هتل لیلیوم

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 154
آدرس هتل هتل لیلیوم :

میدان پردیس بلوار رودکی

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 0 ریال انتخاب اتاق

توضیحات

هتل لیلیوم در سال 1389 در 8 طبقه به بهره برداری رسید که نمای زیبایی از جزیره برای مسافر فراهم کرده

نزدیکی به مراکز خریدی من جمله پردیس و سارینا از مزایای این هتل محسوب می شود 

رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل لیلیوم

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
سینگل رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
شنبه
1401/04/18
یکشنبه
1401/04/19
دوشنبه
1401/04/20
سه شنبه
1401/04/21
چهارشنبه
1401/04/22
پنجشنبه
1401/04/23
جمعه
1401/04/24
شنبه
1401/04/25
یکشنبه
1401/04/26
دوشنبه
1401/04/27
سه شنبه
1401/04/28
چهارشنبه
1401/04/29
پنجشنبه
1401/04/30
جمعه
1401/04/31
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه شنبه
1401/05/11
چهارشنبه
1401/05/12
پنجشنبه
1401/05/13
جمعه
1401/05/14
شنبه
1401/05/15
چهارتخته استاندارد رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
شنبه
1401/04/18
یکشنبه
1401/04/19
دوشنبه
1401/04/20
سه شنبه
1401/04/21
چهارشنبه
1401/04/22
پنجشنبه
1401/04/23
جمعه
1401/04/24
شنبه
1401/04/25
یکشنبه
1401/04/26
دوشنبه
1401/04/27
سه شنبه
1401/04/28
چهارشنبه
1401/04/29
پنجشنبه
1401/04/30
جمعه
1401/04/31
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه شنبه
1401/05/11
چهارشنبه
1401/05/12
پنجشنبه
1401/05/13
جمعه
1401/05/14
شنبه
1401/05/15
اتاق دو تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
4,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/04/18
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/04/19
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/04/20
4,120,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
4,120,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
4,120,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
4,120,000 ریال
جمعه
1401/04/24
4,120,000 ریال
شنبه
1401/04/25
4,120,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
4,120,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
4,120,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
4,120,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
4,120,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
4,120,000 ریال
جمعه
1401/04/31
4,120,000 ریال
شنبه
1401/05/01
4,000,000 ریال
یکشنبه
1401/05/02
4,000,000 ریال
دوشنبه
1401/05/03
4,000,000 ریال
سه شنبه
1401/05/04
4,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/05/05
4,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/06
4,000,000 ریال
جمعه
1401/05/07
4,000,000 ریال
شنبه
1401/05/08
4,000,000 ریال
یکشنبه
1401/05/09
4,000,000 ریال
دوشنبه
1401/05/10
4,000,000 ریال
سه شنبه
1401/05/11
4,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/05/12
4,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/13
7,000,000 ریال
جمعه
1401/05/14
7,000,000 ریال
شنبه
1401/05/15
7,000,000 ریال
اتاق سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
5,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/04/18
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/04/19
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/04/20
5,150,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
5,150,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
5,150,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
5,150,000 ریال
جمعه
1401/04/24
5,150,000 ریال
شنبه
1401/04/25
5,150,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
5,150,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
5,150,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
5,150,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
5,150,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
5,150,000 ریال
جمعه
1401/04/31
5,150,000 ریال
شنبه
1401/05/01
5,000,000 ریال
یکشنبه
1401/05/02
5,000,000 ریال
دوشنبه
1401/05/03
5,000,000 ریال
سه شنبه
1401/05/04
5,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/05/05
5,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/06
5,000,000 ریال
جمعه
1401/05/07
5,000,000 ریال
شنبه
1401/05/08
5,000,000 ریال
یکشنبه
1401/05/09
5,000,000 ریال
دوشنبه
1401/05/10
5,000,000 ریال
سه شنبه
1401/05/11
5,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/05/12
5,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/13
10,000,000 ریال
جمعه
1401/05/14
10,000,000 ریال
شنبه
1401/05/15
10,000,000 ریال
سه تختهvip رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
14,420,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/04/18
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/04/19
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/04/20
14,420,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
14,420,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
14,420,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
14,420,000 ریال
جمعه
1401/04/24
14,420,000 ریال
شنبه
1401/04/25
14,420,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
14,420,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
14,420,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
14,420,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
14,420,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
14,420,000 ریال
جمعه
1401/04/31
14,420,000 ریال
شنبه
1401/05/01
15,000,000 ریال
یکشنبه
1401/05/02
15,000,000 ریال
دوشنبه
1401/05/03
15,000,000 ریال
سه شنبه
1401/05/04
15,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/05/05
15,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/06
15,000,000 ریال
جمعه
1401/05/07
15,000,000 ریال
شنبه
1401/05/08
15,000,000 ریال
یکشنبه
1401/05/09
15,000,000 ریال
دوشنبه
1401/05/10
15,000,000 ریال
سه شنبه
1401/05/11
15,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/05/12
15,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/13
15,000,000 ریال
جمعه
1401/05/14
15,000,000 ریال
شنبه
1401/05/15
15,000,000 ریال
سوئیت یک خوابه رو به دریا رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
20,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/04/18
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/04/19
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/04/20
20,600,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
20,600,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
20,600,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
20,600,000 ریال
جمعه
1401/04/24
20,600,000 ریال
شنبه
1401/04/25
20,600,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
20,600,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
20,600,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
20,600,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
20,600,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
20,600,000 ریال
جمعه
1401/04/31
20,600,000 ریال
شنبه
1401/05/01
20,000,000 ریال
یکشنبه
1401/05/02
20,000,000 ریال
دوشنبه
1401/05/03
20,000,000 ریال
سه شنبه
1401/05/04
20,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/05/05
20,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/06
20,000,000 ریال
جمعه
1401/05/07
20,000,000 ریال
شنبه
1401/05/08
20,000,000 ریال
یکشنبه
1401/05/09
20,000,000 ریال
دوشنبه
1401/05/10
20,000,000 ریال
سه شنبه
1401/05/11
20,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/05/12
20,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/13
20,000,000 ریال
جمعه
1401/05/14
20,000,000 ریال
شنبه
1401/05/15
20,000,000 ریال
چهارتخته vip رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
20,600,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/04/18
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/04/19
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/04/20
20,600,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
20,600,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
20,600,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
20,600,000 ریال
جمعه
1401/04/24
20,600,000 ریال
شنبه
1401/04/25
20,600,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
20,600,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
20,600,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
20,600,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
20,600,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
20,600,000 ریال
جمعه
1401/04/31
20,600,000 ریال
شنبه
1401/05/01
25,000,000 ریال
یکشنبه
1401/05/02
25,000,000 ریال
دوشنبه
1401/05/03
25,000,000 ریال
سه شنبه
1401/05/04
25,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/05/05
25,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/06
25,000,000 ریال
جمعه
1401/05/07
25,000,000 ریال
شنبه
1401/05/08
25,000,000 ریال
یکشنبه
1401/05/09
25,000,000 ریال
دوشنبه
1401/05/10
25,000,000 ریال
سه شنبه
1401/05/11
25,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/05/12
25,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/13
25,000,000 ریال
جمعه
1401/05/14
25,000,000 ریال
شنبه
1401/05/15
25,000,000 ریال

قوانین هتل هتل لیلیوم

خدمات هتل : صبحانه - استقبال فرودگاهی 


امکانات هتل هتل لیلیوم

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل لیلیوم

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.