افرا

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
آدرس هتل افرا :

آستارا، خیابان ملت شرقی، رو به روی بازار ماهی فروشان، به طرف بازارچه ساحلی

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 0 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در افرا

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
دو تخته برای یک نفر رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/03/04
پنجشنبه
1401/03/05
جمعه
1401/03/06
شنبه
1401/03/07
یکشنبه
1401/03/08
دوشنبه
1401/03/09
سه شنبه
1401/03/10
چهارشنبه
1401/03/11
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
سه شنبه
1401/03/17
چهارشنبه
1401/03/18
پنجشنبه
1401/03/19
جمعه
1401/03/20
شنبه
1401/03/21
یکشنبه
1401/03/22
دوشنبه
1401/03/23
سه شنبه
1401/03/24
چهارشنبه
1401/03/25
پنجشنبه
1401/03/26
جمعه
1401/03/27
شنبه
1401/03/28
یکشنبه
1401/03/29
دوشنبه
1401/03/30
سه شنبه
1401/03/31
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
دو تخته دابل رویال رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
6,570,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/03/04
11,100,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/05
جمعه
1401/03/06
شنبه
1401/03/07
7,770,000 ریال 6,570,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
6,570,000 ریال 7,770,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
7,770,000 ریال 6,570,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
10,410,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
ظرفیت تکمیل ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/17
ظرفیت تکمیل ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/03/18
6,570,000 ریال 6,570,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
7,770,000 ریال 7,770,000 ریال
جمعه
1401/03/20
6,570,000 ریال 6,570,000 ریال
شنبه
1401/03/21
6,570,000 ریال 7,770,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
6,570,000 ریال 6,570,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
6,570,000 ریال 7,770,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
6,570,000 ریال 6,570,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
7,770,000 ریال 7,770,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
6,570,000 ریال 6,570,000 ریال
جمعه
1401/03/27
7,770,000 ریال 7,770,000 ریال
شنبه
1401/03/28
6,570,000 ریال 6,570,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
6,570,000 ریال 6,570,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
6,570,000 ریال 6,570,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
6,570,000 ریال 7,770,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
دو تخته تویین رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
6,570,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/03/04
پنجشنبه
1401/03/05
جمعه
1401/03/06
شنبه
1401/03/07
6,570,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
6,570,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
6,570,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
چهارشنبه
1401/03/11
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/17
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/03/18
6,570,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
6,570,000 ریال
جمعه
1401/03/20
6,570,000 ریال
شنبه
1401/03/21
6,570,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
6,570,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
6,570,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
6,570,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
6,570,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
6,570,000 ریال
جمعه
1401/03/27
6,570,000 ریال
شنبه
1401/03/28
6,570,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
6,570,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
6,570,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
6,570,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
دو تخته دابل رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
6,570,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/03/04
11,100,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/05
جمعه
1401/03/06
شنبه
1401/03/07
7,770,000 ریال 6,570,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
6,570,000 ریال 6,570,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
6,570,000 ریال 6,570,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
10,410,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/11
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
ظرفیت تکمیل ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/17
ظرفیت تکمیل ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/03/18
7,770,000 ریال 6,570,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
6,570,000 ریال 6,570,000 ریال
جمعه
1401/03/20
6,570,000 ریال 7,770,000 ریال
شنبه
1401/03/21
6,570,000 ریال 6,570,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
6,570,000 ریال 7,770,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
6,570,000 ریال 6,570,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
6,570,000 ریال 6,570,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
6,570,000 ریال 6,570,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
6,570,000 ریال 6,570,000 ریال
جمعه
1401/03/27
6,570,000 ریال 6,570,000 ریال
شنبه
1401/03/28
7,770,000 ریال 7,770,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
6,570,000 ریال 6,570,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
7,770,000 ریال 7,770,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
6,570,000 ریال 6,570,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
9,430,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/03/04
پنجشنبه
1401/03/05
جمعه
1401/03/06
شنبه
1401/03/07
9,430,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
9,430,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
9,430,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
چهارشنبه
1401/03/11
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
14,145,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
14,145,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
9,430,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
9,430,000 ریال
جمعه
1401/03/20
9,430,000 ریال
شنبه
1401/03/21
9,430,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
9,430,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
9,430,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
9,430,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
9,430,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
9,430,000 ریال
جمعه
1401/03/27
9,430,000 ریال
شنبه
1401/03/28
9,430,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
9,430,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
9,430,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
9,430,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
