هتل دهدار لاهیجان

مساحت هتل : 0 تعداد اتاق : 0
آدرس هتل هتل دهدار لاهیجان :

لاهیجان، کیلومتر یک جاده لاهیجان، جنب ایران خودرو

مشاهده موقعیت هتل روی نقشه
شروع قیمت از : 5,800,000 ریال انتخاب اتاق

توضیحات


رتبه هتل
بر اساس نظر واقعی -

پاکیزگی هتل و اتاق ها

0% Complete

عملکرد کارکنان

0% Complete

امکانات

0% Complete

کیفیت غذا

0% Complete

آرامش و راحتی

0% Complete

فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

رزرو اتاق در هتل دهدار لاهیجان

نوع اتاق
خدمات
قیمت یک اتاق یک شب
یک تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
5,800,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
5,800,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
5,800,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
جمعه
1401/07/15
شنبه
1401/07/16
5,800,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
5,800,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
5,800,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
5,800,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
5,800,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
جمعه
1401/07/22
شنبه
1401/07/23
5,800,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
5,800,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
5,800,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
5,800,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
5,800,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
جمعه
1401/07/29
شنبه
1401/07/30
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
چهارشنبه
1401/08/04
پنجشنبه
1401/08/05
جمعه
1401/08/06
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11
دو تخته تویین رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
8,080,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
8,080,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
8,080,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
8,080,000 ریال
جمعه
1401/07/15
8,080,000 ریال
شنبه
1401/07/16
8,080,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
8,080,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
8,080,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
8,080,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
8,080,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
8,080,000 ریال
جمعه
1401/07/22
8,080,000 ریال
شنبه
1401/07/23
8,080,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
8,080,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
8,080,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
8,080,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
8,080,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
8,080,000 ریال
جمعه
1401/07/29
8,080,000 ریال
شنبه
1401/07/30
8,080,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
چهارشنبه
1401/08/04
پنجشنبه
1401/08/05
جمعه
1401/08/06
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11
دو تخته دابل رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
8,080,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
8,080,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
8,080,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
8,080,000 ریال
جمعه
1401/07/15
8,080,000 ریال
شنبه
1401/07/16
8,080,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
8,080,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
8,080,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
8,080,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
8,080,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
8,080,000 ریال
جمعه
1401/07/22
8,080,000 ریال
شنبه
1401/07/23
8,080,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
8,080,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
8,080,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
8,080,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
8,080,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
8,080,000 ریال
جمعه
1401/07/29
8,080,000 ریال
شنبه
1401/07/30
8,080,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
چهارشنبه
1401/08/04
پنجشنبه
1401/08/05
جمعه
1401/08/06
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11
سوئیت دو تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
11,250,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
ظرفیت تکمیل
چهارشنبه
1401/07/13
ظرفیت تکمیل
پنجشنبه
1401/07/14
ظرفیت تکمیل
جمعه
1401/07/15
11,250,000 ریال
شنبه
1401/07/16
11,250,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
11,250,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
11,250,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
11,250,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
11,250,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
11,250,000 ریال
جمعه
1401/07/22
11,250,000 ریال
شنبه
1401/07/23
11,250,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
11,250,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
11,250,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
11,250,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
11,250,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
11,250,000 ریال
جمعه
1401/07/29
11,250,000 ریال
شنبه
1401/07/30
11,250,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
چهارشنبه
1401/08/04
پنجشنبه
1401/08/05
جمعه
1401/08/06
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11
سوئیت سه تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
11,250,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
11,250,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
11,250,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
11,250,000 ریال
جمعه
1401/07/15
11,250,000 ریال
شنبه
1401/07/16
11,250,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
11,250,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
11,250,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
11,250,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
11,250,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
11,250,000 ریال
جمعه
1401/07/22
11,250,000 ریال
شنبه
1401/07/23
11,250,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
11,250,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
11,250,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
11,250,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
11,250,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
11,250,000 ریال
جمعه
1401/07/29
11,250,000 ریال
شنبه
1401/07/30
11,250,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
چهارشنبه
1401/08/04
پنجشنبه
1401/08/05
جمعه
1401/08/06
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11
سوئیت چهار تخته رزرو 100% آنلاین سرویس اتاق
اقامت همراه با صبحانه
13,400,000 ریال
رزرو اتاق
قیمت شب های دیگر
سه شنبه
1401/07/12
13,400,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/13
13,400,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/14
13,400,000 ریال
جمعه
1401/07/15
13,400,000 ریال
شنبه
1401/07/16
13,400,000 ریال
یکشنبه
1401/07/17
13,400,000 ریال
دوشنبه
1401/07/18
13,400,000 ریال
سه شنبه
1401/07/19
13,400,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/20
13,400,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/21
13,400,000 ریال
جمعه
1401/07/22
13,400,000 ریال
شنبه
1401/07/23
13,400,000 ریال
یکشنبه
1401/07/24
13,400,000 ریال
دوشنبه
1401/07/25
13,400,000 ریال
سه شنبه
1401/07/26
13,400,000 ریال
چهارشنبه
1401/07/27
13,400,000 ریال
پنجشنبه
1401/07/28
13,400,000 ریال
جمعه
1401/07/29
13,400,000 ریال
شنبه
1401/07/30
13,400,000 ریال
یکشنبه
1401/08/01
دوشنبه
1401/08/02
سه شنبه
1401/08/03
چهارشنبه
1401/08/04
پنجشنبه
1401/08/05
جمعه
1401/08/06
شنبه
1401/08/07
یکشنبه
1401/08/08
دوشنبه
1401/08/09
سه شنبه
1401/08/10
چهارشنبه
1401/08/11

قوانین هتل هتل دهدار لاهیجانامکانات هتل هتل دهدار لاهیجان

پرسش و پاسخ

نظرات کاربران در مورد هتل هتل دهدار لاهیجان

در صورت اقامت در این اقامتگاه نظر و امتیاز خود را ثبت کنید تا دیگران با اطمینان بیشتری اقامتگاه مناسب برای سفرشان را انتخاب کنند‌.

هیچ نظری برای این هتل ثبت نشده است.