افرا

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
آدرس هتل افرا :

آستارا، خیابان ملت شرقی، رو به روی بازار ماهی فروشان، به طرف بازارچه ساحلی

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 0 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در افرا

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
دو تخته برای یک نفر رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/07/04
سه شنبه
1401/07/05
چهارشنبه
1401/07/06
پنجشنبه
1401/07/07
جمعه
1401/07/08
شنبه
1401/07/09
یکشنبه
1401/07/10
دوشنبه
1401/07/11
سه شنبه
1401/07/12
چهارشنبه
1401/07/13
پنجشنبه
1401/07/14
جمعه
1401/07/15
شنبه
1401/07/16
یکشنبه
1401/07/17
دوشنبه
1401/07/18
سه شنبه
1401/07/19
چهارشنبه
1401/07/20
پنجشنبه
1401/07/21
جمعه
1401/07/22
شنبه
1401/07/23
یکشنبه
1401/07/24
دوشنبه
1401/07/25
سه شنبه
1401/07/26
چهارشنبه
1401/07/27
پنجشنبه
1401/07/28
جمعه
1401/07/29
شنبه
1401/07/30
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
دو تخته دابل رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
9,850,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/07/04
11,790,000 ریال
سه شنبه
1401/07/05
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/07/06
11,790,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/07
11,790,000 ریال
جمعه
1401/07/08
9,850,000 ریال
شنبه
1401/07/09
9,850,000 ریال
یکشنبه
1401/07/10
9,850,000 ریال
دوشنبه
1401/07/11
9,850,000 ریال
سه شنبه
1401/07/12
9,850,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
9,850,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
9,850,000 ریال
جمعه
1401/07/15
9,850,000 ریال
شنبه
1401/07/16
9,850,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
9,850,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
9,850,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
9,850,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
9,850,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
9,850,000 ریال
جمعه
1401/07/22
9,850,000 ریال
شنبه
1401/07/23
9,850,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
9,850,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
9,850,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
9,850,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
9,850,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
9,850,000 ریال
جمعه
1401/07/29
9,850,000 ریال
شنبه
1401/07/30
9,850,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
دو تخته تویین رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
10,750,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/07/04
11,810,000 ریال
سه شنبه
1401/07/05
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/07/06
11,810,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/07
11,810,000 ریال
جمعه
1401/07/08
10,750,000 ریال
شنبه
1401/07/09
10,750,000 ریال
یکشنبه
1401/07/10
10,750,000 ریال
دوشنبه
1401/07/11
10,750,000 ریال
سه شنبه
1401/07/12
10,750,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
10,750,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
10,750,000 ریال
جمعه
1401/07/15
10,750,000 ریال
شنبه
1401/07/16
10,750,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
10,750,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
10,750,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
10,750,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
10,750,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
10,750,000 ریال
جمعه
1401/07/22
10,750,000 ریال
شنبه
1401/07/23
10,750,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
10,750,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
10,750,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
10,750,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
10,750,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
10,750,000 ریال
جمعه
1401/07/29
10,750,000 ریال
شنبه
1401/07/30
10,750,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
دو تخته دابل رویال رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
13,100,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/07/04
13,100,000 ریال
سه شنبه
1401/07/05
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/07/06
13,100,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/07
13,100,000 ریال
جمعه
1401/07/08
13,100,000 ریال
شنبه
1401/07/09
13,100,000 ریال
یکشنبه
1401/07/10
13,100,000 ریال
دوشنبه
1401/07/11
13,100,000 ریال
سه شنبه
1401/07/12
13,100,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
13,100,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
13,100,000 ریال
جمعه
1401/07/15
13,100,000 ریال
شنبه
1401/07/16
13,100,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
13,100,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
13,100,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
13,100,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
13,100,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
13,100,000 ریال
جمعه
1401/07/22
13,100,000 ریال
شنبه
1401/07/23
13,100,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
13,100,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
13,100,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
13,100,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
13,100,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
13,100,000 ریال
جمعه
1401/07/29
13,100,000 ریال
شنبه
1401/07/30
13,100,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
13,200,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/07/04
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/07/05
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/07/06
14,760,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/07
14,760,000 ریال
جمعه
1401/07/08
13,200,000 ریال
شنبه
1401/07/09
13,200,000 ریال
یکشنبه
1401/07/10
13,200,000 ریال
دوشنبه
1401/07/11
13,200,000 ریال
سه شنبه
1401/07/12
13,200,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
13,200,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
13,200,000 ریال
جمعه
1401/07/15
13,200,000 ریال
شنبه
1401/07/16
13,200,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
13,200,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
13,200,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
13,200,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
13,200,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
13,200,000 ریال
جمعه
1401/07/22
13,200,000 ریال
شنبه
1401/07/23
13,200,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
13,200,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
13,200,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
13,200,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
13,200,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
13,200,000 ریال
جمعه
1401/07/29
13,200,000 ریال
شنبه
1401/07/30
13,200,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
سه تخته رویال رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
14,250,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/07/04
16,200,000 ریال
سه شنبه
1401/07/05
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/07/06
16,200,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/07
16,200,000 ریال
جمعه
1401/07/08
14,250,000 ریال
شنبه
1401/07/09
14,250,000 ریال
یکشنبه
1401/07/10
