هتل آریان

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 67
آدرس هتل هتل آریان :

میدان امیرکبیر

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 2,800,000 ریال انتخاب اتاق

توضیحات

هتل جهار ستاره اریان واقع در خیابان امیر کبیر دسترسی اسان به بهترین مراکز خرید جزیره را فراهم نموده این هتل در سال 1378در سه طبقه و67 اتاق اماده خدمت رسانی به مهمانان محترم گردید

رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل آریان

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
اتاق دو تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
2,800,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/04/13
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/04/14
2,800,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
2,800,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
2,800,000 ریال
جمعه
1401/04/17
2,800,000 ریال
شنبه
1401/04/18
2,800,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
2,800,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
2,800,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
2,800,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
2,800,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
2,800,000 ریال
جمعه
1401/04/24
2,800,000 ریال
شنبه
1401/04/25
2,800,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
2,800,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
2,800,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
2,800,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
2,800,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
2,800,000 ریال
جمعه
1401/04/31
2,800,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
اتاق سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
3,900,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/04/13
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/04/14
3,900,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
3,900,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
3,900,000 ریال
جمعه
1401/04/17
3,900,000 ریال
شنبه
1401/04/18
3,900,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
3,900,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
3,900,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
3,900,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
3,900,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
3,900,000 ریال
جمعه
1401/04/24
3,900,000 ریال
شنبه
1401/04/25
3,900,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
3,900,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
3,900,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
3,900,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
3,900,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
3,900,000 ریال
جمعه
1401/04/31
3,900,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
اتاق دو تخته لوکس رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
4,400,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/04/13
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/04/14
4,400,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
4,400,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
4,400,000 ریال
جمعه
1401/04/17
4,400,000 ریال
شنبه
1401/04/18
4,400,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
4,400,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
4,400,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
4,400,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
4,400,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
4,400,000 ریال
جمعه
1401/04/24
4,400,000 ریال
شنبه
1401/04/25
4,400,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
4,400,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
4,400,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
4,400,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
4,400,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
4,400,000 ریال
جمعه
1401/04/31
4,400,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
اتاق سه تخته لوکس رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
5,500,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/04/13
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/04/14
5,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
5,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
5,500,000 ریال
جمعه
1401/04/17
5,500,000 ریال
شنبه
1401/04/18
5,500,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
5,500,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
5,500,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
5,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
5,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
5,500,000 ریال
جمعه
1401/04/24
5,500,000 ریال
شنبه
1401/04/25
5,500,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
5,500,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
5,500,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
5,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
5,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
5,500,000 ریال
جمعه
1401/04/31
5,500,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
اتاق چهار تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
5,550,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/04/13
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/04/14
5,550,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
5,550,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
5,550,000 ریال
جمعه
1401/04/17
5,550,000 ریال
شنبه
1401/04/18
5,550,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
5,550,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
5,550,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
5,550,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
5,550,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
5,550,000 ریال
جمعه
1401/04/24
5,550,000 ریال
شنبه
1401/04/25
5,550,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
5,550,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
5,550,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
5,550,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
5,550,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
5,550,000 ریال
جمعه
1401/04/31
5,550,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سوییت چهار تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
6,600,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/04/13
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/04/14
6,600,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
6,600,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
6,600,000 ریال
جمعه
1401/04/17
6,600,000 ریال
شنبه
1401/04/18
6,600,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
6,600,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
6,600,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
6,600,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
6,600,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
6,600,000 ریال
جمعه
1401/04/24
6,600,000 ریال
شنبه
1401/04/25
6,600,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
6,600,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
6,600,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
6,600,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
6,600,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
6,600,000 ریال
جمعه
1401/04/31
6,600,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سوییت پنج تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
7,600,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/04/13
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/04/14
7,600,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
7,600,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
7,600,000 ریال
جمعه
1401/04/17
7,600,000 ریال
شنبه
1401/04/18
7,600,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
7,600,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
7,600,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
7,600,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
7,600,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
7,600,000 ریال
جمعه
1401/04/24
7,600,000 ریال
شنبه
1401/04/25
7,600,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
7,600,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
7,600,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
7,600,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
7,600,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
7,600,000 ریال
جمعه
1401/04/31
7,600,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10

قوانین هتل هتل آریان

صبحانه ، استقبال فرودگاهی


امکانات هتل هتل آریان

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل آریان

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.