سوئیت یک خوابه سه تخته جونیور رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
9,430,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/03/04
پنجشنبه
1401/03/05
جمعه
1401/03/06
شنبه
1401/03/07
یکشنبه
1401/03/08
دوشنبه
1401/03/09
سه شنبه
1401/03/10
چهارشنبه
1401/03/11
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
14,145,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
14,145,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/03/19
9,430,000 ریال
جمعه
1401/03/20
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/21
9,430,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/23
9,430,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/03/25
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/03/26
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/03/27
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/28
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/29
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/03/30
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/31
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
سه تخته رویال رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
9,430,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/03/04
پنجشنبه
1401/03/05
جمعه
1401/03/06
شنبه
1401/03/07
9,430,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
9,430,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
9,430,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
چهارشنبه
1401/03/11
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/03/17
14,145,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
9,430,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
9,430,000 ریال
جمعه
1401/03/20
9,430,000 ریال
شنبه
1401/03/21
9,430,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
9,430,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
9,430,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
9,430,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
9,430,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
9,430,000 ریال
جمعه
1401/03/27
9,430,000 ریال
شنبه
1401/03/28
9,430,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
9,430,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
9,430,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
9,430,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
سوئیت یک خوابه چهار تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
10,890,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/03/04
پنجشنبه
1401/03/05
جمعه
1401/03/06
شنبه
1401/03/07
15,570,000 ریال 12,530,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
15,570,000 ریال 15,570,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
15,570,000 ریال 12,530,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
چهارشنبه
1401/03/11
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
19,790,000 ریال 19,790,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
19,790,000 ریال 17,870,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
10,890,000 ریال 10,890,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
10,890,000 ریال 12,530,000 ریال
جمعه
1401/03/20
12,530,000 ریال 12,530,000 ریال
شنبه
1401/03/21
ظرفیت تکمیل ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/03/22
12,530,000 ریال 12,530,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
12,530,000 ریال 10,890,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
12,530,000 ریال 12,530,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
10,890,000 ریال 10,890,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
10,890,000 ریال 12,530,000 ریال
جمعه
1401/03/27
10,890,000 ریال 10,890,000 ریال
شنبه
1401/03/28
12,530,000 ریال 12,530,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
10,890,000 ریال 10,890,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
10,890,000 ریال 12,530,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
10,890,000 ریال 10,890,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
چهار تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
10,890,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/03/04
پنجشنبه
1401/03/05
جمعه
1401/03/06
شنبه
1401/03/07
15,570,000 ریال 15,570,000 ریال
یکشنبه
1401/03/08
15,570,000 ریال 12,530,000 ریال
دوشنبه
1401/03/09
12,530,000 ریال 12,530,000 ریال
سه شنبه
1401/03/10
چهارشنبه
1401/03/11
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
19,790,000 ریال 19,790,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
19,790,000 ریال 17,870,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
ظرفیت تکمیل ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/03/19
12,530,000 ریال 12,530,000 ریال
جمعه
1401/03/20
ظرفیت تکمیل ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/03/21
10,890,000 ریال 12,530,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
10,890,000 ریال 10,890,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
12,530,000 ریال 12,530,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
12,530,000 ریال 10,890,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
12,530,000 ریال 12,530,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
10,890,000 ریال 10,890,000 ریال
جمعه
1401/03/27
12,530,000 ریال 12,530,000 ریال
شنبه
1401/03/28
10,890,000 ریال 10,890,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
12,530,000 ریال 12,530,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
10,890,000 ریال 10,890,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
12,530,000 ریال 12,530,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02
سوئیت یک خوابه پنج تخته جونیور رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
14,670,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
چهارشنبه
1401/03/04
پنجشنبه
1401/03/05
جمعه
1401/03/06
شنبه
1401/03/07
یکشنبه
1401/03/08
دوشنبه
1401/03/09
سه شنبه
1401/03/10
چهارشنبه
1401/03/11
پنجشنبه
1401/03/12
جمعه
1401/03/13
شنبه
1401/03/14
یکشنبه
1401/03/15
دوشنبه
1401/03/16
23,510,000 ریال
سه شنبه
1401/03/17
23,510,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/18
14,670,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/19
14,670,000 ریال
جمعه
1401/03/20
14,670,000 ریال
شنبه
1401/03/21
14,670,000 ریال
یکشنبه
1401/03/22
14,670,000 ریال
دوشنبه
1401/03/23
14,670,000 ریال
سه شنبه
1401/03/24
14,670,000 ریال
چهارشنبه
1401/03/25
14,670,000 ریال
پنجشنبه
1401/03/26
14,670,000 ریال
جمعه
1401/03/27
14,670,000 ریال
شنبه
1401/03/28
14,670,000 ریال
یکشنبه
1401/03/29
14,670,000 ریال
دوشنبه
1401/03/30
14,670,000 ریال
سه شنبه
1401/03/31
14,670,000 ریال
چهارشنبه
1401/04/01
پنجشنبه
1401/04/02

قوانین هتل افراامکانات هتل افرا

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل افرا

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.