14,250,000 ریال
دوشنبه
1401/07/11
14,250,000 ریال
سه شنبه
1401/07/12
14,250,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
14,250,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
14,250,000 ریال
جمعه
1401/07/15
14,250,000 ریال
شنبه
1401/07/16
14,250,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
14,250,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
14,250,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
14,250,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
14,250,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
14,250,000 ریال
جمعه
1401/07/22
14,250,000 ریال
شنبه
1401/07/23
14,250,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
14,250,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
14,250,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
14,250,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
14,250,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
14,250,000 ریال
جمعه
1401/07/29
14,250,000 ریال
شنبه
1401/07/30
14,250,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
سوئیت یک خوابه سه تخته جونیور رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
15,560,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/07/04
16,640,000 ریال
سه شنبه
1401/07/05
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/07/06
16,640,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/07
16,640,000 ریال
جمعه
1401/07/08
15,560,000 ریال
شنبه
1401/07/09
15,560,000 ریال
یکشنبه
1401/07/10
15,560,000 ریال
دوشنبه
1401/07/11
15,560,000 ریال
سه شنبه
1401/07/12
15,560,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
15,560,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
15,560,000 ریال
جمعه
1401/07/15
15,560,000 ریال
شنبه
1401/07/16
15,560,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
15,560,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
15,560,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
15,560,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
15,560,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
15,560,000 ریال
جمعه
1401/07/22
15,560,000 ریال
شنبه
1401/07/23
15,560,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
15,560,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
15,560,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
15,560,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
15,560,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
15,560,000 ریال
جمعه
1401/07/29
15,560,000 ریال
شنبه
1401/07/30
15,560,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
چهار تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
16,920,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/07/04
17,920,000 ریال
سه شنبه
1401/07/05
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/07/06
17,920,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/07
17,920,000 ریال
جمعه
1401/07/08
16,920,000 ریال
شنبه
1401/07/09
16,920,000 ریال
یکشنبه
1401/07/10
16,920,000 ریال
دوشنبه
1401/07/11
16,920,000 ریال
سه شنبه
1401/07/12
16,920,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
16,920,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
16,920,000 ریال
جمعه
1401/07/15
16,920,000 ریال
شنبه
1401/07/16
16,920,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
16,920,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
16,920,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
16,920,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
16,920,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
16,920,000 ریال
جمعه
1401/07/22
16,920,000 ریال
شنبه
1401/07/23
16,920,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
16,920,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
16,920,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
16,920,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
16,920,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
16,920,000 ریال
جمعه
1401/07/29
16,920,000 ریال
شنبه
1401/07/30
16,920,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
سوئیت یک خوابه چهار تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
17,480,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/07/04
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/07/05
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/07/06
19,290,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/07
19,290,000 ریال
جمعه
1401/07/08
17,480,000 ریال
شنبه
1401/07/09
17,480,000 ریال
یکشنبه
1401/07/10
17,480,000 ریال
دوشنبه
1401/07/11
17,480,000 ریال
سه شنبه
1401/07/12
17,480,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
17,480,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
17,480,000 ریال
جمعه
1401/07/15
17,480,000 ریال
شنبه
1401/07/16
17,480,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
17,480,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
17,480,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
17,480,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
17,480,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
17,480,000 ریال
جمعه
1401/07/22
17,480,000 ریال
شنبه
1401/07/23
17,480,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
17,480,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
17,480,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
17,480,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
17,480,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
17,480,000 ریال
جمعه
1401/07/29
17,480,000 ریال
شنبه
1401/07/30
17,480,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
سوئیت یک خوابه پنج تخته جونیور رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
19,860,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
دوشنبه
1401/07/04
22,920,000 ریال
سه شنبه
1401/07/05
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/07/06
22,920,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/07
22,920,000 ریال
جمعه
1401/07/08
19,860,000 ریال
شنبه
1401/07/09
19,860,000 ریال
یکشنبه
1401/07/10
19,860,000 ریال
دوشنبه
1401/07/11
19,860,000 ریال
سه شنبه
1401/07/12
19,860,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
19,860,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
19,860,000 ریال
جمعه
1401/07/15
19,860,000 ریال
شنبه
1401/07/16
19,860,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
19,860,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
19,860,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
19,860,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
19,860,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
19,860,000 ریال
جمعه
1401/07/22
19,860,000 ریال
شنبه
1401/07/23
19,860,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
19,860,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
19,860,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
19,860,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
19,860,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
19,860,000 ریال
جمعه
1401/07/29
19,860,000 ریال
شنبه
1401/07/30
19,860,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03

قوانین هتل افراامکانات هتل افرا

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل افرا

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.