هتل اسپیناس بندر آستارا

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
آدرس هتل هتل اسپیناس بندر آستارا :

آستارا، 5 کیلومتری ورودی آستارا

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 13,500,000 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل اسپیناس بندر آستارا

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
دو تخته سمت محوطه رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
13,500,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
13,500,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
13,500,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
13,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
13,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
17,100,000 ریال
جمعه
1401/04/17
17,100,000 ریال
شنبه
1401/04/18
17,100,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
17,100,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
13,500,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
13,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
13,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
17,100,000 ریال
جمعه
1401/04/24
17,100,000 ریال
شنبه
1401/04/25
17,100,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
17,100,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
17,100,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
13,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
13,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
13,500,000 ریال
جمعه
1401/04/31
13,500,000 ریال
شنبه
1401/05/01
13,500,000 ریال
یکشنبه
1401/05/02
13,500,000 ریال
دوشنبه
1401/05/03
13,500,000 ریال
سه شنبه
1401/05/04
13,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/05/05
13,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/06
13,500,000 ریال
جمعه
1401/05/07
13,500,000 ریال
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
دو تخته سمت دریاچه رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
15,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
15,000,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
15,000,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
15,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
15,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
19,000,000 ریال
جمعه
1401/04/17
19,000,000 ریال
شنبه
1401/04/18
19,000,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
19,000,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
15,000,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
15,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
15,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
19,000,000 ریال
جمعه
1401/04/24
19,000,000 ریال
شنبه
1401/04/25
19,000,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
19,000,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
19,000,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
15,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
15,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
15,000,000 ریال
جمعه
1401/04/31
15,000,000 ریال
شنبه
1401/05/01
15,000,000 ریال
یکشنبه
1401/05/02
15,000,000 ریال
دوشنبه
1401/05/03
15,000,000 ریال
سه شنبه
1401/05/04
15,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/05/05
15,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/06
15,000,000 ریال
جمعه
1401/05/07
15,000,000 ریال
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه تخته سمت محوطه رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
18,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
18,000,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
18,000,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
18,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
18,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
22,800,000 ریال
جمعه
1401/04/17
22,800,000 ریال
شنبه
1401/04/18
22,800,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
22,800,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
18,000,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
18,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
18,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
22,800,000 ریال
جمعه
1401/04/24
22,800,000 ریال
شنبه
1401/04/25
22,800,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
22,800,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
22,800,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
18,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
18,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
18,000,000 ریال
جمعه
1401/04/31
18,000,000 ریال
شنبه
1401/05/01
18,000,000 ریال
یکشنبه
1401/05/02
18,000,000 ریال
دوشنبه
1401/05/03
18,000,000 ریال
سه شنبه
1401/05/04
18,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/05/05
18,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/06
18,000,000 ریال
جمعه
1401/05/07
18,000,000 ریال
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سه تخته سمت درياچه رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
19,500,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
19,500,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
19,500,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
19,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
19,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
24,700,000 ریال
جمعه
1401/04/17
24,700,000 ریال
شنبه
1401/04/18
24,700,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
24,700,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
19,500,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
19,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
19,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
24,700,000 ریال
جمعه
1401/04/24
24,700,000 ریال
شنبه
1401/04/25
24,700,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
24,700,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
24,700,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
19,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
19,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
19,500,000 ریال
جمعه
1401/04/31
19,500,000 ریال
شنبه
1401/05/01
19,500,000 ریال
یکشنبه
1401/05/02
19,500,000 ریال
دوشنبه
1401/05/03
19,500,000 ریال
سه شنبه
1401/05/04
19,500,000 ریال
چهارشنبه
1401/05/05
19,500,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/06
19,500,000 ریال
جمعه
1401/05/07
19,500,000 ریال
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سوئیت کانکت چهار تخته سمت محوطه رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
26,250,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
26,250,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
26,250,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
26,250,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
26,250,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
33,250,000 ریال
جمعه
1401/04/17
33,250,000 ریال
شنبه
1401/04/18
33,250,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
33,250,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
26,250,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
26,250,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
26,250,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
33,250,000 ریال
جمعه
1401/04/24
33,250,000 ریال
شنبه
1401/04/25
33,250,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
33,250,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
33,250,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
26,250,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
26,250,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
26,250,000 ریال
جمعه
1401/04/31
26,250,000 ریال
شنبه
1401/05/01
26,250,000 ریال
یکشنبه
1401/05/02
26,250,000 ریال
دوشنبه
1401/05/03
26,250,000 ریال
سه شنبه
1401/05/04
26,250,000 ریال
چهارشنبه
1401/05/05
26,250,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/06
26,250,000 ریال
جمعه
1401/05/07
26,250,000 ریال
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10
سوئيت کانکت چهار تخته سمت درياچه رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
30,000,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/04/12
30,000,000 ریال
دوشنبه
1401/04/13
30,000,000 ریال
سه شنبه
1401/04/14
30,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/15
30,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/16
38,000,000 ریال
جمعه
1401/04/17
38,000,000 ریال
شنبه
1401/04/18
38,000,000 ریال
یکشنبه
1401/04/19
38,000,000 ریال
دوشنبه
1401/04/20
30,000,000 ریال
سه شنبه
1401/04/21
30,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/22
30,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/23
38,000,000 ریال
جمعه
1401/04/24
38,000,000 ریال
شنبه
1401/04/25
38,000,000 ریال
یکشنبه
1401/04/26
38,000,000 ریال
دوشنبه
1401/04/27
38,000,000 ریال
سه شنبه
1401/04/28
30,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/29
30,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/04/30
30,000,000 ریال
جمعه
1401/04/31
30,000,000 ریال
شنبه
1401/05/01
30,000,000 ریال
یکشنبه
1401/05/02
30,000,000 ریال
دوشنبه
1401/05/03
30,000,000 ریال
سه شنبه
1401/05/04
30,000,000 ریال
چهارشنبه
1401/05/05
30,000,000 ریال
پنجشنبه
1401/05/06
30,000,000 ریال
جمعه
1401/05/07
30,000,000 ریال
شنبه
1401/05/08
یکشنبه
1401/05/09
دوشنبه
1401/05/10

قوانین هتل هتل اسپیناس بندر آستاراامکانات هتل هتل اسپیناس بندر آستارا

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل اسپیناس بندر آستارا

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.