هتل جهانگردی لاهیجان

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
آدرس هتل هتل جهانگردی لاهیجان :

لاهیجان، میدان سپاه، جنب استخر

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 0 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل جهانگردی لاهیجان

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
دو تخته دابل رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
نامشخص ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
دوشنبه
1401/05/31
سه شنبه
1401/06/01
چهارشنبه
1401/06/02
پنجشنبه
1401/06/03
جمعه
1401/06/04
شنبه
1401/06/05
یکشنبه
1401/06/06
دوشنبه
1401/06/07
سه شنبه
1401/06/08
چهارشنبه
1401/06/09
پنجشنبه
1401/06/10
جمعه
1401/06/11
شنبه
1401/06/12
یکشنبه
1401/06/13
دوشنبه
1401/06/14
سه شنبه
1401/06/15
چهارشنبه
1401/06/16
پنجشنبه
1401/06/17
جمعه
1401/06/18
شنبه
1401/06/19
یکشنبه
1401/06/20
دوشنبه
1401/06/21
سه شنبه
1401/06/22
چهارشنبه
1401/06/23
پنجشنبه
1401/06/24
جمعه
1401/06/25
شنبه
1401/06/26
یکشنبه
1401/06/27
دوشنبه
1401/06/28
دو تخته تویین رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
8,370,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
8,370,000 ریال
دوشنبه
1401/05/31
8,370,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
8,370,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
8,860,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/03
8,860,000 ریال
جمعه
1401/06/04
8,370,000 ریال
شنبه
1401/06/05
8,370,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
8,370,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
8,370,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
8,370,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
8,860,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
8,860,000 ریال
جمعه
1401/06/11
8,370,000 ریال
شنبه
1401/06/12
8,370,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
8,370,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
8,370,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
8,370,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
8,860,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
8,860,000 ریال
جمعه
1401/06/18
8,370,000 ریال
شنبه
1401/06/19
8,370,000 ریال
یکشنبه
1401/06/20
8,370,000 ریال
دوشنبه
1401/06/21
8,370,000 ریال
سه شنبه
1401/06/22
8,370,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/23
8,860,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/24
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/06/25
8,860,000 ریال
شنبه
1401/06/26
8,370,000 ریال
یکشنبه
1401/06/27
8,370,000 ریال
دوشنبه
1401/06/28
8,370,000 ریال
سوئیت دو تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
13,600,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
دوشنبه
1401/05/31
سه شنبه
1401/06/01
13,600,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/02
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/06/03
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/06/04
13,600,000 ریال
شنبه
1401/06/05
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/06/06
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/06/07
13,600,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/06/09
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/06/10
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/06/11
13,600,000 ریال
شنبه
1401/06/12
13,600,000 ریال
یکشنبه
1401/06/13
دوشنبه
1401/06/14
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/06/15
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/06/16
پنجشنبه
1401/06/17
جمعه
1401/06/18
13,600,000 ریال
شنبه
1401/06/19
13,600,000 ریال
یکشنبه
1401/06/20
13,600,000 ریال
دوشنبه
1401/06/21
13,600,000 ریال
سه شنبه
1401/06/22
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/06/23
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/06/24
جمعه
1401/06/25
ظرفیت تکمیل
شنبه
1401/06/26
13,600,000 ریال
یکشنبه
1401/06/27
13,600,000 ریال
دوشنبه
1401/06/28
13,600,000 ریال
سوئیت دو خوابه چهار تخته محوطه رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
17,680,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/05/31
17,680,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
چهارشنبه
1401/06/02
پنجشنبه
1401/06/03
جمعه
1401/06/04
17,680,000 ریال
شنبه
1401/06/05
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/06/06
17,680,000 ریال
دوشنبه
1401/06/07
17,680,000 ریال
سه شنبه
1401/06/08
چهارشنبه
1401/06/09
پنجشنبه
1401/06/10
جمعه
1401/06/11
شنبه
1401/06/12
یکشنبه
1401/06/13
17,680,000 ریال
دوشنبه
1401/06/14
17,680,000 ریال
سه شنبه
1401/06/15
17,680,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/16
18,720,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/17
18,720,000 ریال
جمعه
1401/06/18
17,680,000 ریال
شنبه
1401/06/19
17,680,000 ریال
یکشنبه
1401/06/20
17,680,000 ریال
دوشنبه
1401/06/21
17,680,000 ریال
سه شنبه
1401/06/22
17,680,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/23
18,720,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/24
جمعه
1401/06/25
شنبه
1401/06/26
17,680,000 ریال
یکشنبه
1401/06/27
17,680,000 ریال
دوشنبه
1401/06/28
17,680,000 ریال
سوئیت دو خوابه پنج تخته محوطه رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
20,370,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
یکشنبه
1401/05/30
دوشنبه
1401/05/31
20,370,000 ریال
سه شنبه
1401/06/01
چهارشنبه
1401/06/02
پنجشنبه
1401/06/03
جمعه
1401/06/04
20,370,000 ریال
شنبه
1401/06/05
20,370,000 ریال
یکشنبه
1401/06/06
دوشنبه
1401/06/07
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/06/08
20,370,000 ریال
چهارشنبه
1401/06/09
21,570,000 ریال
پنجشنبه
1401/06/10
21,570,000 ریال
جمعه
1401/06/11
20,370,000 ریال
شنبه
1401/06/12
یکشنبه
1401/06/13
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/06/14
سه شنبه
1401/06/15
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/06/16
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/06/17
21,570,000 ریال
جمعه
1401/06/18
20,370,000 ریال
شنبه
1401/06/19
ظرفیت تکمیل
یکشنبه
1401/06/20
ظرفیت تکمیل
دوشنبه
1401/06/21
ظرفیت تکمیل
سه شنبه
1401/06/22
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/06/23
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/06/24
جمعه
1401/06/25
شنبه
1401/06/26
20,370,000 ریال
یکشنبه
1401/06/27
20,370,000 ریال
دوشنبه
1401/06/28
20,370,000 ریال

قوانین هتل هتل جهانگردی لاهیجانامکانات هتل هتل جهانگردی لاهیجان

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل جهانگردی لاهیجان

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.