هتل آریانا ماسال

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
آدرس هتل هتل آریانا ماسال :

ماسال، کیلومتر 8 جاده ییلاقی، روستای گنذر

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 10,560,000 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل آریانا ماسال

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
دو تخته دابل بالکن دار رو به محوطه و جنگل رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
10,560,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
شنبه
1401/04/18
یکشنبه
1401/04/19
10,560,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
10,560,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
10,560,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
10,560,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
10,560,000 ریال
جمعه
1401/04/24
10,560,000 ریال
شنبه
1401/04/25
10,560,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
10,560,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
10,560,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
10,560,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
10,560,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
10,560,000 ریال
جمعه
1401/04/31
10,560,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه شنبه
1401/05/11
چهارشنبه
1401/05/12
پنجشنبه
1401/05/13
جمعه
1401/05/14
شنبه
1401/05/15
سه تخته بالکن دار رو به محوطه و جنگل رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
11,670,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
شنبه
1401/04/18
یکشنبه
1401/04/19
11,670,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
11,670,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
11,670,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
11,670,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
11,670,000 ریال
جمعه
1401/04/24
11,670,000 ریال
شنبه
1401/04/25
11,670,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
11,670,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
11,670,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
11,670,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
11,670,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
11,670,000 ریال
جمعه
1401/04/31
11,670,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه شنبه
1401/05/11
چهارشنبه
1401/05/12
پنجشنبه
1401/05/13
جمعه
1401/05/14
شنبه
1401/05/15
دو تخته دابل بالکن دار رو به شالیزار و جنگل رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
11,670,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
شنبه
1401/04/18
یکشنبه
1401/04/19
11,670,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
11,670,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
11,670,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
11,670,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
11,670,000 ریال
جمعه
1401/04/24
11,670,000 ریال
شنبه
1401/04/25
11,670,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
11,670,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
11,670,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
11,670,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
11,670,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
11,670,000 ریال
جمعه
1401/04/31
11,670,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه شنبه
1401/05/11
چهارشنبه
1401/05/12
پنجشنبه
1401/05/13
جمعه
1401/05/14
شنبه
1401/05/15
سه تخته بالکن دار رو به شالیزار و جنگل رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
12,780,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
شنبه
1401/04/18
یکشنبه
1401/04/19
12,780,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
12,780,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
12,780,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
12,780,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
12,780,000 ریال
جمعه
1401/04/24
12,780,000 ریال
شنبه
1401/04/25
12,780,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
12,780,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
12,780,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
12,780,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
12,780,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
12,780,000 ریال
جمعه
1401/04/31
12,780,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه شنبه
1401/05/11
چهارشنبه
1401/05/12
پنجشنبه
1401/05/13
جمعه
1401/05/14
شنبه
1401/05/15
چهار تخته بالکن دار رو به محوطه و جنگل رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
12,780,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
شنبه
1401/04/18
یکشنبه
1401/04/19
12,780,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
12,780,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
12,780,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
12,780,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
12,780,000 ریال
جمعه
1401/04/24
12,780,000 ریال
شنبه
1401/04/25
12,780,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
12,780,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
12,780,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
12,780,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
12,780,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
12,780,000 ریال
جمعه
1401/04/31
12,780,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه شنبه
1401/05/11
چهارشنبه
1401/05/12
پنجشنبه
1401/05/13
جمعه
1401/05/14
شنبه
1401/05/15
چهار تخته بالکن دار رو به شالیزار و جنگل رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
14,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
جمعه
1401/04/17
شنبه
1401/04/18
یکشنبه
1401/04/19
14,000,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
14,000,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
14,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
14,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
14,000,000 ریال
جمعه
1401/04/24
14,000,000 ریال
شنبه
1401/04/25
14,000,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
14,000,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
14,000,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
14,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
14,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
14,000,000 ریال
جمعه
1401/04/31
14,000,000 ریال
شنبه
1401/05/01
یکشنبه
1401/05/02
دوشنبه
1401/05/03
سه شنبه
1401/05/04
چهارشنبه
1401/05/05
پنجشنبه
1401/05/06
جمعه
1401/05/07
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه شنبه
1401/05/11
چهارشنبه
1401/05/12
پنجشنبه
1401/05/13
جمعه
1401/05/14
شنبه
1401/05/15

قوانین هتل هتل آریانا ماسال


پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل آریانا ماسال

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.