کاباناگاردن ارم

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
آدرس هتل کاباناگاردن ارم :

کیش بلوار خیام

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 0 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در کاباناگاردن ارم

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
کابانا یک نفره رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
شنبه
1401/04/18
یکشنبه
1401/04/19
دوشنبه
1401/04/20
سه شنبه
1401/04/21
چهارشنبه
1401/04/22
پنجشنبه
1401/04/23
جمعه
1401/04/24
شنبه
1401/04/25
یکشنبه
1401/04/26
دوشنبه
1401/04/27
سه شنبه
1401/04/28
چهارشنبه
1401/04/29
پنجشنبه
1401/04/30
جمعه
1401/04/31
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه شنبه
1401/05/11
چهارشنبه
1401/05/12
پنجشنبه
1401/05/13
جمعه
1401/05/14
شنبه
1401/05/15
اتاق دو تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
3,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/04/18
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/04/19
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/04/20
2,160,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
3,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
3,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
3,000,000 ریال
جمعه
1401/04/24
3,000,000 ریال
شنبه
1401/04/25
3,000,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
3,000,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
3,000,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
3,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
3,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
3,000,000 ریال
جمعه
1401/04/31
3,000,000 ریال
شنبه
1401/05/01
3,000,000 ریال
یکشنبه
1401/05/02
3,000,000 ریال
دوشنبه
1401/05/03
3,000,000 ریال
سه شنبه
1401/05/04
3,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/05/05
3,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/06
3,000,000 ریال
جمعه
1401/05/07
3,000,000 ریال
شنبه
1401/05/08
3,000,000 ریال
یکشنبه
1401/05/09
3,000,000 ریال
دوشنبه
1401/05/10
3,000,000 ریال
سه شنبه
1401/05/11
3,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/05/12
3,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/13
3,000,000 ریال
جمعه
1401/05/14
3,000,000 ریال
شنبه
1401/05/15
3,000,000 ریال
اتاق سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
4,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/04/18
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/04/19
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/04/20
2,880,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
4,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
4,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
4,000,000 ریال
جمعه
1401/04/24
4,000,000 ریال
شنبه
1401/04/25
4,000,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
4,000,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
4,000,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
4,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
4,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
4,000,000 ریال
جمعه
1401/04/31
4,000,000 ریال
شنبه
1401/05/01
4,000,000 ریال
یکشنبه
1401/05/02
4,000,000 ریال
دوشنبه
1401/05/03
4,000,000 ریال
سه شنبه
1401/05/04
4,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/05/05
4,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/06
4,000,000 ریال
جمعه
1401/05/07
4,000,000 ریال
شنبه
1401/05/08
4,000,000 ریال
یکشنبه
1401/05/09
4,000,000 ریال
دوشنبه
1401/05/10
4,000,000 ریال
سه شنبه
1401/05/11
4,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/05/12
4,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/13
4,000,000 ریال
جمعه
1401/05/14
4,000,000 ریال
شنبه
1401/05/15
4,000,000 ریال
اتاق چهار تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
5,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/04/18
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/04/19
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/04/20
3,600,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
5,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
5,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
5,000,000 ریال
جمعه
1401/04/24
5,000,000 ریال
شنبه
1401/04/25
5,000,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
5,000,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
5,000,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
5,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
5,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
5,000,000 ریال
جمعه
1401/04/31
5,000,000 ریال
شنبه
1401/05/01
5,000,000 ریال
یکشنبه
1401/05/02
5,000,000 ریال
دوشنبه
1401/05/03
5,000,000 ریال
سه شنبه
1401/05/04
5,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/05/05
5,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/06
5,000,000 ریال
جمعه
1401/05/07
5,000,000 ریال
شنبه
1401/05/08
5,000,000 ریال
یکشنبه
1401/05/09
5,000,000 ریال
دوشنبه
1401/05/10
5,000,000 ریال
سه شنبه
1401/05/11
5,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/05/12
5,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/13
5,000,000 ریال
جمعه
1401/05/14
5,000,000 ریال
شنبه
1401/05/15
5,000,000 ریال

قوانین هتل کاباناگاردن ارم


پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل کاباناگاردن ارم

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.