شنبه
1401/03/24
چهارشنبه
1401/03/25
پنجشنبه
1401/03/26
جمعه
1401/03/27
شنبه
1401/03/28
یکشنبه
1401/03/29
دوشنبه
1401/03/30
سه شنبه
1401/03/31
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
جمعه
1401/04/03
شنبه
1401/04/04
یکشنبه
1401/04/05
دوشنبه
1401/04/06
سه شنبه
1401/04/07
اتاق دو تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
3,500,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/10
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/03/11
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/03/12
8,000,000 ریال
جمعه
1401/03/13
8,000,000 ریال
شنبه
1401/03/14
8,000,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
8,000,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
3,500,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
3,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
3,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
3,500,000 ریال
جمعه
1401/03/20
3,500,000 ریال
شنبه
1401/03/21
3,500,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
3,500,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
3,500,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
3,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
3,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
3,500,000 ریال
جمعه
1401/03/27
3,500,000 ریال
شنبه
1401/03/28
3,500,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
3,500,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
3,500,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
3,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
3,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/02
3,500,000 ریال
جمعه
1401/04/03
3,500,000 ریال
شنبه
1401/04/04
3,500,000 ریال
یکشنبه
1401/04/05
3,500,000 ریال
دوشنبه
1401/04/06
3,500,000 ریال
سه شنبه
1401/04/07
3,500,000 ریال
اتاق سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
4,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/10
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/03/11
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/03/12
9,000,000 ریال
جمعه
1401/03/13
9,000,000 ریال
شنبه
1401/03/14
9,000,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
9,000,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
4,000,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
4,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
4,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
4,000,000 ریال
جمعه
1401/03/20
4,000,000 ریال
شنبه
1401/03/21
4,000,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
4,000,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
4,000,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
4,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
4,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
4,000,000 ریال
جمعه
1401/03/27
4,000,000 ریال
شنبه
1401/03/28
4,000,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
4,000,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
4,000,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
4,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
4,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/02
4,000,000 ریال
جمعه
1401/04/03
4,000,000 ریال
شنبه
1401/04/04
4,000,000 ریال
یکشنبه
1401/04/05
4,000,000 ریال
دوشنبه
1401/04/06
4,000,000 ریال
سه شنبه
1401/04/07
4,000,000 ریال
اتاق چهار تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
4,500,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/03/09
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/10
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/03/11
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/03/12
10,000,000 ریال
جمعه
1401/03/13
10,000,000 ریال
شنبه
1401/03/14
10,000,000 ریال
یکشنبه
1401/03/15
10,000,000 ریال
دوشنبه
1401/03/16
4,500,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
4,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
4,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
4,500,000 ریال
جمعه
1401/03/20
4,500,000 ریال
شنبه
1401/03/21
4,500,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
4,500,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
4,500,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
4,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
4,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
4,500,000 ریال
جمعه
1401/03/27
4,500,000 ریال
شنبه
1401/03/28
4,500,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
4,500,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
4,500,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
4,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
4,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/02
4,500,000 ریال
جمعه
1401/04/03
4,500,000 ریال
شنبه
1401/04/04
4,500,000 ریال
یکشنبه
1401/04/05
4,500,000 ریال
دوشنبه
1401/04/06
4,500,000 ریال
سه شنبه
1401/04/07
4,500,000 ریال

قوانین هتل هتل آرامش

صبحانه استقبال فرودگاهی


امکانات هتل هتل آرامش

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل آرامش

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.